Lintjesregen in Zuilen

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen van de gemeente Utrecht die vrijdag 25 april 2008 plaatsvond in de Stadsschouwburg zijn een viertal prominente Zuilense vrijwilligers gedecoreerd.
lintjesregen
Op de foto: voorste rij, tweede van links: de heer W. van Scharenburg
Tweede rij van onderen, eerste van links: De heer M.J. van Rooijen
Tweede rij van onderen, tweede van links: De heer F.M. Ritzer
Staand voor de heer Ritzer: Mevrouw A.G. Ritzer-Jansen

Bron foto: www.utrecht.nl

De heer F.M. Ritzer (59) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Sinds 1967 is de heer Ritzer actief op het gebied van de scouting, het kerkelijk leven en onderwijs. Hij vervulde verschillende bestuursfuncties bij de Stichting Scouting Zuilen, waar hij tevens begeleider is en medeorganisator van het jaarlijkse zomerkamp. Hij is daarnaast al ruim 30 jaar bestuurlijk actief voor de rooms-katholieke Parochiegemeenschap in Zuilen en reeds enkele jaren voorganger in de Jacobuskerk. Sinds 1982 is hij verbonden aan de Ludgerusschool, waar hij oprichter en lange tijd voorzitter was van de medezeggenschapsraad en tevens lid van de Katholieke Scholenstichting Utrecht. Ook zet hij zich als vrijwilliger voor de Ludgerusschool in, bijvoorbeeld bij tal van activiteiten voor de kinderen en bij de organisatie van het stembureau in de school.

Mevrouw A.G. Ritzer-Jansen (61) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Ritzer-Jansen is, evenals haar echtgenoot, al vele jaren actief op het gebied van de scouting, het kerkelijk leven en onderwijs. Sinds 1963 zet zij zich in voor de Stichting Scouting Zuilen en sinds 1976 is zij onder meer betrokken bij de voorbereidingen van de 1e communie en het vormselproject van de rooms-katholieke Parochie zuilen. Daarnaast is mevrouw Ritzer al vele jaren coördinator van de tussenschoolse opvang van de Ludgerusschool. Sedert 1995 collecteert zij tevens voor de Hartstichting.

De heer M.J. van Rooijen (60) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Van Rooijen is al geruime tijd bestuurlijk en anderszins actief, in het bijzonder voor de wijk Zuilen. Zo is hij sinds 1990 voorzitter van de Stichting Gemeenschap Zuilen en voorzitter en organisator van het Oranje Comité Zuilen. Hij was een tijdlang lid van de Wijkraad en zette zich als vrijwilliger in ten behoeve van het feestjaar ‘Zuilen 1250 jaar’ en ‘Zuilen 50 jaar bij Utrecht. Hij neemt deel aan contacten met Marokkaanse en Turkse organisaties en is sedert 2000 actief ten behoeve van het Wijkontwikkelingsplan Noordwest van de gemeente Utrecht.

De heer W. van Scharenburg (59) – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Al ruim 20 jaar verzamelt de heer Van Scharenburg voorwerpen over Zuilen. Hij is oprichter van de Stichting Museum van Zuilen (2000) en heeft in zijn uurwerkboetiek een “museum van Zuilen” gemaakt waar de voorwerpen en foto’s over de geschiedenis van Zuilen zijn tentoongesteld. Hij heeft daarnaast de geschiedenis van Zuilen uitgebreid beschreven in onder meer de, op dit moment uit 5 delen bestaande, reeks ‘Toen Zuilen nog Zuilen was’. Hij was daarnaast geruime tijd bestuurslid van de Winkeliersvereniging Centrum Zuilen en hij is nog altijd actief als vrijwilliger bij allerlei wijkgerichte activiteiten en festiviteiten.
(Bron stukjes: www.utrecht.nl)

Hulde aan de vrijwilligers met de verdiende Koninklijke onderscheiding als erkenning van hun gewaardeerde inzet voor de Zuilense gemeenschap. De gedecoreerden zijn, samen met vele andere vrijwilligers in Zuilen, actief voor het behoud van de typische dorpsmentaliteit die ruim vijftig jaar na de annexatie nog steeds voorleeft binnen de gemeenschap. Wij hopen nog lang te mogen genieten van de inzet en daadkracht van deze mensen die zorgen dat Zuilen, Zuilen blijft.

Met vriendelijke groet,

De webredactie

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *