De afdeling Gieterij kwam naar Werkspoor-Zuilen

De Gieterij van Werkspoor werd in 1924  verplaatst naar Zuilen. Bij Werkspoor was het ook vaak lastig om alle personeel aan het werk te houden. Grote orders (we hebben het dan bijvoorbeeld over een paar duizend kolenwagens) moesten soms snel geleverd worden en dan werd natuurlijk extra personeel ingezet. Maar als zo’n order klaar was, kon niet altijd werk geboden worden aan de mannen die extra in dienst waren genomen. Dat werd allengs beter, toen de fabriek groeide.
In 1913 ging men van start met de ‘wagon en Bruggenbouw’ maar de fabriek groeide. Hierover lezen we in ‘Het Vaderland’ van 24 maart 1924:

‘Uitbreiding personeel bij Werkspoor.

Het personeel van Werkspoor, onder Zuilen, heeft in den laatsten tijd sterke uitbreiding ondergaan. De 600 man, die begin 1924 hier aan den arbeid waren, zijn thans tot 1000 man vermeerderd. Aanleiding hiertoe is o.m. dat de gieterij, welke tot dusver in Amsterdam gevestigd was, naar Utrecht is overgeplaatst.
Tevens waren meer werkkrachten noodig voor de fabricage van vleugels voor vliegtuigen voor de Fokkerfabriek en eveneens voor het bouwen van een groot aantal spoor- en tramwagens.
Echter loopt al het uit te voeren werk binnen twee à drie maanden af, zoodat na dit tijdsverloop waarschijnlijk weer tot inkrimping van het personeel zal moeten worden overgegaan.’

Gieterij Werkspoor

De Gieterij  vóór de Tweede Wereldoorlog. Hij werd nog een keer geheel vernieuwd.