Het einde van de kermis op de St.-Josephlaan.

De St.-Josephlaan stond in Zuilen bekend vanwege de jaarlijkse kermis. Dat kon nog toen de laan doodliep omdat er geen doorgang onder het spoor was. Dat was afgelopen toen de St.-Josephlaan onderdeel ging uitmaken van de rondweg om Utrecht. In het Utrechts Nieuwsblad van 1 april 1967 staat over de aanstaande ingebruikname het volgende:

Viaduct St-Josephlaan in mei open

Openstelling rijbaan maand vertraagd

(van een onzer verslaggevers)

Utrecht – Het zal nog tot begin mei duren voor bij het spoorwegviaduct aan de St.-Josephlaan het werk aan de oude spoorbaan en aan de wegverbinding Cartesiusweg-St.-Josephlaan zo ver klaar is dat één rijbaan in gebruik kan worden genomen voor verkeer in twee richtingen. Eind mei begin juni wordt dit deel van Utrechts westelijke rondweg compleet opgeleverd met twee rijbanen.

Viaduct herstel Cartesiusweg begint in april

Het enige stagnatiepunt in de westelijke rondweg is na de volledige ingebruikneming van het viaduct bij de St.-Josephlaan nog het door de gasbrand beschadigde viaduct in de spoorlijn naar Gouda bij de Thomas à Kempisweg. Het herstelwerk daaraan begint deze maand. Hoe lang het duren zal is nog niet bekend (evenmin trouwens als de schuldvraag al is opgelost). Maar nog verscheidene maanden zal het wegverkeer hier de oostelijke rijbaan geheel of gedeeltelijk versperd vinden.

Hoewel het jammer is dat de halve viaductdoorgang stagnatie blijft opleveren (op het ogenblik is van de twee rijstroken er één versperd door een hulppijler) staat het verkeer over een maand toch voor een grote verbetering.

De (gedeeltelijke) ingebruikneming van het viaduct St.-Josephlaan betekent in elk geval een directe verbinding tussen Utrecht-west en -noord. De overweg Concordiastraat kan eindelijk vervallen.

Die overweg is 517 minuten dicht per 24 uur. Dat is ruim 8½ uur. In het ochtendspitsuur tussen 7 en 9 uur is hij 57 minuten gesloten; tijdens de avondpiek van half vijf tot half zeven 56 minuten. De klacht “de helft van de tijd is de overweg dicht” is gerechtvaardigd.

Hoewel het viaduct aan de St.-Josephlaan zelf al heel lang klaar is, duren de bijkomstige werken langer dan voorzien was.

Vandaar dat de gemeentelijke verwachting van een half jaar geleden: “begin april één rijbaan in gebruik” niet in vervulling gaat.

Het wordt een maand later. Op leveringstermijn voor de tweede rijbaan komt daardoor niet in gevaar. Een half jaar geleden was de prognose: begin juni, en het ziet er op het ogenblik naar uit dat dat mogelijk zelfs wat vervroegd kan worden.

Wat de spoortechnische kant van het werk betreft gaat het hoofdzakelijk om de afvoer van materiaal: spoorstaven, dwarsliggers en dergelijke, om ’t opruimen van ballastbed en aardenbaan en om het verwijderen van de damwand aan de kant van het nieuwe viaduct. De viaductpassage kan niet afzonderlijk worden vrijgemaakt: eerst moet het materiaal van het noordelijk gelegen stuk spoor worden afgetransporteerd richting Utrecht C.S.

Met een ander onderdeel van het werk zijn de Nederlandse Spoorwegen al flink vooruit op de nieuwe toestand: de raccordementssporen aan de beide zijden van het viaduct zijn al voorzien van de met het wegdek samenvallende zijplaten en van de knipperlichten die bij het – weinig frequente – passeren van een trein naar Werkspoor (zijde Cartesiusweg) of Demka (aan de kant van de St.-Josephlaan) het wegverkeer moeten waarschuwen.

Josephlaan

Het tweede viaduct in de westelijke Rondweg, bij de Thomas à Kempisweg, blijft voorlopig flessehals vanwege de beschadiging door de aardgasbrand.

Josephlaan

Het viaduct St.-Josephlaan wordt aan de kant van de Cartesiusweg nog afgeschermd door de oude spoorbaan die in april opgeruimd wordt. Op de voorgrond: de knipperlichten voor de fabriekspoort dat naar Werkspoor leidt.