De Brandweer naar de Borstelfabriek, ok, maar lijn 11 weg?

Na de annexatie werd een Gemeenschapsraad voor Zuilen ingesteld. Zij mochten adviezen geven en meedenken, maar niet beslissen. In dit verslag in het Utrechts Nieuwsblad van 18 maart 1959 lezen we dat men ontstemd is over het verlagen van de frequentie van de bus op lijn 11. Deze reed over de Prins Bernhardlaan en Burgemeester Van Tuyllkade naar het centrum van Utrecht, maar ging bij de Jacobsstraat niet rechtsaf naar het Centraal Station (het enige station van Utrecht), maar linksaf naar de Schouwburg, vandaar de bijnaam ‘cultuurlijntje’.

Gemeenschapsraad Zuilen

Frequentiebeperking lijn elf bekritiseerd

Ruimte voor brandweer in borstelfabriek

(Van een onzer verslaggevers)

Op de vergadering van de gemeenschapsraad Zuilen, die dinsdagavond in het voormalig gemeentehuis te Zuilen werd gehouden, werden allereerst de geloofsbrieven van het nieuwe lid H. Beks (prot. chr.) onderzocht. Hij zal nu op de volgende vergadering worden geïnstalleerd.

Uit brieven van burgemeester en wethouders van Utrecht was de wens naar voren gekomen, dat enkele leden eens de vergadering van de raad zouden bijwonen. De heer Van der Slot (PvdA) sprak er zijn bevreemding over uit, dat aan déze uitnodigingen nog geen gehoor was gegeven, terwijl, zo zei hij, de raad hoog van de toren blaast, als men nergens van in kennis wordt gesteld.

In verband met uitbreiding van de vrijwillige brandweer van Zuilen, besloot de raad enkele ruimten in de voormalige borstelfabriek als verblijf in te richten. Het plan zal ongeveer ƒ 38.000,- vergen, terwijl voor meubilering nog ƒ 8.100,- nodig is.

Veel kritiek ondervond de op handen zijnde frequentiebeperking van lijn 11. Juist deze lijn gaf volgens de heer Brandt (PvdA) de wijk Zuilen rechtstreekse verbinding met de Schouwburg en Tivoli. Spreker zei het zeer te zullen betreuren als deze „culturele lijn” in de avonduren zou vervallen. Ook de heren Hendriks (KVP) en Lebbink (PvdA) lieten zich overeenkomstig uit.

Na deze discussie ging de gemeenschapsraad in geheime vergadering praten over de ambtstoelage voor de voorzitter en de secretaris.

Lijn 11

Een foto van bus van lijn 11 op ‘Zuilens’ grondgebied zit niet in onze collectie. Het Utrechts Archief beschikt over déze opname: bus 11 op het Janskerkhof. Daar zullen we het mee moeten doen, totdat er een Zuilense variant opduikt. Wie helpt?

Het blijft uitkijken in het verkeer, altijd, ook in Zuilen.

Natuurlijk moet iedereen uitkijken, een ongeluk zit in een klein hoekje zoals dat heet. Maar in het bericht van het Utrechts Nieuwsblad op dinsdag 21 februari 1961 blijkt dat twee kinderen (door niet uitkijken) werden aangereden, en dan ook allebei op de Prinses Irenelaan!

Op Prinses Irenelaan twee kinderen gewond

Op de Prinses Irenelaan zijn twee ongelukken gebeurd, waarbij kinderen gewond werden na een botsing met een GEVU-stadsbus.

Het eerste gebeurde maandagmiddag omstreeks 13.50 uur. De zeven-jarige Christoffel Johan Heijsman van het Zwanenvechtplantsoen 98 liep plotseling voor de bus van chauffeur A.W. M. (35). Dank zij de snelle reactie van deze chauffeur kreeg Christoffel niet meer dan een hoofdwondje.

Vanmiddag omstreeks twaalf uur liep de zesjarige Robert Coenraad Boekhoud tegen de bus van chauffeur D.M. van V. (45). De passerende arts R. Rijpma-Zeevat constateerde een lichte hersenschudding en een wondje aan de mond en de neus.

Coenraad is naar zijn huis, Nijenrodeplantsoen I gebracht.

Prinses Irenelaan

De Prinses Irenelaan op een ansichtkaart. Een uit een serie die werd uitgegeven door de heer De Bree, die een sigarenwinkeltje had aan de Amsterdamsestraatweg. Zoon Gijs had nog een stapeltje over, dat hij graag schonk aan het Museum van Zuilen (al 20 jaar geleden)