Oud Nieuws 21 oktober 1958

Motoragenten buitelden met zijspan bij kruising

Voorrangskwestie met bromfietser voor rechter

(Van een onzer verslaggeefsters)

De 47-jarige Utrechtse timmerman M.S. kwam dinsdagmorgen voor de Utrechtse rechtbank in hoger beroep van een vonnis van de kantonrechter, die hem veroordeelde tot dertig gulden boete of zes dagen hechtenis, omdat hij op 17 oktober van het vorige jaar op de Zwanenvechtlaan te Utrecht als bromfietser een motor met zijspan van de Utrechtse politie — die van rechts kwam — geen voorrang zou hebben gegeven. Officier van justitie mr. Bredius vroeg bevestiging van het vonnis van de kantonrechter.

’s Middags om vijf uur reed verdachte op zijn brommer uit de richting van het Zwanenvechtplein naar de Prins Bernhardlaan. Op de kruising met de Prinses Irenelaan kwam van rechts de motorfiets, bemand door twee hoofdagenten.

Verdachte verklaarde de motor niet te hebben gezien. In ieder geval reed hij door. De bestuurder van de motor, de 38-jarige hoofdagent L.H. de H., maakte een uitwijkmanoeuvre met het gevolg dat het voertuig over de kop sloeg en de politiemensen een fikse buiteling maakten.

De bromfietser voerde aan dat hij langzaam reed — 20 tot 25 kilometer —, dat zijn uitzicht belemmerd werd door een hek, dat hij al dertig jaar weggebruiker was en nog nooit brokken had gemaakt en dat hij de motor absoluut niet gezien had en pas toen hij achter zich lawaai hoorde, was omgekeerd en de agenten en de motor op de grond had zien liggen. „Als ze gewoon waren doorgereden, achter mij langs, zou er niets zijn gebeurd”, zo meende verdachte, die voorts nog aanvoerde dat er naar zijn mening onjuistheden in het proces-verbaal stonden. De als getuige gehoorde hoofdagent van de gemeentepolitie C. de K., 45 jaar oud, uit Utrecht, was het hier helemaal niet mee eens. Hij zat op het zijspan en zag de bromfietser almaar naar links kijkend het kruispunt naderen. Hij zei zijn collega nog op verdachte geattendeerd te hebben. „Als we niet naar links waren gegaan, hadden we hem gegrepen”, aldus deze getuige.

Hoofdagent De H. kon zich alles niet meer zo precies herinneren, maar toch wist hij wel zeker dat hij de bromfietser tien meter van de kruising had ontdekt.

Getuige a décharge J.T. H., een Utrechtse opzichter die precies op de hoek van kruising Irenelaan-Zwanenvechtlaan woont, zei gezien te hebben dat de politiemannen honderd meter voor de kruising stopten om rolschaatsende kinderen van de weg te sturen. De politiemannen hielden vol dat ze wel een tot anderhalve kilometer voor de kruising stilgestaan hadden.

Getuige De H. merkte voorts nog op dat naar zijn mening de motoragenten over het algemeen wel bijzonder hoge snelheden hebben en dat zij beslist geen voorbeeld voor andere motorberijders zijn.

Mr. Bredius achtte volkomen bewezen dat verdachte de motor geen voorrang heeft gegeven en dat de hoofdagenten er niet normaal voorlangs konden passeren.

De verdediger zette uitvoerig uiteen dat zijn cliënt als alle weggebruikers had mogen rekenen met de hulp en de wellevendheid van anderen. Pleiters mening was dat hoofdagent De H. even werd afgeleid en de bromfietser niet aan zag komen en evenmin de waarschuwing van zijn collega hoorde. In een reactie maakte hij toen een te scherpe zwenking naar links, waardoor de motor kantelde.

Uitspraak dinsdag 4 november.

