Een auto in het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van Zuilen

Het kwam natuurlijk niet zo vaak voor: een auto in het Amsterdam-Rijnkanaal. Vandaar dat het gebeuren wel de krant haalde. In het Utrechts Nieuwsblad van 31 mei 1960 lezenw e hierover het volgende:

AUTO REED AMSTERDAM-RIJNKANAAL IN

Maandagavond reed de 53-jarige bakker G.J.C. van Hunink met zijn auto het water van het Amsterdam-Rijnkanaal te Utrecht in, ter hoogte van de Theo Thijssenlaan. Terwijl de wagen nog dreef heeft de bestuurder het portier van de auto geopend, waardoor hij er uit kon klimmen.

De oorzaak van het ongeval is volgens het politierapport dat de bakker te laat bemerkte dat een voor hem rijdende auto, bestuurd door de 19-jarige mejuffrouw W.H.A. Bots linksaf wilde slaan. Hij trapte snel op de voetrem, waardoor de auto begon te slingeren en verloor de macht over het stuur. Via het rijwielpad reed hij het water in. De eigenaar is tegen W.A. verzekerd. De auto is door de brandweer op het droge gebracht.

Auto te water

Maandagavond reed de heer G.J.C. van Hunink uit Maarssen op de Amsterdamsestraatweg in de Utrechtse wijk Zuilen het Merwedekanaal[1] in, toen hij scherp uitweek voor de voor hem voorsorterende mej. W.H.A. Bots uit Maarssen. Onder grote belangstelling werd de wagen op het droge gehesen.

 

[1] Het fotobijschrift heeft het over het Merwedekanaal, in het artikel zelf staat het juiste: Amsterdam-Rijnkanaal. Het oorspronkelijke Merwedekanaal werd na uitbreiding omgedoopt tot Amsterdam-Rijnkanaal. (maar het water was in allebei de kanalen nat)

Werkspoor bouwde de Demkaspoorbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal

Bij de Demka-fabrieken was de bocht in het Amsterdam-Rijnkanaal door de toegenomen drukte op het kanaal en steeds groter wordende vaartuigen een gevaarlijke plek geworden, hij moest worden verbreed, maar dat kon pas als de oude Demkaspoorbrug vervangen werd. Tsja, en de bouwer ‘woonde’ ernaast, dus kon Werkspoor aan de slag in zijn eigen achtertuin.

Hierover lezen we in de Werkspoor Courant van 4 maart 1966:

NIEUWE SPOORBRUG OVER AMSTERDAM-RIJNKANAAL

Tijdens het weekeinde van zaterdag 29 en zondag 30 januari j.l. zijn onder gunstige weersomstandigheden met behulp van de drijvende bokken “Jumbo’’ en „Gazelle’’ de 2 liggers geplaatst over het Amsterdam-Rijnkanaal.

De eerste ligger gemonteerd. De tweede ligger wordt ingevaren met behulp van de drijvende bokken, (zie rechts).

De 2 liggers vormden als het ware een sluitstuk in de 1e montagefase De 2e fase begint met de montage van de boog. Zowel zaterdag als zondag was de belangstelling zeer groot. Behalve veel vertegenwoordigers van de pers en T.V. waren ook de genodigden van de directies van de Nederlandse Spoorwegen, Werkspoor-Utrecht N.V., en Wescon N.V. in het casino van Demka aanwezig.

Demkaspoorbrug b

Invaren van de eerste ligger van de Demkaspoorbrug  met behulp van de drijvende bokken Jumbo en Gazelle (gewicht ± 220 ton).

De heren Hofman (N.S.) en Schor (W.S.U.) gaven een uiteenzetting over het ontwerp, de fabricage en de montage van de brug. De plaatsing van de 2 liggers was een uiterst nauwkeurig karwei, daar deze delen van 80 x 10 m, elk wegende ± 220 ton, door de nauwe bocht in het kanaal geen ruimte overlieten in hijshoogte e.d.

De delen voor deze Demkaspoorbrug zijn vervaardigd in de werkplaatsen van Werkspoor-Utrecht N.V.

Demkaspoorbrug c

Montage van de tweede ligger. Men is bezig met de aansluiting op de zuidzijde.

Juli 1965 is begonnen met de montage, nadat alle voorzieningen waren getroffen, als hulpstellingen, kranen e.d. Daar het Amsterdam-Rijnkanaal ter plaatse nog niet op de definitieve breedte is gebracht ligt de nieuwe grote overspanning nog voor de helft boven land. Hiervan is bij de montage gebruik gemaakt door een zwaar hulpsteunpunt te maken in het midden van de overspanning, vlak naast de kanaalkant. Later zal dit steunpunt verdwijnen als het kanaal ter plaatse zal worden verbreed. Men is begonnen de kleine overspanning van 40 meter aan de zuidzijde met behulp van mobiele kranen te monteren op stellingen. Vervolgens is van het tijdelijke midden-steunpunt uit in noordwaartse richting de helft van de grote en de kleine overspanning afgemonteerd.

Om nu het resterende gedeelte, boven het huidige kanaal, te kunnen bouwen, zijn de betrokken twee hoofdliggers tegelijkertijd aan de kanaaloever gemonteerd. Het zijn zware vakwerkliggers, die 9,50 meter hoog, 85 meter lang en 200 ton zwaar zijn. Zij worden elk met twee drijvende bokken opgetild en ingevaren. Door deze werkwijze bereikt men, dat het kanaalverkeer slechts twee dagen en dan nog maar gedurende enige uren is gestremd.

Demkaspoorbrug d

Aansluiting van de tweede ligger op de pijler zuidzijde.

Met het extra middensteunpunt is de constructie in staat zichzelf te dragen. De montage van de boog zal aansluitend geschieden. In de zomer van 1966 zal de brug geheel zelfdragend zijn, zodat de hulpsteunpunten kunnen worden verwijderd.

 

Oud Nieuws 27 oktober 1964

Bromfietser slipte op modderige straat

Op de splitsing Muyskenweg-Havenweg te Utrecht is de negentienjarige elektricien J.J. van D. het slachtoffer geworden van de modderige weg. Met zijn bromfiets viel hij op straat op het moment dat een auto naderde. De bromfietser brak zijn linker onderbeen en is per G.G . en G.D. naar het Diaconessenhuis gebracht. De auto werd bestuurd door de heer W. Blankenstein (33), een smelter uit Utrecht.

Fotobijschrift: Excuus, de fotograaf gebruikte de verkeerde lens. Met een telelens was de plek des onheils beter in beeld gekomen. Maar, daar rechts onder de brug komen de Muyskenweg en Havenweg bij elkaar. Overigens. dit is de oude Demkabrug. deze werd gesloopt om plaats te maken voor de langere variant die er nu nog ligt. Een en ander in verband met de verbreding van het kanaal, nodig geworden vanwege o.a. de duwvaart. 

Fotobijschrift: