Openbare Lagere School I, de Koningin Emmaschool

Lager onderwijs werd in het dorp (oud)Zuilen gegeven op de openbare school. Met de groei van Zuilen kwamen er veel meer openbare scholen. Het werden er zes. In het begin kregen ze een nummer, Later werden de scholen vernoemd naar leden van het Koninklijk Huis. De oudste werd toen de ‘Koningin Emmaschool’. Deze school bestond op 17 juni 1947 zestig jaar. Daarover stond dit bericht in het Utrechts Nieuwsblad.

School no. 1 bestaat zestig jaar

De openbare lagere school no. 1 te Oud-Zuilen bestaat 17 Juni a.s. zestig jaar. Toen in October 1878 de heer mr. Willem Rene Baron van Tuyll van Serooskerken was overleden, werd zijn echtgenote, Jonkvrouwe Françoise Margaretha van Weede, Ambachtsvrouwe van Zuylen en Westbroek. Zij schonk een stuk grond, om daarop een nieuwe school te bouwen. Wel bestond er reeds een inrichting van onderwijs, benevens een a.g. “Meesterhuis”, doch een en ander was zeer primitief en vroeg om verbetering. Spoedig na de schenking volgde de aanbesteding, waarbij de inschrijvingen bleven beneden de f 15.000.

Zuilen bestond toen uit ongeveer 500 inwoners. Het eigenaardige bij de geweldige uitbreiding van Zuilen is geweest, dat de uitbouw niet begon vanuit de kom van het dorp, doch vanuit Utrecht. Daardoor bleef Zuilen, dat nu niet ten onrechte Oud-Zuilen wordt genoemd, geïsoleerd en zal dit nog wel lang blijven. Wel gaat de uitbouw meer en meer in de richting van het oude dorp, maar het is niet te verwachten, dat het nog eens bereikt zal worden. Veel vooruitzicht is er dan ook voor Oud-Zuilen niet.

Het ligt in de bedoeling, dit 60-jarig bestaan niet geheel onopgemerkt te laten voorbijgaan. Er is een beroep gedaan op de oud-leerlingen en andere belangstellenden, om aan het hoofd der school, de heer J.C. Kreugel, een feestgave te doen toekomen, waarna nadere plannen ter herdenking zullen worden bekend gemaakt.

Openbare school I

Zonder woorden…