Oud Nieuws 20 oktober 1953

Hedenmorgen is in de Oranjekerk aan de Amsterdamsestraatweg een bazar, die wordt gehouden in het Wijkgebouw en waarvan de opbrengst bestemd is voor het vele werk, dat in die Wijk wordt verricht, officieel geopend. Ds. D.J. Peeterse wees er o.m. op dat door velen krachtig en met toewijding is gewerkt om de bazar te doen slagen en daardoor aan het wijkwerk een krachtige steun te verlenen. Na de hoop te hebben uitgesproken, dat het financiële resultaat gunstig moge zijn, verklaarde Ds. Peeterse de bazar voor geopend. De bazar is heden, Dinsdag geopend van 14 tot 17 uur en van 19 tot 22 uur en morgen, Woensdag, op dezelfde uren. Op de foto: de heer Meeuwissen, voorzitter van de bazarcommissie, draait aan het Rad van Avontuur. Voor hem: ds. D.J. Peeterse.

 

Oud Nieuws 19 oktober 1964

J.A. Lamme overleden

Te Utrecht is, 61 jaar oud, overleden de heer J.A. Lamme, directeur van de boekhandel drukkerij Elinkwijk. De heer Lamme werd 13 augustus 1903 te Loosdrecht geboren. Hij begon omstreeks 1920 zelfstandig met een leesbibliotheek in het ouderlijk huis aan de Franklinstraat in Zuilen.

Na enkele jaren vestigde de heer Lamme zich in het pand Amsterdamsestraatweg 556, waarna ’n uitbreiding tot stand kwam van de zaak tot kantoorboekhandel en leesbibliotheek. Deze zaak had een geleidelijke groei; na de oorlogsjaren werd een en ander uitgebreid met een copieerafdeling. Vervolgens kwam de omzetting van de copieerafdeling tot offsetdrukkerij, terwijl ook de binderij werd uitgebreid.

In 1953 liet de heer Lamme zijn bedrijf geheel verbouwen. Hij opende toen een aparte afdeling voor de jeugdboeken. Ook in de daarop volgende jaren onderging het bedrijf een voortdurende modernisering, onder andere in 1960 met de opening van een zaak voor kunstschilders. De heer Lamme was omstreeks 1930 voorzitter van de voetbalvereniging Elinkwijk. Van 1952—1958 was hij voorzitter van de federatie van klein offsetdrukkers.

J.A. Lamme

 

Alle dertien goed

Wie kent de kreet nog: Alle dertien goed? Was jarenlang een tekst op de hoes van langspeelplaten om de inhoud van de plaat aan te geven.

Vandaag gebruik ik deze tekst omdat het getal 13 ook het getal is van de serie filmpjes die Peter Bastiaanse maakte van onze Werkspoortafel. Lijkt me terecht, alle tot nu toe gemaakte filmpjes zíjn ook goed!

Deze week alle filmpjes zonder onderbreking direct achter elkaar, dus genieten maar…

Oud Nieuws 17 oktober 1963

Mens en dier in Utrecht

…Heidewachtel

Op de kinderdierenshow was de keus groot. Het was voor de jury bijna een onmogelijke opgave uit te maken wie uitblinkers waren. Vooral omdat men ervan overtuigd was dat ook bij allen de bedoelingen toch zo goed kunnen zijn geweest. Eentje, die er ook ,,uitsprong”, was Jopie van Ditmarsch met haar Heidewachtel. Jopie, elf jaar, woont Burgemeester Van Tuyllkade 36 in Utrecht-noord. Een van de zeer velen, die met een hond kwamen. Zij had echter ook met een kat of een papegaai kunnen komen, want ook die krijgen in het gezin Van Ditmarsch een liefdevolle behandeling.

Een prijs, de derde, was voor Jopie en haar Heidewachtel van tweeëneenhalf jaar die Beauty heet. Beauty is Engels voor schoonheid en dat is de hond zeker. Een fraai exemplaar van een lief ras, dat bestemd is voor de korte jacht.

In huize Van Ditmarsch verblijft nog een hond: de moeder van Beauty. Bij elkaar dus vier dieren, die voor veel vertier in het gezin zorgen. Ja, een hele zorg, maar die is ,,graag gedaan” zoals dat ook in duizenden andere gezinnen gebeurt. Mens en dier kunnen elkaar in Utrecht meestal wel goed vinden.

