Weer een 40-jarig jubileum bij de Demka!

Het ene jubileum is het andere niet. 12,5 jaar is wat, 25 jaar natuurlijk meer, maar dan… Zulke langjarige dienstverbanden waren bij de grote Zuilense werkgevers, Werkspoor en Demka, heel gebruikelijk. En zeg nou zelf: veertig jaar bij dezelfde baas, dat is het vermelden waard. Dat dachten ze bij het Utrechts Nieuwsblad ook, vandaar dit bericht op 31 maart 1965:

 

Hoogendoorn

De heer J.C. Hoogendoorn (54), wonende De Lessepsstraat 54 in Utrecht-Noord, werkvoorbereider bij de Demka, werd dinsdagmiddag in het Casino Demka gehuldigd ter gelegenheid van zijn veertigjarig jubileum bij dit bedrijf. Mr. P. van Dijke, chef van het kabinet van de burgemeester, spelde hem de ere-medaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, op de borst. Ir. J. Duffour, een der directieleden bood de jubilaris de zilveren draagmedaille aan, benevens het Demka ere-insigne in goud met briljant en bovendien een geschenk onder couvert, Ook ir. Sielcken, chef van de afdeling staalgietwerk sprak de heerr Hoogendoorn toe, evenals de heren C. Pot, voorzitter van de beambtencommissie en F. Pagie, namens de fabriekscommissie. De jubilaris had nog tal van huldeblijken in ontvangst te nemen.

De heer J. de Bruyne 50 jaar bij Werkspoor

De heer De Bruyne werkte ook 50 jaar bij Werkspoor

Knipsel uit het Utrechts Nieuwsblad  van 17 januari 1958

Werkspoor

De heer J. de Bruyne van de Muyskenweg 9 te Utrecht en als zandvormer en eerste man van de gieterij in dienst bij Werkspoor te Utrecht, werd maandag gehuldigd wegens vijftig jaar trouwe dienst. Ir. G. Klomp, hoofdingenieur, sprak namens de directie. Hij haalde aan hoe de jubilaris vijftig jaar geleden voor 3 cent per uur begon te werken in Amsterdam. In mei 1924 kwam hij met vele collega’s naar Utrecht. In augustus werd hij zandvormer in de gieterij, waar nu zijn jubileum werd gevierd. Na zijn waardering voor het goede werk van de jubilaris te hebben uitgesproken, overhandigde ir. Klomp een geschenk onder couvert.

Vervolgens legde de heer M. Pabon, chef van de gieterij, de nadruk op het uitmuntende vakmanschap van de heer De Bruyne. De heer Van Rijn sprak namens de ondernemingsraad en roemde de werkkracht van de jubilaris, die men zeker zal missen, als hij met pensioen gaat. De heer De Bruyne dankte voor alle goede wensen en de vele cadeaus. Later op de ochtend arriveerde baron van Heemstra, chef van het kabinet van Utrechts burgemeester, die jubilaris en zijn familieleden de gelukwensen van het gemeentebestuur van de Domstad overbracht. „Gelukkig hij, die zoveel innerlijk rust heeft, dat hij zijn eenmaal gekozen pad weet aan te houden”, zei de heer Van Heemstra. Vervolgens speldde hij de heer De Bruyne de eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in brons, op de borst.

Werkspoor overzicht

Fotobijschrift: Oude luchtopname van de fabrieken van Werkspoor te Utrecht-Zuilen. De hallen ‘Kidzity’ (Opbouwhallen), ‘Central Studio’s’ (De Machinale) en de ‘Werkspoorkathedraal’ (Apparatenhal) moeten allemaal nog gebouwd worden.