De Johannes Uitenbogaertstraat

Deze straat werd genoemd naar Johannes Uitenbogaert (11-2-1557) was een Nederlandse predikant en prozaschrijver.

De geschiedenis van de STRAAT waarover we lopen is veel jonger dan die van de DaalseWEG. ‘Johannes Uitenbogaertstraat’ werd de nieuwe naam voor een stuk van de oudste verbindingsweg tussen Utrecht en Amsterdam, de Daalseweg.

Die Daalseweg was lang en voerde van de stad Utrecht, via het klooster ‘Maria ten Daele ’, naar Maarssen en uiteindelijk helemaal naar Amsterdam. – Napoleon vond de route Utrecht-Amsterdam te bochtig en liet een nieuwe weg naar Amsterdam aanleggen die we allemaal kennen als de Amsterdamsestraatweg.

Voor een beschrijving van de Johannes Uitenbogaertstraat ‘van toen’ gaan we aan de wandel alsof het 1938-’39 is. Dit tijdspad is niet toevallig gekozen. We beschikken over een adressenbestand uit die tijd, dus kunnen we als we door deze straat lopen aangeven wie er woont of welke winkel er zat. We stappen de straat in vanaf de Herman Modedstraat.

Op nummer 2 zit Th. Volp, hij werd opgevolgd door schoenmaker W.F. Okhuijsen. Op nummer 19 bouwde men de Openbare Lagere School 3 (later de Prinses Ireneschool) van Zuilen.

We komen tegenover de school aan de even zijde, op de hoek van de Hubert Duyfhuysstraat (dat is ook het postadres) bij P.G. Simons met zijn tabakswaren.

Aan de even zijde, tot de Jodocus van Lodensteinstraat werd dit blok wegens bodemsanering – veroorzaakt door garage W. van ’t Hoogt – afgebroken. Nummer 30 was het adres van G. Verwoerd’s ‘Modelslagerij Zuilen’.

De slagerij opende in 1930. Op de prijslijst uit die tijd komen we een keur van lekkernijen tegen: ‘Boulie’ voor 40 cent per pond, of ‘Dikke Rib’ voor slechts 90 cent per 2 pond.

Recht tegenover de slagerij zat een filiaal van bakkerij Do-Schat, geleid door Geissen. Het

Iets verder de straat in, op nummer 21, zat Garage Egmond die geleid werd door H. Beumer. Hier begon W. van ’t Hoog met zijn verkoop van motoren, Solexen, scooters en in een later stadium auto’s. Van ’t Hoog had benzine in zijn bloed. Hij deed mee aan de T.T. van Assen. Daarbij werd hij technisch bijgestaan door zijn Solex-monteur en diens broer. Van ’t Hoog reed met zijn Goggomobiel ook mee in de bekende Tulpenrally.

Hij verhuisde naar een pand aan de overkant van de straat op de hoek van de Jodocus van Lodensteinstraat (nummer 34).

We stappen weer even naar de oneven zijde. Op de hoek van de Jodocus van Lodensteinstraat zat de kruidenierswinkel van Langendijk. In de Tweede Wereldoorlog is hier ook een kantoor van de Distributiedienst.

Aan de oneven kant, midden in de rij woningen komt de familie Angenent te wonen. Vanuit die woning worden kampeerartikelen en speelgoed verkocht.

Op de hoek met de Nicolaas Sopingiusstraat zat lange tijd de kruidenierswinkel van Paul Koorn.

In dit pand vestigde zich schoenmaker Vermeer die ruim zestig jaar zijn vak uitoefende.

Op nummer 61 zat de Handelsdrukkerij van De Kroon.

De laatste winkels van de straat vinden we op de hoeken van de Sweder van Zuylenweg. Aan de oneven zijde zat de winkel die door de ouderen onder u waarschijnlijk het best herkend wordt als de ‘HaKa-winkel van de coöperatie ‘‘Oostenburg’’ ’. Voordat deze kruidenierswinkel het HaKa-etiket kreeg opgeplakt, werd hier zakengedaan voor een andere coöperatieve vereniging, namelijk die van ‘Preferentia’.

En wie herinnert zich nog de wasserij die in dit pand kwam? Heel vernieuwend: een wasserij waar je zelf je was kon doen!

In het pand op de andere hoek zat de heer Van Hasselt met zijn groentenhal.

In een uitgave van Utrecht in Woord en Beeld in 1932 stond deze afbeelding die de redactie voorzag van de tekst: ‘De Joh. Uitenbogaertstraat vormt een goed staaltje van moderne woningbouw: ruimte en licht in overvloed, zoodat aan de eerste eischen der volksgezondheid is voldaan. Op de achtergrond ontwaart men den kogelvormigen watertoren aan den Amsterdamschen straatweg.’

Meer weten over de Johannes Uitenbogaertstraat en/of Zuilen: www.museumvanzuilen.nl

 

Facebook reacties