De W.J. Bossenbroekstraat

Er is weinig te vinden over W.J. Bossenbroek. Dat maakt het lastig een goede beschrijving van ’s mans kwaliteiten te geven. Het is duidelijk dat hij zijn sporen (en straatnaam) als secretaris (al of niet in combinatie met het penningmeesterschap) wel heeft verdiend.

De bouw van woningen in Zuilen mag dan in de Tweede Wereldoorlog plat liggen, de plannen worden wél gemaakt. Zo komt het dat woningstichting ‘Eigen Haard’ de eerste huizen bezit die ná de oorlog (in 1947) worden opgeleverd: 19 huizen aan de Minister de Visserstraat, ‘Complex 4’ van deze woningstichting..

Nog een jaar later komt ‘Complex 5’ gereed. Dit is de laatste bouwactiviteit van ‘Eigen Haard’ in de gemeente Zuilen, de 36 woningen aan de W.J. Bossenbroekstraat.

Tot begin jaren zestig van de vorige eeuw waren aan de overzijde van de woningen deze fruitbomen het uitzicht voor de bewoners. Later bouwde men hier de 2e Algemene Technische School (ir. J.D.M. Bardetschool).

De huizen in de W.J. Bossenbroekstraat in nieuwstaat, met het markante ronde gaatje in de voordeur.

‘Tussen de voordeuren ligt een plank. Daaronder was een gat gegraven waar de watermeters van ons en de buren in zaten. Bij meteropname werd de plank eraf gehaald, maar soms was het niet mogelijk de meter af te lezen omdat de put vol met water stond. Jaren later werd dit veranderd en werden de watermeters binnen geplaatst.’ Aldus sprak bewoonster van toen: I. Joosten.

Het ‘stukje land’ tegenover de woningen werd bebouwd. Dicht bij de Burgemeester Norbruislaan werd een houten noodschool gebouwd voor de ‘ULO’ van meester Van der Wilt, en aan de andere kant van de straat, met de ingang aan de Lieven de Keylaan werd de Ir. Bardetschool gebouwd, de 2de algemene technische school in Zuilen.

Een voormalig bewoner van de W.J. Bossenbroekstraat, én leerling van de Ir. Bardetschool, R. Joosten, schreef zijn herinneringen op:

 

 

‘… Gebeurtenissen klas autotechniek Ir. Bardetschool

De opleiding autotechniek aan de Ir. Bardetschool is gestart in het schooljaar 1964-1965, waarbij naast de theorielessen in dat jaar het praktijklokaal werd ingericht. Zo werden er op de afdeling bankwerken bokken gemaakt waarop diverse soorten motoren werden geplaatst om aan te sleutelen. Een oude Fiat Tripoli werd van de carrosserie ontdaan, zodat alleen chassis en aandrijving behouden bleven.

In het tweede jaar kreeg een en ander meer vorm, meer praktijklessen, reparaties werden verricht aan de auto’s van het lerarenkorps en mocht je soms aan je eigen bromfiets sleutelen…’

Leerlingen van de Ir. J.D.M. Bardetschool aan de W.J. Bossenbroekstraat. Foto gemaakt bij de hoofdingang. Hierop staat de eerste klas die de richting autotechniek deed op deze school, samen met de leraar schei- en natuurkunde, de heer Bila.

Het Museum van Zuilen ontving ook de herinnering aan de W.J. Bossenbroekstraat van van M. Tichelaar-Star:

‘In september 1949 ben ik geboren in de W.J. Bossenbroekstraat op nummer 2. Mijn ouders waren een paar maanden daarvoor hier naar toe verhuisd.

Ze kwamen vanuit Spijk, een dorp in het noorden van Groningen. Mijn vader, meester Star, was onderwijzer geworden op de school aan de Daalseweg.

Een hele onderneming was het voor mijn moeder, zij was hoogzwanger, om met drie nog kleine kinderen, zo te komen wonen in deze straat in Zuilen.

