De Van der Pekstraat

Jan Ernst van der Pek werd te Amsterdam geboren op 5 oktober 1865 en overleed (ook te Amsterdam) op 23 maart 1919. Van der Pek was een Amsterdams architect, die veel heeft betekend voor de ontwikkeling van de volkshuisvesting, door in Amsterdam diverse complexen arbeiderswoningen te ontwerpen die degelijk en betaalbaar waren en als voorbeeld dienden voor andere architecten.

De woningen aan deze straat werden gebouwd in opdracht van woningbouwvereniging ‘Zuilen’. De Van der Pekstraat is onderdeel van Complex 2 van deze woningbouwvereniging (Complex 1 zijn de woningen rond de De Lessepsstraat.) Samen met o.a. de La Croixstraat, M. de Klerkstraat en de Hanrathstraat werden deze straten aangelegd op een opgespoten stuk zand. Het hele complex lag nogal geïsoleerd en kreeg de wijkaanduiding: ’t Zand.

De beschrijving van de ‘geschiedenis’ van de Van der Pekstraat is aan de hand van de stratengids uit 1938-’39, waarin per straat, per huisnummer de naam van de hoofdbewoner en zijn of haar beroep staat vermeld.

De enige winkel in de Van der Pekstraat zat op nummer 32, de melkwinkel van Van der Sluis.

Bij een wandeling door deze straat hoefden we in de jaren vóór de Tweede Wereldoorlog geen zorgen te maken over het vegen van het stoepje. Hierom stond mevrouw Huiberts van nummer 54 bekend. Bijna net zo bekend als de familie Vonk, die later in deze straat kwam wonen. Op bijna alle foto’s in de glorieperiode van voetbalvereniging ‘Elinkwijk’ komt J. Vonk voor. (En Otto Blom natuurlijk, en Ooijevaar en Delfgau, en… ja, ja, daar gaan we weer. Het is niet eerlijk [en ondoenlijk] om te proberen alle grote namen van voetbalvereniging ‘Elinkwijk’ te noemen.) Maar J. Vonk dan? Nou die woonde hier toevallig, dus dat is wat anders.

De Van der Pekstraat is de langste straat van dit complex. Hier staan de meeste huizen en woonden dus (waarschijnlijk) ook de meeste kinderen. Voor deze kinderen werden al vroeg verschillende activiteiten georganiseerd. In 1936 heeft het bestuur van de woningbouwvereniging ‘Zuilen’ daarom een stichting in het leven geroepen die ervoor moet zorgen dat er een speeltuin komt in dit deel van Zuilen.

De ‘Stichting Woningbouw Zuilens Belang’ maakte zich in 1938 sterk om geld bijeen te krijgen zodat met de bouw kon worden begonnen. In de archieven van de woningbouwvereniging staat dan ook te lezen dat in de vergadering van 28 december 1938 de aanwezigen te horen kregen dat opdracht is gegeven voor de bouw van zes grote schommels, twaalf kleine schommels en een Oceaangolf.

De bouw werd uitgevoerd en de toestellen geplaatst. In 1939 kwam een van de zonen van burgemeester Norbruis het lint doorknippen en vanaf dat moment kon de jeugd in de omgeving zich uitleven. Het speeltuintje lag in de driehoek achter de Van der Pekstraat en de Hanrathstraat.

De speeltuin achter de woningen aan het begin van de Van der Pekstraat en achter de Hanrathstraat die door de jeugd zo te zien druk bezocht werd. Op de voorgrond de genoemde ‘Oceaangolf’.

Meer weten over de Van der Pekstraat en/of Zuilen: www.museumvanzuilen.nl

Er kwam een nieuwe speeltuin in het oude Zuilen

Een speeltuin voor de jeugd mocht natuurlijk niet ontbreken. dus werd na de sloop van de speeltuin in de Wattlaan naar een andere locatie gezocht. En gevonden, blijkens dit bericht in het Utrechts Nieuwsblad van 10 maart 1939.

 

Speeltuin in Zuilen

——

ZUILEN, 10 Maart. – De Woningbouwvereeniging “Zuilen’’ heeft, zooals wij reeds eerder schreven, pogingen aangewend een eigen speeltuin te krijgen. Deze pogingen zijn geslaagd en de plannen zijn thans zoover dat spoedig verwezenlijking kan worden tegemoet gezien.

Zuilen kent reeds de zeer goed geoutilleerde speeltuin van de Woningbouw “Utrecht’’, doch deze speeltuin, de tweede in Zuilen, zal hiervoor niet behoeven onder te doen. De speeltuin in Elinkwijk zal eerlang verdwijnen.

De tuin der woningbouwvereeniging “Zuilen’’ is geprojecteerd op een terrein dat gelegen is achter de huizen aan de v.d. Pekstraat en de huizen aan de Hanrathstraat.

In de v.d. Pekstraat, naast de thans bestaande huizen zal de ingang komen, welke 2 M. breed wordt.

De totale oppervlakte bedraagt pl.m. 1300 M2. Verschillende speelwerktuigen zullen worden aangebracht, zoals: 3 groote- en 6 kleine schommels, draaimolen, vliegende Hollander, enkele en dubbele roeischommel, Oceaangolf en een zandbak van pl.m. 50 M2.

Deze toestellen zullen langs de randen komen, zoo, dat er nog een groot middenterrein overblijft. Dit midden terrein wordt verhard, terwijl de strook waar de toestellen komen betegeld wordt. Langs de kanten wordt dan nog een plantenstrook aangebracht. Aan den ingang zal een wachthuisje worden gebouwd, waarin toiletten. In het geheele plan wordt een rioleering aangebracht waardoor een goede afwatering van het terrein wordt verkregen.

Speeltuin

Hier ziet u een ansichtkaart van die speeltuin achter de Van der Pekstraat. De kinderen uit deze buurt maakten gretig gebruik van dit vermaak.

Oud Nieuws 14 oktober 1954

Halve eeuw huwelijkstrouw

8 October L.L. zijn de bruidsdagen begonnen van het echtpaar Freerk Hund-Agina Frankina Venema, wonende Röntgenlaan 14, dat op 22 October het gouden huwelijksfeest hoopt te herdenken. De bruidegom werd geboren te Sappemeer 22 December 1882, en was daar werkzaam bij de Staalfabriek J.M. de Muinck Keizer. Toen deze fabriek in 1915 werd overgeplaatst naar Zuilen ging het gezin mee en vestigde zich in Zuilen. Na 38 jaren zijn beste krachten aan het bedrijf te hebben gegeven, ging hij in 1946 met pensioen. Hij geniet ondanks zijn hoge leeftijd nog een goede gezondheid en ziet er welvarend uit. Hij stamt uit een sterk geslacht, want zijn moeder, mevr. Smit uit Kolham in de provincie Groningen, herdacht op 27 September haar honderdste geboortedag. De bruid zag het levenslicht te Kielwinderweerd op 26 Maart 1884. Zij is nog goed ter been en verricht nog met animo haar huiselijke bezigheden.

Het huwelijk werd verrijkt met vijf kinderen en dertien kleinkinderen waaronder een tweeling. Familie en bekenden zullen ongetwijfeld in een opgewekte stemming op 22 October het gouden feest vieren.