Best bekeken Facebookberichten VI

Op Facebook plaatsen we zover mogelijk dagelijks een oud krantenknipsel of bericht uit een dagboek. Zo’n bericht noemen we ‘Oud Nieuws’ en is gerelateerd aan de datum. Omdat niet iedereen ‘op Facebook’ wil, zetten we de vier meest bekeken foto’s als blog op deze site. Dit zijn de meest bekeken foto’s in november 2012.

1. Oud Nieuws: Sinterklaas en zijn knecht Zwarte(!) Piet zijn aangekomen in Zuilen, in 1950 bij de Demka fabrieken.

Demka

De ‘echte’ Sint en Piet, op bezoek bij de Demka

2. Nieuw Nieuws: In het Julianapark is een vosje gesignaleerd! Het onderzoek naar de vele doodgebeten dieren (pauwen enz) leidde ertoe dat er camera’s werden opgesteld en het vermoeden is onlangs bewaarheid: er loopt in het Julianapark (‘s nachts) een vrouwtjesvos rond te snuffelen! Dat is nu, 8 november 2012 het geval. Vroeger waren er ook wel vossen in het park, maar die zaten achter slot en grendel.

Vossen Julianapark

De vossen in het Julianapark

3. Oud Nieuws 5 november 1952

S.E.B. bouwde eigen verenigingsgebouw
Officiele opening a.s. Zaterdag

Zaterdag a.s. zal het nieuwe verenigingsgebouw van de Stichting Elinkwijks Belang gelegen aan de Wattlaaan, officieel in gebruik worden geste ld. Het gebouw is opgetrokken op een gedeelte van de kinderspeeltuin, doch deze tuin heeft een dergelijke afmeting, dat er nog voldoende speelgelegenheid voor de kleinen overblijft. De oppervlakte van de zaal is 17 bij 8 meter, en kan een kleine driehonderd personen bevatten. Door twee geluiddempende schotten is het mogelijk, het geheel in drie lokalen te verdelen. In de brede gang die langs de zaal loopt, bevinden zich voor de drie lokalen afzonderlijke ingangen. Achter de grote zaal loopt eveneens een brede gang, waar zich o.m. een ruime keuken, voorzien van electrische koffie- en theeketel bevindt. De electrische installatie omvat 46 TL-buizen. Het ligt in de bedoeling overdag enige kleuterklassen in het gebouw onder te brengen, terwijl het des avonds beschikbaar zal zijn voor alle verenigingen, die zulks wensen. Daarbij zal echter zorg worden gedragen dat voor de kinderen der vereniging voldoende gelegenheid overblijft om hen gezellig en vooral nuttig bezig te houden. Het gebouw is gelijk bekend geheel door eigen leden van de vereniging opgetrokken.

Het S.E.B.-gebouw aan de Wattlaan

Het S.E.B.-gebouw aan de Wattlaan

4. In het museum komt de vraag regelmatig naar voren waarom de fabrieken (Werkspoor en Demka) er niet meer zijn. Ze waren toch wel erg goed voor de werkgelegenheid. Vandaag kwam de heer A. Beukers (Inderdaad, van Beukers Supermarkt in de Wethouder D.M. Plompstraat, hoek Adriaan Mulderstraat) in het museum met deze foto: de regelmatig voorkomende uitstoot van de Demka. Moeder haal de was naar binnen! Het is een mooi plaatje om aan te geven dat: A. de uitstootnormen ‘iets’ anders waren dan nu, en B. dat woningen bouwen in de directe omgeving van de fabriek niet zo’n goed idee was.

Demka

Uitstoot-moment van de Demka

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *