De Ampèrestraat

Deze straat werd genoemd naar André Marie Ampère (1775-1836). Volgens de overlevering ging Ampère nooit naar school en leidde hij zijn studie vooral zelf, las bij wijze van ontspanning stukken uit L’Encyclopédie. Voor de proeven die hij deed, was het noodzakelijk dat hij precies de grootte van de elektrische stroom kon meten. Hij ontwikkelde daarvoor een zeer nauwkeurig instrument: de ampèremeter.

Voor een beschrijving van de Ampèrestraat ‘van toen’ gaan we aan de wandel alsof het 1938-’39 is en lopen vanaf de Voltastraat. Dit tijdspad is niet toevallig gekozen. We beschikken over een adressenbestand uit die tijd, dus kunnen we als we door deze straat lopen aangeven wie er woont of welke winkel er zat.

we gaan rechtsom, maar de eerste woningen aan de linker en rechterkant zijn nog van de Galvanistraat. Pas in (en links dus óm) de hoek staan de eerste woningen met de Ampèrestraat als adres. In de stratengids die we voor onze wandeling van omstreeks 1938 hanteren, staat in de hele Ampèrestraat slechts één winkeladres. Dat lijkt van geen kanten te kloppen, maar is wel waar. Het komt omdat ‘de winkel op de hoek’ dikwijls een ander postadres heeft dan we denken. De melkwinkel bijvoorbeeld die we bij het binnenlopen van de straat direct links zien heeft als postadres de Galvanistraat. De woning erboven hoort wel bij de Ampèrestraat.

Voor mijn tweede boek over Zuilen deed ik onderzoek naar het winkelbestand in Zuilen. Uit dit onderzoek bleek dat er veel, heel veel winkeltjes waren in Zuilen. ‘De winkel op de hoek’ lijkt wel een Zuilense uitvinding. Op het adres Galvanistraat 1 zit dus de melkwinkel van Van Rooijen. Hij is de opvolger van S. Michielen. De heer van Rooijen wordt op zijn beurt opgevolgd door de heer van Hoogendoorn, volgens overlevering een ‘Grote Witte Reus’. In een van de volgende hoofdstukken leest u de herinneringen van H. de Keizer aan de Ampèrestraat. Dan komt deze ‘Grote Witte Reus’ nog even in beeld. De heer Hoogendoorn geniet de erenaam ‘opa’. Later nemen zijn kinderen de zaak over.

We lopen de Ampèrestraat verder in en komen bij nummer 35 de groentenhandel van M.L. van Deutekom tegen. Hier komt tot 1993 de heer P. Visser de zaak voortzetten.

Op de kruising, aan de overkant komen we weer een winkel tegen die als postadres niet in de Ampèrestraat thuishoort. Maar hij is ‘historisch’ genoeg om even naar binnen te stappen. Menig verzamelaar van ansichtkaarten heeft vermoedelijk erg veel spijt dat hij of zij niet vaker naar binnen is gestapt bij deze Leesbibliotheek ‘Vosje’ met zijn mooie collectie in eigen beheer uitgegeven ansichtkaarten van Zuilen! Deze kaarten blijken inmiddels aardig zeldzaam geworden te zijn. Bovendien werd menige kinderneus platgedrukt tegen de etalageruit die een onwaarschijnlijk rijke collectie speelgoed – Matchbox en Lego bijvoorbeeld – tentoonstelde.

Voorbij ‘Vosje’ komen we bij nummer 14, het adres van de heer A. Tielen. Bij veel Zuilenaren gaat dan een belletje rinkelen. Bij u ook? Tielen was bekend om zijn brandstoffen. O ja, nou weet u het weer: Tielen’s Kolenhandel!

Een stukje verder op 36-bis zit de heer R.J. Stolker. Hij heeft geen winkel op dit bovenhuis, hij vent met zelf verbouwde groenten. Zijn kwekerij ligt ‘aan de Vecht’. Even verder, op nummer 44, heeft de heer Jansen het druk. Hij leert daar (tot groot verdriet van zijn benedenburen?) de inwoners van Zuilen dansen. (De niet-katholieke onder hen tenminste: de katholieken moesten hiervoor naar de stad Utrecht, daar werd dansles gegeven door de heer Cor Zegers.) Later krijgt de heer Jansen zijn dansschool aan de Amsterdamsestraatweg. Het laatste pand aan de oneven kant is een filiaal van bakkerij Amsing, die zijn winkel heeft aan de Edisonstraat.

Bakkerij Amsing op de hoek van de Daalseweg en de Ampèrestraat.

 Meer weten over de Ampèrestraat en/of Zuilen: www.museumvanzuilen.nl

Facebook reacties