1200 jaar Zuilen werd gevierd(!) in 1950.

Maar het is dan ook nogal wat: 1200 jaar bestaan van een gemeente. Dat zijn er niet zo heel veel hoor. Vandaar de aandacht in het Utrechts Nieuwsblad van 20 juni 1950. Het werd dan ook een programma dat er zijn mocht!

Programma Zuilens 12e Eeuwfeest

Aan de eigenlijke feestweek in Zuilen (van 1-8 Juli) is een voorspel verbonden, want op Zaterdag 24 Juni wordt de wielerronde van Zuilen verreden, georganiseerd door de U.W.C. “De Volharding”. Er is tevens een verbonden een race op transportrijwielen, een nieuwigheid voor Zuilen.

Dan is er op 29 Juni het bezoek van het Engelse Politie Muziekgezelschap uit Engeland. Dit gezelschap zal des avonds ongeveer 7 uur in Zuilen arriveren en daar worden verwelkomd, o.m. door het Zuilense Fanfarecorps. Na de begroeting zullen beide corpsen, onder het spelen van pittige marsen, optrekken naar de tuin van het gemeentehuis. Daar zullen de Engelse politiemannen kennis maken met hun z.g. pleegouders. In de tuin van het gemeentehuis wordt vervolgens een concert gegeven, waarbij beurteling zal worden opgetreden.

De inzet van de herdenking zal plaats hebben op Zaterdag 1 Juli, des morgens elf uur, in het Juliana-Restaurant. Daar zal Burgemeester O. Norbruis een rede houden en de feestweek openen. Te half drie wordt door het Zuilense Fanfarecorps een concert gegeven in de tuin van het gemeentehuis. In de omgeving van het gemeentehuis zal zich te drie uur opstellen een grote optocht, die te half vier zal starten voor een rondgang door de gemeente, begeleid door het Engelse Politie Muziekgezelschap en het Zuilense Fanfarecorps. Onderwijl zal, aanvangende half 3, een viswedstrijd in het Merwedekanaal worden gehouden. Na de optocht en hengelwedstrijd gymnastiekuitvoering door Sport Vereent in het Julianapark, aanvangende half zes. Te acht uur wordt in hetzelfde park weer een concert gegeven. Tot slot vuurwerk.

1200 jaar

De deelnemers aan het toneelspel kregen als herinnering een tegeltje.

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *