Een film van Zuilen! Wie heeft hem? Waar is ie?

Dit bericht over een film van Zuilen heeft u mogelijk al eens eerder gelezen. Toch plaats ik hem nog een keer, in de hoop op succes. Al zeven jaar plaats ik een ‘Oud-Nieuws-bericht’ op Facebook. Dagelijks! Sinds een jaar vanaf onze site en óók op Twitter.

Dit keer gaat het over een bericht dat me erg interesseert: het blijkt dus dat een een film gemaakt is over Zuilen (in 1951) maar hij is niet terug te vinden. En het lijkt me juist zo’n mooi stukje historie. Vandaar dat ik nogmaals het knipsel uit het Utrechts Nieuwsblad van 25 april 1951 plaats en ook mijn oproep herhaal: Wie weet waar deze film is gebleven?

Een film van Zuilen

De Chr. Gem. Zangver. “De Lofstem” is voornemens een filmopname te laten maken van Zuilen. Men wil daardoor een inzicht geven in alles, wat er omgaat in de gemeente, want naast de mooie en interessante plekjes, die men in Zuilen aantreft, wil men ook de talrijke industriën, die er gevestigd zijn, en dan speciaal hun werkzaamheid, op de filmband vastleggen. Naast de historische gebouwen en kleinere bouwwerken, die men er aantreft, zal ook de volle aandacht worden besteedt aan de talrijke winkelbedrijven, en eveneens aan het zeer intense verenigingsleven.

Ook aan de jeugd zal volle aandacht worden geschonken, en getracht zal worden, zoveel mogelijk het dagelijkse verkeer, het dagelijks leven enz. te verfilmen. Zeer binnenkort zal men in Zuilen de klank-opname-wagen in de gemeente zien verschijnen en vrijwel elke inwoner zal aan de opname kunnen medewerken.

Film

Zangvereniging De Lofstem in 1925.

Over Pieket Weeserik, was ook dirigent van De Lofstem.

In kranten hóren de bijzondere prestaties die mensen soms doen. Dat maakt het volgende bericht ook logisch, iemand die 25 jaar koordirigent is, (onder andere van de Christelijke Zangvereniging ‘De Lofstem’ uit Zuilen) verdient die eer. Over zo iemand schreef het Utrechts Nieuwsblad op 13 maart 1957.

Huldigingsconcert voor de heer Pieket Weeserik

Zilveren jubileum als koordirigent

(Van een onzer verslaggevers)

Zondag 17 maart herdenkt de heer K. Pieket Weeserik te Utrecht, Herman Modedstraat 6, de dag waarop hij 25 jaar geleden gediplomeerd werd als koordirigent.

Koordirigent

De heer K. Pieket Weeserik
… 25 jaar koorleider …

De heer Pieket Weeserik heeft in de afgelopen kwart eeuw vele koren gediend. Daarvan zullen die koren woensdag 8 mei op een jubileumconcert in de Nicolaikerk te Utrecht getuigenis afleggen.

Aan dat concert werken mee Looft den Heer, van de Baptistengemeente, Oudwijk, van de hervormde wijk Oudwijk, De Lofstem, van de herormde wijk Leidsevaart, Mariëndaal van de hervormde wijk Mariëndaal en het zangkoor van de personeelsvereniging Contact van het Diakonessenhuis te Utrecht. Het kerkorkest van de Vrije Evangelische Gemeente te Hilversum zal voor de orkestbegeleiding zorgen.

De solisten, die hun medewerking verlenen, zijn mevrouw Waardenburg-Landheer uit Vianen, sopraan, en Cor Niessen uit Utrecht, bariton. Henk van Westrienen uit Alkmaar verzorgt de orgelbegeleiding en Bert Keemink uit Amersfoort begeleidt aan de piano.

Het programma, dat om 20 uur zal aanvangen en omstreeks 21.45 uur eindigt, vermeldt opening door ds. B. van Ginkel, hervormd predikant, toespraak door ds. J. Broertjes, Baptisten predikant, en sluiting door ds. H. Spilt, hervormd predikant.

De genoemde koren staan, met uitzondering van De Lofstem en Mariëndaal, die de jubilaris wegens drukke werkzaamheden niet meer leiden kan, alle onder leiding van de heer Pieket Weeserik.

De Lofstem

De leden van zangvereniging ‘De Lofstem’ gaan hun jaarlijkse uitstapje maken. Voordat het vertreksein wordt gegeven lachen zij de thuisblijvers nog even toe.