Over de 1 mei-viering in Zuilen

Het is in Zuilen niet gebruikelijk meer. Maar vele jaren was de 1 mei-viering reden voor optochten en feest. Het Utrechts Nieuwsblad van 2 mei 1952 deed er verslag van:

VIERING 1 MEI-DAG IN ZUILEN

De viering van de 1 Mei-dag in Zuilen geschiedde goeddeels in combinatie met Utrecht. ’s Morgens trok een groep A.J.C.-ers voorzien van vlaggen en gestoken in hun uniformen, door verschillende straten van Zuilen, voorafgegaan door een aantal tamboers.

’s Middags waren er aan de Thorbeckelaan volksspelen waaraan door talrijke jongens en meisjes uit Utrecht en Zuilen werd deelgenomen.

Tegen zeven uur des avonds verzamelden zich een groot aantal leden van de P.v.d.A. bij het Vliegermonument. Er werd een lange stoet geformeerd, waarin talrijke vlaggen, spandoeken enz. werden meegevoerd, terwijl ook een afzonderlijke jeugdgroep deelnam. Er werd vanaf het Vliegermonument af gemarcheerd langs de Burg. van Tuyllkade, Rooyaards v.d. Hamkade enz. naar het Paardenveld in Utrecht, waar bij de andere groepen werd aangesloten.

mei-viering

Veel socialisische arbeiders kwamen mét Werkspoor vanuit Amsterdam mee naar Zuilen. Dit is een brochure t.g.v de aanstaande verkiezingen in 1952. ‘Werkersspoor’, een bulletin voor Werkspoorders!