Bij Jansen leer je dansen.

In de vorige eeuw was dansen – stijldansen – de gewoonste zaak van de wereld. De dansles hoorde in de jaren vijftig, zestig en zeventig dan ook gewoon bij je opvoeding. De bekendste dansschool in Zuilen was die van de heer Jansen. Over zijn plannen voor een nieuwe dansschool lezen we in het Utrechts Nieuwsblad van 15 april 1959:

GEMEENSCHAPSRAAD ZUILEN

Akkoord inzake bouw dansschool

Feestweek van 2 tot 9 mei op ’t Zand

(van een onzer verslaggevers)

Op de Gemeenschapsraadvergadering, dinsdagavond in het Huis der Gemeente te Zuilen, werden de diverse agendapunten snel door voorzitter K. Kieviet (PvdA) doorgehamerd. Veel punten waren er niet en na een luttel aantal tikjes waren de Zuilense zaken dan ook weer voor een maand beklonken. De heer H. Beks (Chr. Partij) werd als lid geïnstalleerd. Uit een van B. en W. ingekomen stuk bleek dat men akkoord gaat met de bouw van een dansschool, die op het terrein, gelegen naast het perceel Amsterdamsestraatweg 701 zal verrijzen.

De vereniging voor christelijk nationaal onderwijs gaat een school, bevattende 9 leslokalen, een natuurkundelokaal en een gymnastieklokaal bouwen op het terrein aan de M. van Meelstraat.

Evenals een stukje grond aan de Werner Helmichstraat, zal aan de Burgemeester Norbruislaan een stukje grond in gemeentehanden overgaan. Dit laatste betreft de sloot die voor het voormalige gemeentehuis ligt. Deze zal worden gedempt.

Het door de heer Brands (PvdA) genoemde culturele lijntje, lijn 11, zal ondanks de geopperde bezwaren na 20 uur (voor een goed begrip: na ’s avonds 8 uur) niet meer rijden, om dat er te weinig gebruik van wordt gemaakt.

In afwijking van de oorspronkelijke plannen wordt de feestweek op ’t Zand gehouden van 2 tot en met 9 mei. Na deze mededeling schorste de voorzitter de vergadering.

Dansschool Jansen

Na de genoten opleiding kan je het diploma halen, brons, zilver en goud (met ster!)