Wij hebben er gewoond tot december 1953, dus niet zo lang. Toch heb ik er nog wel herinneringen aan:

Vóór ons huis was een stukje weiland, waar ik regelmatig een paard een suikerklontje mocht geven.

Ook de indeling van de woning beneden kan ik me nog goed herinneren. De voordeur was een deur met een rond raampje. Toen ik laatst met een dochter bij mijn geboortehuis ging kijken, zag ik dat de huizen er aan de buitenkant nog hetzelfde uitzien. Bij ons huis, een hoekwoning, is de toegang achterom nu afgesloten met een ijzeren hek.

Veel namen van andere bewoners uit die tijd weet ik niet meer, ik was nog te klein. De namen die ik nog weet zijn: familie Kamperman met een zoon Wim en de familie Rigterink met zoon Bert en dochter Ellie.

Winkels in de buurt waren bakker Dingemans en kruidenier Zetstra.’

Meer weten over de W.J. Bossenbroekstraat en/of Zuilen: www.museumvanzuilen.nl

Staatssecretaris Janssen opent technische school

Staatssecretaris Janssen opent technische school

Knipsel uit het Utrechts Nieuwsblad van 7 januari 1963

„Uitschieter in Zuilens bebouwing”

Met opzet dicht bij metaalindustrie

(Van een onzer verslaggevers)

De tweede algemene technische school Zuilen, aan de Lieven de Keylaan en de W.J. Bossenbroekstraat in deze noordelijkste wijk van Utrecht, wordt vrijdag 18 januari om 15 uur officieel geopend. Prof. dr. H.H. Janssen, staatssecretaris van het ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen, zal deze opening verrichten.

Deze school draait reeds sinds 4 september 1961, met 200 leerlingen in de veertien lokalen, die toen klaar waren. De totstandkoming van deze school is niet van een leien dakje gegaan. Om precies te zijn: meer dan vijftien jaar heeft het bestuur van de Vereniging voor nijverheidsonderwijs (opgericht in 1872) voor de stichting van deze school geijverd.

Bouwstop en andere oorzaken hielden de totstandkoming echter tegen. Nu is de school geheel klaar zodat men 18 januari tot de officiële opening kan overgaan.

In 1955 kreeg men een urgentieverklaring voor deze school. Mei 1960 kon echter eerst de eerste paal worden geslagen.

Fabriekshal

Het uiterlijk van de school doet eerder aan een fabriekshal denken. Dit is door architect ir. P.H. Dingemans opzettelijk gedaan, omdat hij door halbouw de sfeer van een fabriek zo dicht mogelijk wilde benaderen. Het is een gebouw geworden met licht (door toepassen veel glas) en ruimte. Deskundige beoordelaars vinden het een uitschieter in Zuilense bebouwing.

In dit gebouw treft u aan 14 werkplaatsen (zoals men de praktijkzalen noemt), 11 theorielokalen, 5 tekenzalen, 3 handvaardigheidslokalen, 1 elektrotechnisch-meetlokaal, 1 natuurkundelokaal, een artslokaal, 2 gymnastiekzalen, een kantine- aula en een filmzaal.

Met opzet heeft men deze ambachtsschool, zoals de naam vroeger luidde, in Zuilen ondergebracht. De metaalindustrie – Werkspoor en Demka – liggen er naast de deur. Men heeft een 3-jarig leerplan: 1 jaar algemene vorming en daarna 2 jaar technische scholing. De heer C. van der Gaag is er directeur.

technische school

 

 

TWEEDE algemene technische school heet deze school officieel, aan de Lieven de Keylaan 9 in Utrecht. Vrijdag 18 januari zal dit enorme complex van zalen door staatssecretaris Janssen worden geopend. (De Eerste algemene technische school, waaruit deze school is voortgekomen, is gevestigd aan het Schoolplein. Daar zijn omstreeks tweeduizend leerlingen).