De Zuilense kerstboomverbranding

Utrechts Nieuwsblad 2 januari 1957

Kerstboomverbranding in Utrecht-Noord

De jaarlijkse kerstboomverbranding in Utrecht-Noord, georganiseerd door de kindervereniging Mariëndaals Belang in samenwerking met de stichting gemeenschap Zuilen zal plaats hebben hedenavond om 19.30 uur op een terrein tussen de Adriaan Mulderstraat en de Dr. Plesmanlaan.

De Zuilense vrijwillige brandweer zal deze keer medewerking verlenen.

Er wordt in optocht met de kerstbomen naar het verbrandingsterrein gelopen onder vrolijke muziek van het Zuilens fanfarecorps.

Vertrek 19 uur van de Sweder van Zuylenweg, hoek Van Egmontkade, waanra onderstaande route zal worden gevolgd: Sweder van Zuylenweg, Balderikstraat, St.-Winfridusstraat, St.-Bonifaciusstraat, Swammerdamstraat, F. Koolhovenstraat, C. van Maasdijkstraat, A.H.G. Fokkerstraat, Prins Bernhardlaan, Dr. Plesmanlaan.

Bij het vliegermonument aan de C. van Maasdijkstraat zal de jeugd van Mariëndaal zich 19.15 uur bij de stoet aansluiten.

Kerstboomverbranding Mariëndaal

Fotobijschrift: Een bijzondere vorm van brandstofaanvoer. De buurtvereniging Mariëndaals Belang heeft al heel vroeg in haar bestaan een kerstbomenverbranding ingesteld die ook voor niet leden open stond. Dat daarvoor in de jaren ’50 grote belangstelling bestond ziet u op deze foto wel.

 

Kerstsfeer in Mariëndaal

Oud Nieuws 21 december 1953

Verlichte kerstboom in Mariëndaal
Van morgen af staat in het plantsoen bij het vliegermonument aan de Van Maasdijkstraat een geïllumineerde kerstboom. Zij kon daar worden neergezet dank zij de medewerking tussen de vereniging „Mariëndaals Belang”, de winkeliers van deze wijk, B. en W. van Zuilen, de PUEM en baron van Tuyll van Zuylen. Ook de jeugd werkte mee aan de vervaardiging van de versierselen. Op de Eerste Kerstdag zal het Leger des Heils er ’s avonds een dienst met community-singing organiseren.Kerstsfeer in Zuilen

Fotobijschrift: ‘Van morgen af…’, dit is een bericht dat 21 december in de krant stond, dat is ook geen dag te vroeg lijkt me.