Oogklachten door de vliegas in Zuilen

Oogklachten door de vliegas in Zuilen

Knipsel uit  het Utrechts Nieuwsblad 22 van januari 1959

Gemeenschapsraad klaagde bij Pegus

(Van een onzer verslaggevers)

De Zuilense gemeenschapsraad heeft zich over de overlast van vliegas tot de Pegus te Utrecht gewend. De directie van de Pegus deelde mee dat men deze overlast zeer betreurt en al het mogelijk doet om zo snel mogelijk er een eind aan te maken. Een termijn, waarop de vliegasvanger en de terugstook-inrichting van de nieuwe Peguscentrale hun werk zullen doen zoals verwacht werd, kon echter niet worden gegeven.

Als secretaris van de gemeenschapsraad Zuilen deed de heer J.J. Hoeflaken hierover in een vergadering van de raad mededelingen. De heer Hoeflaken is helemaal niet te spreken over de vliegaskwaal, waaraan men in Zuilen lijdt. Heel voormalig Zuilen, zo vertelde de heer Hoeflaken desgevraagd, heeft er last van, tot aan de Schaakwijk en de Irenelaan toe. Het is ontzettend. Ik heb mij eerst op de hoogte gesteld van de overlast, aleer ik met de Pegus contact zocht. Het bleek mij dat er bij de artsen vele patiënten kwamen met klachten over vuil in hun ogen. Na overleg met de artsen heb ik mij tot de Pegus gewend.

De overlast beperkte zich niet, aldus de heer Hoeflaken, tot de buitenkant van de huizen. Bij vochtig weer, zoals we dat de laatste dagen hadden, loopt men het gruis de huizen in. Bij de scholen zag men de speelplaatsen schoonspuiten na sterke vliegasval. Ook hoorde ik van een school, waar men de leerlingen medewerking had gevraagd bij het schoonmaken van de hal.

Prinses Irenelaan

Nog steeds heeft Zuilen last van de vliegas, die uit de 110 meter hoge schoorsteen van de nieuwe Pegus-centrale komt. Vanochtend was personeel van de gemeente en van een schoonmaakbedrijf eensgezind bezig met het schoonspuiten van schoolpleinen. U ziet hier hoe het plein van de Prins Bernhardschool onder handen wordt genomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oud Nieuws 28 november 1960

 

 

 

Maandag 12 december vieren de heer H.C. Verdaasdonk en zijn echtgenote mevrouw M.J. van Dongen hun 50-jarig huwelijksfeest in hun woning aan de Bessemerlaan 34 te Utrecht. Op die dag zullen zes kinderen, 23 kleinkinderen en nog enige achterkleinkinderen het jubilerende paar komen feliciteren. De bruidegom is 82 jaar en de bruid 74 jaar. Beiden zijn nog goed gezond, mevrouw Verdaasdonk doet zelf nog het huishouden. De heer Verdaasdonk is twintig jaar lang rijtuigmaker bij Werkspoor geweest, daarna werkte hij tot zijn 75ste jaar bij de Pegus, maar hij moest dit werk na een ongeval staken.