Waarschuwing voor de fietsers op trottoirs

Fietsers op trottoirs, het is in 1953 al een waarchuwing waard, maar het lijkt alleen maar erger te worden. Fietsen op de trottoirs lijkt tot een sport verheven en wee degene die er iets van zegt. Maar er is hoop! In het Utrechts Nieuwsblad van 13 mei 1953 wordt al toegezegd dat er niet langer gewaarschuwd wordt! Dus handhavers…. werk aan de winkel

WAARSCHUWING VOOR WIELRIJDERS

Het komt de laatste tijd herhaaldelijk voor, dat wielrijders en wielrijdsters zich op hun fiets op het trottoir begeven, en speciaal ook de z.g. brandgangen aan de Prins Bernhardlaan en Burgemeester van Tuyllkade berijden. Dat is streng verboden, o.m. omdat tal van ongevalletjes zich hebben voorgedaan. De politie brengt thans ter kennis van deze wielrijders en wielrijdsters, dat in het vervolg geen waarschuwingen meer zullen worden gegeven doch proces-verbaal zal worden opgemaakt.

 

fietsen op trottoir

Maar…. er blijven natuurlijk altijd uitzonderingen!