De Hanrathstraat

Hanrath werd geboren in Amsterdam en woonde in Hilversum in ‘d’ Olijftak’. Op Wikipedia lezen we over hem: ‘Johan Wilhelm Hanrath ontwierp vele landhuizen in traditionele of ook wel historiserende stijl. Veel van zijn uitgevoerde werk is momenteel aangewezen als rijks- of gemeentemonument. Bij de totstandkoming van de talloze landhuizen en villa’s werkte hij nauw samen met de zeer bekende landschapsarchitect Leonard Springer…’

– Deze L. Springer ontwierp ook de tuin om de directiewoning van J. Jonker, directeur van de Borstelfabriek Gebr. Jonker, later het voormalig gemeentehuis van Zuilen en sinds 2009 ‘De Parel van Zuilen’.

De woningen aan deze straat werden gebouwd in opdracht van woningbouwvereniging ‘Zuilen’. De Hanrathstraat is onderdeel van Complex 2 van deze woningbouwvereniging (Complex 1 zijn de woningen rond de De Lessepsstraat.) Samen met o.a. de La Croixstraat, M. de Klerkstraat en de Van der Pekstraat werden deze straten aangelegd op een opgespoten stuk zand. Het hele complex lag nogal geïsoleerd en kreeg de wijkaanduiding: ’t Zand.

Wat de ‘geschiedenis’ van de Hanrathstraat betreft staat de geboorte van de Zuilense drieling Capel natuurlijk met stip bovenaan. Op 23 januari 1952 werden Freddy, Hans en Sylvia geboren. In het Utrechts Nieuwsblad van 15 maart 1952 stond het volgende bericht:

‘Zuilens drieling thuis

23 Januari van dit jaar werd het Zuilense echtpaar A. Capel-Elzendoorn, Hanrathstraat 38, verblijd met de geboorte van een drieling, n.l. Freddy, Hans en Sylvia. Zij zagen het levenslicht in het Stads- en Academisch Ziekenhuis en hadden tezamen een gewicht van 5 kg. Men herinnert zich dat allemaal nog wel. Dankzij de uitstekende verzorging kon de moeder, Mevrouw Capel-Elzendoorn, reeds begin Februari naar haar woning terugkeren bij welke gelegenheid de gemeenschapszin der Zuilense bevolking zeer sterk naar voren trad. Haar werd althans een verrassende ontvangst bereid. De drie kinderen, die het toen reeds uitstekend maakten, genoten echter nog enige tijd de goede zorgen van geneesheren en verpleegsters, doch hedenmorgen hebben zij het ziekenhuis verlaten en hun intrede gedaan in Zuilen, waar de ontvangst wederom allerhartelijkst was…’

In de aanloop naar en onder de dreiging van de Tweede Wereldoorlog maakte het gemeentebestuur van Zuilen plannen voor de aanleg van vijftien schuilkelders. Daarvan kwam er één in het oude dorp zelf, in het bos Groenhoven. Baron van Tuyll gaf de toestemming nadat de burgemeester de onderhandelingen hierover met de baron voerde. De heer Van Tuyll vond het allemaal niet zo nodig (Nederland is toch neutraal!) maar gaf uiteindelijk toestemming. In de onderhandelingen werd vastgelegd dat erop moet worden toegezien dat alles netjes beheerd wordt en als de schuilkelder niet meer nodig is, verwacht de baron dat een en ander weer in zijn oorspronkelijke staat zal worden teruggebracht. Een van de andere schuilkelders kwam ‘onder het perkje in de Hanrathstraat’.

Daar heeft het Museum van Zuilen geen foto van, wie helpt?!

Klaar voor vertrek naar huis: de drieling met beide grootmoeders. Links oma Elsendoorn, rechts oma Capel.

Meer weten over de Hanrathstraat en/of Zuilen: www.museumvanzuilen.nl

Er werd ’n drieling geboren in Utrecht

 Er werd ’n drieling geboren in Utrecht

Knipsel uit het Utrechts Nieuwsblad van 23 januari 1952

Freddy, Hans en Sylvia

(Van een verslaggeefster)

Drie naakte miniatuurmensjes in een grote doos met een glazen deksel: zo ziet de vanochtend vroeg geboren drieling er uit, haar droomleventje verslapend in een couveuse in het Stads- en Academisch ziekenhuis te Utrecht.

Nu en dan beweegt er een rose armpje of beentje en als zuster Van Egmond haar hand door de opening van de couveuse steekt en aan Freddy, de “oudste’’ een andere houding geeft, protesteert de baby met een zacht kreetje, maar zet meteen zijn dommel voort, zodra hij in de vereiste houding is gebracht.

Twee jongens en een meisje zijn het, Freddy, Hans en Sylvia.

Hun moeder, mevrouw Capel uit de Hanrathstraat no. 38 in Zuilen werd vanochtend om vijf uur in het Stads- en Academisch Ziekenhuis opgenomen.

Om 2 minuten over 6 kwam Freddy reeds, die 1580 weegt, na 12 minuten gevolgd door weer een jongen, Hans, die iets zwaarder is dan zijn broertje, n.l. 1800 gram. En tenslotte, na 13 minuten na de geboorte van Hans om 3 minuten voor half zeven kwam de verrassing: een meisje, dat 1660 gram weegt en Sylvia is gedoopt.

Het was een vlotte partus en zowel moeder als drie babies maken het opperbest. Sinds 14 dagen wist mevrouw Capel, dat zij een drieling verwachtte.

Vanmorgen toen we haar spraken, was ze blij, dat alles zo goed was verlopen. Ook vader Capel, die bij zijn vrouw aan het bed zat, was kennelijk verheugd dat deze grote gebeurtenis geen enkel nadelig gevolg voor zijn vrouw had gehad en dat de drie kinderen die ze er zo ineens bij hebben gekregen gezond zijn en veilig en goed verzorgd in de couveuse liggen.

In het metaalbewerkergezin Capel is reeds een zoontje van twee en een half jaar. Mevrouw Capel, die de moeilijkheden, die deze gezinsuitbreiding ongetwijfeld met zich mee zal brengen, moedig onder ogen ziet, is toch gelukkig en zegt blij: “ze zijn gezond, dat is het voornaamste’’.

Wat die moeilijkheden zijn: och daar hoeft eigenlijk niet over gepraat te worden. Nu liggen de drie peuters nog in de couveuse met als enige kledingstuk een smal navelbandje om hun buikjes. Maar als ze eruit komen, zijn er kleertjes nodig…

Bovendien zal moeder Capel het druk krijgen met vier kleine kinderen.

Maar laten we hopen, dat de mensen hulpvaardig zullen zijn…

Mevrouw Capel heeft het verdiend, want als je drie babies tegelijk krijgt, is er moed voor nodig om de zorgen van je af te zetten en te zeggen: “Ze zijn gezond, dat is het voornaamste”.