Nieuw: de StraatReünie

(6 december 2009)

Het Museum van Zuilen gaat vanaf januari 2010 van start met de organisatie van een maandelijkse StraatReünie! Iedere eerste zondag van de maand een andere straat, chronologisch komen alle straten van Zuilen aan de beurt. We beginnen met de oudste weg, de verbindingsweg van Utrecht naar Zuilen. Iedereen is welkom! U hoeft dus niet op de Daalseweg/Edisonstraat te wonen of gewoond te hebben, ook als u het leuk vindt om met de vorige/huidige bewoners in contact te komen bent u van harte welkom van 14:00 tot 17:00 uur. De toegang is gratis.

3 januari 2010 Reünie Daalseweg (Edisonstraat)

Historie
De Daalseweg liep van Utrecht via het klooster ‘Maria ten Daele’ naar Maarssen en uiteindelijk helemaal naar Amsterdam. De Daalseweg was dus veel langer dan het korte stukje dat nu zo heet: van de Burgemeester Norbruislaan tot aan de Zuilenselaan. Bij de grens met Utrecht kwam de Daalseweg voor een deel te vervallen omdat er huizen gebouwd werden. Het eerste stuk weg dat het oorspronkelijke tracé van de Daalseweg volgt, is de Johannes Uitenbogaertstraat. Richting het noorden is de naam Daalseweg voorbij de Sweder van Zuylenweg weer aanwezig, dat wil zeggen tot 27 september 1949.

Edisonstraat
De gemeenteraad van Zuilen besloot de naam Daalseweg te wijzigen voor het traject Sweder van Zuylenweg tot de F. Koolhovenstraat. De nieuwe naam werd Edisonstraat. Grofweg kun je zeggen dat daarna de Prins Bernhardlaan de Daalseweg een beetje ‘kanaliseert’. De Daalseweg komt net voorbij de C. Smeenkstraat weer met zijn oude naam ‘om de hoek’ kijken. Voorbij de kruising met de Zuilenselaan wordt de Daalseweg weer heel kronkelig en loopt uiteindelijk dood.

Voorbeeld
We willen u graag een idee geven hoe de informatie eruit ziet die we tijdens de Reüniedag presenteren: als een wandeling door de straat, maar dan omstreeks 1937: ‘…Op de hoek van de Sweder van Zuylenweg staan we met onze neus naar Maarssen en komen aan de rechterkant meteen een van de bekendste winkeltjes van Zuilen tegen: Tjepkema. Huishoudelijke artikelen en klein speelgoed zeggen de oude Zuilenezen meteen, officieel een handel ‘in galanterieën’. De winkel kent twee bijnamen: Tjeppie en Wiepie. – De laatste genoot de voorkeur van de eigenaar, een samenvoeging van de voornamen Wies en Piet Tjepkema. In het pand aan de overzijde zit de heer C. van Mourik. Hij verkoopt tabaksartikelen. We lopen verder aan de oneven zijde. De volgende winkel zit op de hoek met de St.-Winfridusstraat: de melkwinkel van de heer de Ruig, die nog met een hondenkar vent. Later komt in deze winkel de heer Stam…’

Gratis
Tot zover, als u meer over de straat wilt lezen of weten bent u van harte welkom tijdens de Reüniedag op 3 januari aanstaande. De toegang voor de Reüniedag is gratis. Ook bewoners uit andere straten die wat over de (mensen uit de) desbetreffende straat willen weten zijn welkom!

Help ons
Maar… wij willen graag dat zoveel mogelijk mensen van deze Reüniedag op de hoogte zijn. Dus kent u iemand, of bént u iemand uit deze straat, help ons en zegt het voort, zegt het voort! Hou deze site in de gaten voor aankondigen van andere Reüniedagen.

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *