Koninginnedag in Zuilen: FEEST!

Koninginnedag was in Zuilen een feestdag! Vooral de vele actieve buurtverenigingen maakten dat er met veel plezier gebruik werd gemaakt van het grote aanbod van spelen, en allerhande acties.

Ook de ‘Kindervereniging “Mariëndaal” ‘ Deed natuurlijk mee. Van die vereniging is de bijgaande foto van de lampionoptocht.

Het Utrechts Nieuwsblad van 30 april 1953 deed verslag van het een en ander.

Viering Koninginnedag in Zuilen.

De viering van de Koninginnedag te Zuilen begon met een aubade aan de burgemeester door de schooljeugd in het gemeentehuis. Reeds vroeg in de morgen wapperden van vele gebouwen en woningen de nationale driekleur en zag men talrijke kinderen, getooid met Oranje, zich naar hun scholen begeven, vanwaar zij onder leiding van het onderwijzend personeel opgetrokken naar het gemeentehuis. Toen zij zich daar in grote getale hadden opgesteld, werden o.l.v. de heer Van Roo, onderwijzer Kon. Julianaschool, enige liederen gezongen, waarna de burgemeester een korte toespraak hield. Na het zingen van het Wilhelmus begaven vele jongens en meisjes zich naar het Julianapark, waar kinderspelen worden gehouden. De aanvang van de Windhondenrennen, aanvankelijk bepaald op drie uur, zijn door bijzondere omstandigheden op het laatste moment verplaatst en zullen te half vijf aanvangen.

Koninginnedag