Over de huishoudschool in Zuilen…

De ‘huishoudschool’ als opleidingsinstituut bestaat niet meer. In 1958 werd de Tweede Christelijke Huishoudschool in gebruik genomen. Daar zijn vast nog wel meer foto’s van! Wie helpt?

Knipsel uit het Utrechts Nieuwsblad van 8 mei 1958

Tweede Chr. Industrie- en Huishoudschool

Architect v. d. Bom maakte
prettig, licht gebouw

Aanwinst voor wijk Zuilen

(Van een onzer verslaggeefsters)

Achteraan in de Utrechtse wijk Zuilen, waar de Burgemeester Norbruislaan nog abrupt door een slagboom wordt beëindigd, staat het 1200 m2 beslaande noodgebouw, waarin sinds september 1957 leerlingen van de Tweede Christelijke Industrie- en Huishoudschool zijn ondergebracht, en dat deze maand officieel zal worden geopend. De Vereniging voor Christelijk Nijverheidsonderwijs te Utrecht heeft een stuk grond aan de Talmastraat, eveneens in Zuilen, waar „in de toekomst” de definitieve school zal verrijzen. Voorlopig is men echter tevreden met dit moderne gebouw, dat maximaal 350 leerlingen voor dag- en avondcursussen kan bergen.

„Wij hebben met opzet de uiterste rand van de stad gekozen,” vertelde de heer G.J.C. van de Ridder, voorzitter van het bestuur, ons. „Deze tweede school is namelijk ook bedoeld voor meisjes uit Maarssen, Maarsseveen en Tienhoven en wil dus een streekschool zijn.

Inmiddels werd toestemming verkregen om een derde school te bouwen in de wijk Hoograven voor Utrecht-Zuid en omgeving.

De eerste school aan de Oudenoord te Utrecht, die in 1952 in gebruik werd genomen en die alweer lang overbezet is, ving eerst ook de leerlingen uit de streek rond Zuilen op. De theorielessen werden gegeven in enkele lokalen aan de Herenweg. Toen men het noodgebouw in 1957 betrok, waren de werklieden nog druk aan de gang en die eerste maanden zijn voor de directrice, mej. E. de Kraa, en haar zestien leerkrachten niet gemakkelijk geweest. Voorzitster van deze tweede school is mevrouw V. Hoekstra-Blankman.

Voorlopig zullen meisjes van 12 jaar en ouder in het nieuwe gebouw alleen nog een tweejarige primaire opleiding kunnen volgen. Voorts zijn er dag- en avondcursussen op velerlei gebied.

Architect C. van der Bom uit Amsterdam heeft van de voorlopige school een prettig, licht gebouw gemaakt. Er zijn 8 ruime lokalen (3 voor naailessen, 3 voor algemeen vormend onderwijs en 2 voor huishoudpraktijk), die allemaal grote ramen, verschillend getinte gordijnen en zeer variërende, heldere en afwasbare vloerbedekkingen hebben. Met de ruimte is gewoekerd. De leerkrachten beschikken over drie kleine, gezellige kamers.

Een gymnastiekzaal ontbreekt, maar men hoopt toestemming te krijgen vlak bij de school een sport veld te huren. De inventaris kan later meegenomen worden naar het definitieve gebouw en het schoolbestuur is bijzonder tevreden over de royale manier, waarop het rijk alle noodzakelijke meubels, machines en andere voorzieningen liet aanschaffen. De Christelijke Industrie- en Huishoudschool, die in 1932 zijn begin vond in een toen nog ongesubsidieerde avondmeisjesschool en in 1938 officieel startte in vier lokalen van de openbare school aan het Koekoeksplein, heeft heel wat gezworven. Op zeker moment zat men over zeven gebouwen in de stad Utrecht verspreid.

Hoewel deze tweede school dus vooral bedoeld is voor leerlingen uit de wijk Zuilen en de omliggende gemeenten, komt nu nog driekwart van de leerlingen uit de binnenstad.

 

Huishoudschool

Drooglokaal in het noodgebouw van de tweede christelijke industrie- en huishoudschool aan de Burgemeester Norbruislaan, op het randje van de Utrechtse wijk Zuilen, dat deze maand officieel zal worden geopend. Sinds september van het vorige jaar zijn de lessen al aan de gang.

 

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *