Kerstsfeer in Mariëndaal

Oud Nieuws 21 december 1953

Verlichte kerstboom in Mariëndaal
Van morgen af staat in het plantsoen bij het vliegermonument aan de Van Maasdijkstraat een geïllumineerde kerstboom. Zij kon daar worden neergezet dank zij de medewerking tussen de vereniging „Mariëndaals Belang”, de winkeliers van deze wijk, B. en W. van Zuilen, de PUEM en baron van Tuyll van Zuylen. Ook de jeugd werkte mee aan de vervaardiging van de versierselen. Op de Eerste Kerstdag zal het Leger des Heils er ’s avonds een dienst met community-singing organiseren.Kerstsfeer in Zuilen

Fotobijschrift: ‘Van morgen af…’, dit is een bericht dat 21 december in de krant stond, dat is ook geen dag te vroeg lijkt me.

 

Oud Nieuws 20 december 1956

DE HEER S. DE VRIES NAM AFSCHEID

Gevierd schoolhoofd feestelijk uitgeluid

De heer J. Scholtens volgt hem op

(Van een onzer verslaggevers)

De heer S. De Vries, hoofd van de Aeneas Mackayschool aan het Bisschopsplein te Utrecht heeft woensdag afscheid genomen van zijn leerlingen en het personeel, bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

’s Morgens voerden de kinderen in de gymnastiekzaal een zangspel, getiteld De Poppenbruiloft op en werden enige films vertoond. De heer de Vries werd namens leerlingen en personeel hun fonkelende fiets aangeboden. Na schooltijd recipieerde het scheidende schoolhoofd en kwamen er vele oud-leerlingen, collega’s, vrienden en bekenden om hem even de hand te drukken. Onder meer waren aanwezig de rijksinspecteur voor het lager onderwijs de heer A. Lens, de heer M. Franso namens de wethouder van onderwijs en de oud-inspecteur van het lager onderwijs de heer J. Gaasbeek. Bloemstukken en cadeaus vulden de tafels in het lokaal voor lichamelijke oefening.

Ds. W. Schouten, voorzitter van het schoolbestuur, sprak tijdens de receptie een dankwoord voor het onschatbare werk dat de heer de Vries voor school heeft gedaan.

We zullen er moeilijk aan gewennen, dat er geen meester De Vries meer is in de school, aldus de voorzitter. Sprak men in de omgeving van “de-school-van-de-heer-de-Vries, dan was daar deze instelling volkomen mee getypeerd. U was een schoolvos van de oude stempel,” zo zeide spr. “met ontzaglijk veel ambitie voor uw werk”.

De feestelijkheden rond het afscheid werden ’s avonds voortgezet in het N.V.-huis. Daar voerden vele sprekers het woord onder wie ds. Schouten en de secretaris van het schoolbestuur deheer ds J. Voorsteegh. Tijdens deze bijeenkomst werd het nieuwe schoolhoofd, de heer J. Scholtens geïnstalleerd.

De heer H. Feenstra declameerde, de heer Frans Meeuwsen speelde enkele trompetsoli en mevrouw De Graaf-van Melle zong met begeleiding van de heer J. Slotema aan de piano.

De aanwezigen zongen tesamen psalm 150: 1 en 2 en gezang 281. Ook in het N.V.-huis werden het scheidende schoolhoofd geschenken aangeboden.

De heer De Vries begon zijn carrière in Bozum bij Sneek en werkte o.a. in Echten, Kootwijkerbroek, Zutphen, en aan de Maliebaan te Utrecht voor hij aan het Bisschopsplein hoofd werd. Dit afscheid valt samen met zijn zilveren jubileum aan de school.

Fotobijschrift: Leerkrachten van de Aeneas Mackayschool, (de school die tegenwoordig als de Piramideschool door het leven gaat). Zittend rechts is de heer S. de Vries.

Oud Nieuws 19 december 1940

KALENDERS

Iets van het veelomvattend bedrijf van Werkspoor N.V. te Amsterdam, wordt getoond op den nieuwen kalender, die door deze machinefabriek is uitgegeven. In een zestal forsch getekende platen heeft Ten Broek verschillende machines, bruggen en treinen geschetst die Werkspoor in den loop van den tijd gebouwd heeft. Met zijn sprekende kleuren is de kalender een fleurig geheel geworden.

Fotobijschrift: Dit is één van de kalenderbladen van de Werkspoorkalender.

Mooie gelegenheid ook nog even de Museum van Zuilen-kalender onder de aandacht te brengen. Interieurs van Zuilense winkeltjes. Nog enkele exemplaren te koop á € 12,50. Bestel ze op info@museumvanzuilen.nl

 

 

Feest in de De Lessepsstraat 18 december 1959

Het echtpaar K. Dekker -Hubert is zondag 27 december zestig jaar getrouwd. Voor de feestelijke viering in huiselijke kring op 26 december heeft de heer Jan Vonk, een van de kleinkinderen, de gevel van het huis in de De Lessepsstraat 31 versierd. Bruid (80 jaar) en bruidegom (83 jaar) zijn in goede gezondheid. Zij hebben zes gehuwde kinderen, tien kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. De heer Dekker heeft bijna 41 jaar bij Werkspoor gewerkt. Zaterdag 19 december is er van drie tot vijf uur gelegenheid tot gelukwensen.
Diamanten bruidspaar

Oud Nieuws 18 december 1959

DIAMANTEN BRUIDSPAAR

Het echtpaar K. Dekker -Hubert is zondag 27 december zestig jaar getrouwd. Voor de feestelijke viering in huiselijke kring op 26 december heeft de heer Jan Vonk, een van de kleinkinderen, de gevel van het huis in de De Lessepsstraat 31 versierd. Bruid (80 jaar) en bruidegom (83 jaar) zijn in goede gezondheid. Zij hebben zes gehuwde kinderen, tien kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. De heer Dekker heeft bijna 41 jaar bij Werkspoor gewerkt. Zaterdag 19 december is er van drie tot vijf uur gelegenheid tot gelukwensen.

Oud Nieuws 17 december 1962

Storm liet Utrecht niet onberoerd

Veel brokken — geen gewonden

De zware storm die zaterdagnacht over Nederland trok, heeft ook in Utrecht zijn sporen nagelaten. Persoonlijke ongelukken hebben zich niet voorgedaan. Wel werd er hier en daar vrij wat schade aangericht.

Tegen half elf kwamen er bij de politie verschillende telefoontjes binnen over stormschade. Zo begaf een bouwschutting in de Choorstraat het. De juist passerende K. Leverink (62) kreeg de planken op zich. Letsel liep hij er niet bij op.

Op het Smaragdplein werden 10 houten schotten over een afstand van 50 meter weggeslingerd. Ruiten van winkels sneuvelden daardoor. Eveneens op het Smaragdplein werd een ruit van 2,5 bij 3 meter van het filiaal van P. de Gruyter door de wind ingedrukt. De politie heeft de filiaalhouder van het gebeurde in kennis gesteld, zodat er maatregelen genomen konden worden.

Daken werden afgerukt van bouwketen op de hoek van de Laan van Maarschalkerweerd en de Koningslaan en aan de Prinses Irenelaan. Het eerste dak kwam in een weiland terecht, het andere in een plantsoen aan de overkant van de Prinses Irenelaan.

Ook opgetuigde kerstbomen konden het geweld van de storm niet aan. Drie waaiden om: op het Kouwerplantsoen, het Lodewijk Napoleonplantsoen en de Koningin Wilhelminalaan.

Voorts is er een hek weggewaaid van het terrein aan de Saffierlaan waar een nieuw bejaardentehuis komt en is een raam losgeraakt van perceel Raadwijk 4-bis. Dit raam is door de politie vastgezet.

Verder waren er tientallen meldingen van losgeraakte zinken dakgoten en dakpannen, die naar beneden kwamen.

Fotobijschrift: DOOR de hevige wind werd zaterdagnacht het dak losgerukt van een bouwkeet aan de Prinses Irenelaan te Utrecht. Het kwam enkele meters verder in een plantsoen terecht.

Oud Nieuws 16 december 1932

Jubileum J. van Driel

 

(D.D.) — Onder vele blijken van belangstelling herdacht heden de heer J. van Driel, brievenbesteller te Zuilen, den dag dat hij 25 jaren geleden als zoodanig bij de Posterijen werd aangesteld.

Van deze 25 jaren was de jubilaris 16 ½ jaar in de gemeente Kerkdriel werkzaam en sedert Augustus 1924 in Zuilen.

Daar de jubilaris gedurende zijn diensttijd in Zuilen met de meeste nauwgezetheid dagelijks veel lief en leed aan huis bezorgt, meenden de inwoners in den bestelkring Oud-Zuilen, dat deze dag voor hem dan ook niet onopgemerkt mocht voorbijgaan; vandaar dat zich dan ook een commissie vormde. Ook de buurtbewoners van de De Bazelstraat, waar de jubilaris woont, lieten zich niet onbetuigd. Zij toch richtten reeds twee dagen te voren een eerepoort op voor zijn woning met als opschrift „Hulde aan den jubilaris” terwijl zij de woning van binnen versierden.

Dat de jubilaris zeer in den bestelkring Oud-Zuilen wordt gewaardeerd, moge blijken uit het feit dat hem ter herinnering aan dezen dag bij monde van den heer ir. H. Rusting, voorzitter der huldigingscommissie, met een toepasselijk woord namens alle inwoners in voornoemden bestelkring een huldeblijk werd aangeboden, bestaande uit een gouden horloge met inscriptie, vergezeld van een gouden ketting. Onder hen die hunne gelukwenschen kwamen aanbieden, behoorden o.a . het bestuur van den Bond der Posterijen en Telegraphie, oud-collega’s uit Maarssen, Kerkdriel en Zuilen, terwijl eveneens de burgemeester van Zuilen, mr. M.M. Kwint, de kantoorhouder van het postkantoor Elinkwijk, alsmede de houdster van het Post-station Dorp Oud-Zuilen, hun felicitatie’s aanboden.

De verkoop is van start! Mijn 90ste boek!

