Nieuw clubhuis voor Buurtvereniging St.-Winfridus.

Na de Tweede Wereldoorlog rezen de verschillende buurtverenigingen als paddestoelen uit de grond. Ook de Buurtvereniging St.-Winfridusstraat had voldoende actieve leden om een ‘eigen’ clubhuis te ambieren. 16 april 1956 was het zover. De burgemeester werd uitgenodigd en het Utrechts Nieuwsblad schreef erover:

Clubhuis Winfridus: Zuilens aanwinst

Burgemeester toonde veel waardering

(Van een onzer verslaggevers)

Onder grote belangstelling heeft burgemeester De Ranitz zaterdagmiddag in de wijk Zuilen het clubhuis Winfridus, Marie Curielaan 75 te Utrecht, geopend. Mevr. De Ranitz ontving, voordat de burgemeester de hem aangeboden sleutel in het slot stak, een boeket bloemen in de stadskleuren.

De burgemeester sprak zijn bewondering erover uit, dat de buurtvereniging Winfridus en de daaruit voortgekomen stichting Bouw Clubhuis Winfridus erin geslaagd is geheel met eigen krachten, uiteraard voor het grootste deel leken, dit clubhuis te bouwen.

De bouwers, aldus spr., moesten wel een diepgeworteld sociaal gevoel hebben om geheel belangeloos avond aan avond (ook tijdens de koude wintermaanden) hun vrije tijd beschikbaar te stellen voor een clubhuis. Verheugend vond spr. ook dat de bejaarden zich in dit clubhuis eens met iets anders kunnen bezighouden dan alleen maar met kaarten.

Er wordt hier ook gelegenheid geboden zich tijdens de knutseluurtjes bezig te houden met ’n eigen hobby.

Na de burgemeester voerden nog vele andere sprekers het woord, waarbij velen hun gelukwens vergezeld deden gaan van een enveloppe met inhoud.

Een der jeugdige leden van het breiclubje bood de voorzitter, de heer Th. Wischhoff, een elektrische klok aan.

De heer Wischhoff dankte enkele buurtbewoners, die tijdens het werk water en licht verschaft hadden. Voor deze medewerking werd hen een grote taart en sigaren overhandigd.

Winfridusstraat

Een buurtjongetje [Tonky van Lexmond] helpt de burgemeester bij de onthulling van de naam Winfridus aan het nieuwe clubhuis in de Utrechtse wijk Zuilen. De vlag bleef steken en toen haalde een bestuurslid een jongetje tevoorschijn, tilde de knaap omhoog en liet hem de vlag losmaken. Burgemeester De Ranitz gaf daarbij aanwijzingen.

Groot drama in de St.-Winfridusstraat te Zuilen.

Meestal plaatsen we leuke, positieve, ontroerende, of leerzame stukjes op onze Oud Nieuws-pagina. Vandaag gaat het bericht over een drama dat zich in de St.-Winfridusstraat in Zuilen afspeelde. In het Utrechts Nieuwsblad van de 27ste februari 1961 deed men er verslag van.

 

Man tracht gezin met gas te doden

Drama in de Utrechtse wijk Zuilen

De politie heeft zondag bekendgemaakt, dat er zich in het perceel Sint-Winfridusstraat 83 in Utrecht (wijk Zuilen) een drama heeft afgespeeld, waarbij een man gepoogd heeft zijn gezin door gas om het leven te brengen. De recherche heeft vrijdagavond deze man aangehouden. Het is de 33-jarige voorman G. M., die — zo is uit het verhoor gebleken — al enige jaren met zijn vrouw in onenigheid leefde.

  1. was gewoon iedere morgen om zes uur het huis te verlaten om naar zijn werk te gaan. Vrijdagmorgen maakte hij met een blikopener in de kast van de gasmeter een gat in een gasleiding. Omdat het gas met een sissend geluid ontsnapte, draaide de voorman de hoofdkraan wat dichter, tot het geluid verdween.

Toen zijn vrouw om kwart voor zeven opstond, merkte zij direct een gaslucht op. Bij het opzetten van theewater dacht zij aanvankelijk, dat er een nieuw gasmuntje in de meter moest. Mevrouw A. M.-G. (39 jaar oud) ontdekte toen dat de hoofdkraan enigszins dichtgedraaid was. Ook het sissende geluid werd door haar in de kast waargenomen. Zij waarschuwde het gasbedrijf van het Gevu. De fitters ontdekten het gat, dat driehoekig van vorm was en ongeveer vijf millimeter groot. Het gat had mevrouw M.-G. niet zelf ontdekt.

In de loop van vrijdagavond arresteerde de politie de voorman. Hij is de vader van Johanna (dertien jaar), Gerrit (elf jaar) en Fenna (9 jaar). De verdachte werd in zijn woning aangehouden. Hij heeft lang ontkend, maar tenslotte zijn afschuwelijke daad toch toegegeven.

St.-Winfridusstraat

De St.-Winfridusstraat. Foto uit de collectie van Het Utrechts Archief.