Het is 1916, de eerste winkels in Nieuw-Zuilen komen eraan.

In Nieuw-Zuilen – ontstaan door de komst van Werkspoor en Demka – streken de fabrieken van Werkspoor en Demka neer. Midden in de weilanden! Voor het personeel werden door Woningbouwvereniging ‘Zuilen’ en Bouwverening ‘Elinkwijk’ huizen en winkels gebouwd: Elinkwijk, en De Oude Bouw waren de eerste complexen, er zouden er nog vele volgen.

Aan de Amsterdamsestraatweg op de hoek van wat dan nog ‘Het Havenweggetje’ heet (later, na het overlijden van de directeur van Werkspoor, Joan Muysken wordt dit de Muyskenweg) bouwde men twee winkels met een bakkerij en bovenwoningen. Hier kwamen de Kruidenierswinkel en de Bakkerij van de Coöperatie ‘Oostenburg’.

Denk dat de prijzen ‘van toen’ waarvoor men het complex kon bouwen, wel het vermelden waard zijn. Zo dacht de redactie van het Utrechts Nieuwsblad van 25 maart 1916 er ook over…

Aanbesteding

Door den heer Karel Muller, architect te Amsterdam, is aan de fabriek “Werkspoor” in het openbaar aanbesteed het bouwen van een winkelcomplex met bovenwoningen aan den Amsterdamschen Straatweg te Zuilen, voor de N.V. Bouwvereeniging “Elinkwijk.”

De laagste inschrijver was A. Haar te Wageningen voor f 35.853.

Coöperatie Oostenburg

Best wel een mooi complex, dat werd gebouwd voor iets meer dan 16.000 euro! In 100 jaar ook honderd keer zo duur?