Vanaf vandaag, 15 december start de verkoop van mijn 90ste boek over de geschiedenis van Zuilen.

Bij de Werkgroep Directe Voorzieningen van de gemeente Utrecht leefde het idee om de rijke Zuilense geschiedenis van Zuilen onder de aandacht te brengen van een groot publiek. Zo ontstond uiteindelijk een muurschildering op de muur van de flat op de hoek Amsterdamsestraatweg-St.-Ludgerusstraat. Daarop schilderde kunstenaar Jos Peeters niet alleen de plattegrond van Zuilen, hij verlevendigde deze met 77 aandachtspunten uit de Zuilense geschiedenis. Vandaar de naam van dit boekje:

DE GESCHIEDENIS VAN ZUILEN OP 30 M2
GESCHILDERD DOOR JOS PEETERS

Het werd een boekje met 180 pagina’s, een voorwoord van wijkwethouder Klaas Verschuure en een eplioog van Jos Peeters, het verhalen over de 77 items werd aan mij overgelaten.

Dus mocht ik de verhalen vertellen. Van Slot Zuylen, via Mondaccordeonvereniging ‘Ons Genoegen’, de kermis op de St.-Josephlaan, kerken, de Ronde van Zuilen, Werkspoor, Demka, de Borstelfabriek, Jachtwerf ‘De Klop’, scholen, Elinkwijk, Hercules, HMS, naar de schaapsherder van Zuilen, Geurt van den Brink.  Kortom, alle 77 items passeren de revue. Naast een pagina tekst per item vindt u op de andere bladzijde twee foto’s: de foto die door Jos Peeters gebruikt werd om te vertalen in de muurschildering en het resultaat dat op de muur is terechtgekomen.

Ben er trots op. Niet alleen omdat het mijn 90ste boek geworden is, maar óók dat het verkocht kan worden voor slechts 10 euro per stuk!

Beperkte oplage, dus…

Het boek is te koop in het Museum van Zuilen aan de Amsterdamsestraatweg 569 (te Zuilen natuurlijk). We zijn open: woensdag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur.

Mijn 90ste boek!

 

 

Oud Nieuws 15 december 1954

Goed nieuws van Sint

Verschillende mededelingen zijn reeds gedaan over het bezoek van Sint Nicolaas en zijn knechten aan onze stad, waaruit men kan afleiden, dat het drukke dagen voor dit gezelschap zullen worden. Utrecht-Noord zal de Sint op Zaterdag 27 November begroeten, als hij des middags 3 uur aankomt in het Merwedekanaal bij de Demka. Een rondgang door de Wijk volgt daarna. Op 15 December zal de Goedheiligman afscheid nemen van de kinderen in het Pastoor Schiltehuis. Dan wordt opgevoerd “Sprookjesland”, een alleraardigste kinder-operette.

Maandag 29 November zal de Sint de gast zijn van “Volksbelang”, en een rondgang door die wijk maken.

Om 19 uur wordt vertrokken vanaf de Marnixlaan, en vervolgens de J.S. de Rijksstraat, Adr. v. Bergenstraat, Burg. van Tuyllkade, De Lessepsstraat, Swammerdamstraat, Willibrordusstr., Sweder van Zuylenweg, v. Egmontkade, R. v.d. Hamkade, Ahornstr., Omloop, Laan van Chartroise, Ondiep, Nieuwlichtstraat en Marnixlaan. De besturen van de diverse verenigingen zullen een grote optocht formeren en de Sint en zijn gevolg begeleiden.

Fotobijschrift: ‘een cast die heeft opgetreden op het toneel van het Pastoor Schiltehuis’, het is niet zeker of dit ook de groep uit bovenstaand artikel is. Het lijkt wel een sprookje… (maar het verhaal gaat natuurlijk over de Sint die op  15 december nog actief is!)

 

Oud Nieuws 14 december 1966

beatclubs onder de loep

ART 66, gevestigd in het Pastoor Schiltehuis, Willibrordusstraat, Utrecht. De zaal: groot (kan 500 man bergen), bioskoopklapstoeltjes langs de kant, lange houten tafels. Doet denken aan het A’dams Rembrandttheater. Kortom, een goede plek om te beaten zonder onmiddellijk grote vernielingen te veroorzaken. Frappant: stemmige muurschilderingen van religieuze aard en gekruisigde Jezus boven het toneel. Behalve frisdranken en pils worden ook rollen snoep, chips en andere nijen verkocht. Dagen: vrijdag- en zondagavond. In het algemeen spelen er goede, vaak bekende groepen (soms onder auspiciën van Jacques Senf). Zo hoorden wij er Tee Set, Q 65, Earrings, Bintangs. Publiek: deels dansers, deels luisterenden, die zich opstellen voor het toneel waarop de groep zich bevindt. Leeftijd: 14-20. Redelijke entreeprijs. Een acht.

Fotobijschrift: …’stemmige muurschilderingen van religieuze aard’… De heer Van den Hout heeft er zich met hart en ziel aan gewijd. Maar wie heeft goeie foto’s van die prachtige muurschilderingen? De vier jaargetijden?