De Amsterdamsestraatweg werd echt te druk.

Nu er voor Hoog Catharijne grote doorbraken zijn gedaan: wie weet nog dat de St.-Jacobsstraat ook nog maar in 1951 onderdeel werd van een uitvalsweg voor Utrecht richting Amsterdam? Er was nog geen snelweg en de Amsterdamsestraatweg liep vol. Bizar. Het stond allemaal in het Zuilens Nieuwsblad van 28 maart 1951:

Nu inderdaad Doorbraakweg beursdrukte zal afvoeren

Zuilenaren opgelet!

In verband met het gereedkomen van de nieuwe verkeersweg dwars door Utrecht (van Vreeburg naar Ondiep), zal deze weg tijdens de komende Jaarbeurs van 8 t.m. 17 April benut worden om een groot deel van het autoverkeer, dat ’s avonds tussen 17.00 en 18.oo uur de binnenstad van Utrecht verlaat, af te voeren.

Dit verkeer komt Zuilen binnen langs de Royaards v.d. Hamkade en wordt dan geleid langs de van Egmontkade (e v e n  zijde), de Burgemeester van Tuyllkade (e v e n zijde) en De Lessepsstraat naar de Amsterdamsestraatweg. Daar zal het samenvloeien met het verkeer over de Amsterdamsestraatweg, komende hoofdzakelijk van de parkeerterreinen Croeselaan.

Het verkeer komende uit de binnenstad van Utrecht zal door middel van borden, van gemeentewege te plaatsen, langs de genoemde wegen worden geleid.

De bewoners van de Royaards v.d. Hamkade, de Burgemeester van Tuyllkade en de De Lessepsstraat worden speciaal gewezen op ’t grote gevaar van deze zeer drukke verkeersstroom, die zij langs hun deur zullen krijgen, zodat zij, o.a. met het buiten spelen van hun kinderen tussen 16.00 en 18.00 uur, hiermede rekening kunnen houden.

De wielrijders en leveranciers die in dit tijdsverloop van de De Lessepsstraat gebruik maken, wordt verzocht  t u s s e n  de bomenrij en de verhoogde voetweg te blijven, zodat het middengedeelte geheel vrij blijft voor het snelverkeer.

Ondanks deze omlegging zal ook de Amsterd.str.weg van Utrecht af tussen 17.00 en 18.00 uur veel drukker zijn dan gewoonlijk, zzodat ook daar de uiterste voorzichtigheid geboden is!

Degenen, die de Amsterdamsestr.weg willen oversteken, wordt aangeraden dit te doen bij de Sweder van Zuylenweg en de De Lessepsstraat, waar tussen 17.00 en 18.00 uur door de politie een verkeerspost wordt betrokken.

Amsterdamsestratweg

Grote drukte op de Amsterdamsestraatweg. Er was nog geen viaduct en dus werd hte verkeer met spoorbomen geregeld. NB: dit was dus de ‘snelweg’ naar Amsterdam1 De A2 bestond nog niet!

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *