Over de Gemeenschapsraad van Zuilen.

Na de annexatie van Zuilen werd door minister Beel een Gemeenschapsraad ingesteld. Zou ook een uitvoerende taak krijgen. Die is er nooit van gekomen (later bleek dat Utrecht niets uit handen wilde geven). Uit pure frustratie werd deze raad na tien jaar opgeheven. Hier een verslag uit het Utrechts Nieuwsblad van 27 maart 1962

IN ZUILEN

Verlichting moet beter worden

Het verslag betreffende de werkzaamheden van de gemeenschapsraad voor Zuilen over 1961 werd maandagavond tijdens de vergadering van de raad besproken. De sprekers van de verschillende fracties vonden het een goed stuk, waaruit blijkt dat de gemeenschapsraad veel werk heeft geleverd.

De heer v.d. Slot (P.v.d.A.) trok hieruit de conclusie dat de gemeenschapsraad wel degelijk reden van bestaan heeft en de heer Hendriks (KVP) vond dat er een brok gemeenschapsleven uit sprak. Op zijn voorstel zal het verslag ook aan de leden van de Tweede Kamer worden toegezonden.

Een commissie uit de gemeenschapsraad houdt zich vooral bezig met de verlichting, het verkeer en de openbare veiligheid in Zuilen. Over het algemeen toonde de commissie zich tevreden over de verlichting in Zuilen, doch men vond dat er teveel defecte lampen waren. Enkele kruispunten komen voor verbetering in aanmerking volgens de commissie. Dat zijn de kruispunten De Bazelstraat-Van der Pekstraat, Burgemeester van Tuyllkade-De Lessepsstraat, Corn. Dirkszstraat-Blois van Treslong straat, Kenaustraat, Van der Werffstraat, in de Nicolaas Sopingiusstraat en in de Hubert Duyfhuysstraat.

De gemeenschapsraad gaat ermee akkoord dat door de Jan van Riebeeckgroep een terrein aan de Daalseweg in erfpacht zal worden gegeven. De heer A. de Zeeuw (Chr. Part.) werd als nieuw lid geïnstalleerd.

Gemeenschapsraad

Het is een drukte van belang in de Raadkamer van het voormalige gemeentehuis van Zuilen. Dat ziet u op deze foto. Hij toont u de leden van de Gemeenschapsraad die in zitting zijn. Het is in 1954, dat deze belangenbehartiging voor de voormalige gemeente Zuilen ontstaat. Erg lang is de gemeenschapsraad niet behouden. Tien jaar na de oprichting was het afgelopen en werden de belangen voor Zuilen door de gewone Utrechtse gemeenteraad behartigd. (of niet).

 

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *