Oefenen in verduisteren in Zuilen

Nog maar een paar maanden en de Tweede Wereldoorlog breekt uit. Er worden volop oefeningen gehouden om ‘op alles’ voorbereid te zijn. Het Utrechts Nieuwsblad van 8 februari 1940 deed verslag van een oefening:

Ook oefening te Zuilen in

hoofdzaak geslaagd

Hedenmorgen hadden wij een onderhoud met het hoofd van den Luchtbeschermingsdienst van Zuilen, den heer P. van Doornen, inzake de verduisteringsproef van gisteravond.

Vooral in verhouding tot de verduisteringsproeven van vóór de mobilisatie was een groote vooruitgang te constateeren.

Alleen zal de burgerij, naar het hoofd van de luchtbescherming ons mededeelde, nog meer aandacht moeten schenken aan de verduistering van de achterzijde van de huizen. De uitkijkposten op den toren van de Ludgeruskerk rapporteerden verscheidene malen, dat de achterkant der woningen onvoldoende was afgeschermd. Eveneens rapporteerden de uitkijkposten, dat er bewoners zijn, die de verduistering niet intens genoeg doorzetten, zoo kon men vele malen waarnemen dat bewoners, waarschijnlijk zonder er bij te denken, even licht maakten in de slaapkamers, keukens en W.C.’s. De bevolking zal zich nog méér dan vroeger er op moeten instellen, dat tijdens den geheelen duur van de verduistering ook inderdaad alles moet verduisterd zijn.

Wat betreft de oefeningen der brandweer, de E.H.B.O en andere diensten, deze zijn volkomen geslaagd, ofschoon wel bleek dat bij één dienst verdere oefening absoluut noodzakelijk was.

De algemeene indruk is niettemin dat de oefening als geheel geslaagd mag worden genoemd.

Fotobijschrift: van de oefening zelf is geen foto voorhanden. Wél van de goed verduisterde woningen…