EN dit is Beauty, de Heidewachtel van Jopie van Ditmarsch, die officieel Johanna Theodora heet. Met haar hond behaalde Jopie een mooie prijs op een kinderdierenshow in Utrecht. Zij was een van de 315 kinderen, die met dieren naar het Veemarktplein waren gegaan voor de show.

 

Oud Nieuws 16 oktober 1961

Verkeersongelukken tijdens weekeinde

Het afgelopen weekeinde is in Utrecht vrij rustig verlopen wat het aantal ongelukken betreft. Slechts in een enkel geval hoefde een auto van de GG en GD een gewonde naar een ziekenhuis te brengen.

Zaterdag gebeurde dat het eerst met de 40-jarige controleur L. Pater, Bessemerlaan 26. Met zijn vrouw had hij per bromtandem op de Royaards van den Hamkade gereden. Doordat hij verblind raakte door de zon, heeft hij niet gezien dat een deel van het fietspad was afgesloten in verband met wegwerkzaamheden. Hij reed tegen het hek op en viel met zijn vrouw op straat.

De heer Pater ging met een hersenschudding en een wond boven het oog naar het St.-Johannes de Deo-ziekenhuis; zijn vrouw kreeg slechts enkele ontvellingen….

Fotobijschrift: Het St.-Joannes de Deo aan de Mariaplaats. Werd gesloten en het ziekenhuis werd: Ziekenhuis Overvecht. Ook gesloten (en gesloopt). Ziekenhuis nu onderdeel van de Antonius Ziekenhuizen. Foto: collectie Het Utrechts Archief.

 

 

 

Oud Nieuws 15 oktober 1962

Rangeerder door trein overreden[1]

Op het rangeerterrein der Nederlandsche Spoorwegen aan de Tweede Daalsedijk te Utrecht is vanmiddag omstreeks 13 uur de 54-jarige rangeerder J. Wallenburg, Van der Pekstraat 31, door een trein overreden. In ernstige toestand is hij naar het Academisch Ziekenhuis gebracht. Hij zal onder meer beide armen moeten missen.

De heer Wallenburg was bezig een locomotief met daar achter een kraan en vier met rails geladen wagons te rangeren.

Op een gegeven ogenblik is hij op een sein van de machinist, de heer W.M. Verbrugge, van de locomotief gesprongen om een wissel om te zetten. Hij is gestruikeld en onder de trein terecht gekomen.

De machinist en de kraandrijver, de heer R. van Kesteren, moesten eveneens naar het Academisch Ziekenhuis worden gebracht. Zij hadden een shock.

Een hulpmachinist heeft de trein moeten ontkoppelen om bij het slachtoffer te kunnen komen.

[1] De heer Wallenburg is de volgende dag aan zijn verwondingen overleden. Hiervan is geen bericht in de krant gevonden. [bron: zoon H. Wallenburg]

Oud Nieuws 14 oktober 1954

Halve eeuw huwelijkstrouw

8 October L.L. zijn de bruidsdagen begonnen van het echtpaar Freerk Hund-Agina Frankina Venema, wonende Röntgenlaan 14, dat op 22 October het gouden huwelijksfeest hoopt te herdenken. De bruidegom werd geboren te Sappemeer 22 December 1882, en was daar werkzaam bij de Staalfabriek J.M. de Muinck Keizer. Toen deze fabriek in 1915 werd overgeplaatst naar Zuilen ging het gezin mee en vestigde zich in Zuilen. Na 38 jaren zijn beste krachten aan het bedrijf te hebben gegeven, ging hij in 1946 met pensioen. Hij geniet ondanks zijn hoge leeftijd nog een goede gezondheid en ziet er welvarend uit. Hij stamt uit een sterk geslacht, want zijn moeder, mevr. Smit uit Kolham in de provincie Groningen, herdacht op 27 September haar honderdste geboortedag. De bruid zag het levenslicht te Kielwinderweerd op 26 Maart 1884. Zij is nog goed ter been en verricht nog met animo haar huiselijke bezigheden.

Het huwelijk werd verrijkt met vijf kinderen en dertien kleinkinderen waaronder een tweeling. Familie en bekenden zullen ongetwijfeld in een opgewekte stemming op 22 October het gouden feest vieren.