Oud Nieuws 13 december 1949

De Fortlaan te Zuilen

Van een onzer lezers ontvingen wij dezer dagen een klacht over de zeer slechte toestand, waarin de Fortlaan te Zuilen verkeert. Deze laan loopt van de Daalseweg naar de Vecht, en aan het einde er van bevinden zich enige industriële ondernemingen, waar een flink aantal personen werkzaam is. Wij hebben ons zelf overtuigd en zijn tot de overtuiging gekomen, dat de weg, vooral in regendagen zeer slecht is. Maar… het gedeelte van deze laan, dat loopt tot de fabrieken, behoeft door de arbeiders niet meer gebruikt te worden, omdat men deze kan bereiken via de evenwijdig lopende Beatrixlaan. Jaren geleden was dit anders, toen was deze laan afgesloten, wat nu niet meer het geval is. Blijft dan nog over het gedeelte van de Fortlaan, dat loopt langs en door de daar gevestigde fabrieken en werkplaatsen, en dat inderdaad eveneens zeer slecht is. Doch ook hier is een “maar” aan verbonden, want bij onderzoek is ons gebleken, dat de onderhoudsplicht niet berust bij de gemeente, doch bij een drietal industriële ondernemingen, aldaar gevestigd. Waarom deze thans in gebreke blijven de laan te onderhouden, is ons niet geheel bekend, en ook weten wij op heden nog niet, in hoeverre het gemeentebestuur hen daartoe kan verplichten. Wij meenden echter goed te doen, het bovenstaande ter kennis van degenen te brengen, die de weg moeten gebruiken, opdat zij weten, wat de oorzaak van een en ander is.

 

Fotobijschrift: Langs de Vecht was natuurlijk een aantal industriën gevestigd, van glasfabriek tot jachtwerf. De alternatieve/kortere weg (begint als een pad) van de Vecht naar de Daalseweg was druk gebruikt en werd Hovenierslaan genoemd. Uiteindelijk werd dat de Beatrixlaan. 

 

Fotobijschrift: Langs de Vecht was natuurlijk een aantal industriën gevestigd, van Glas fabriek tot