De Prinses Margrietstraat 1

De Prinses Margrietstraat is ooit begonnen onder de naam Heiligerleestraat. De straat was nog onbebouwd. Na de geboorte van de diverse prinsessen, werden scholen en straten in Zuilen vernoemd naar leden van het koninklijk huis. De Heiligerleestraat leende zich uitstekend voor een herbenoeming, en zo besloot het gemeentebestuur van Zuilen tot de naamswijziging.

Een korte beschrijving van de straat doen we in twee delen: deel 1 begint hier bij de Adriaan van Bergenstraat. De tegel met deel 2 voor de even zijde ligt bij de Prinses Beatrixlaan. – De Prinses Margrietstraat is bijna even lang als de Marnixlaan! – Vóór de Tweede Wereldoorlog hebben we hier weinig te zoeken, de straat is dan nog onbebouwd. Het bebouwen is dan zelfs nog verboden. Dat heeft te maken met het Fort De Klop, net over de Vecht. Tot aan de oorlog dacht men het schootsveld van de forten rond de stad Utrecht nodig te hebben ter verdediging van het land. Dat bleek na de luchtaanvallen vanaf 10 mei 1940 onjuist en daarmee kwam de mogelijkheid tot bebouwen in beeld.

De Openbare Lagere School 5 was de eerste school aan de Prinses Margrietstraat, een ontwerp van de Utrechtse architect P. Knoop.

Wat betreft de bebouwing van het ‘schootsveld’ werd het spits afgebeten door de 120 woningen aan de oneven zijde van de Burgemeester van Tuyllkade. Dit ontwerp was zo’n succes, dat er van dit type ook 44 woningen aan de Prinses Margrietstraat werden neergezet.

Zo door de Prinses Margietstraat lopend lijkt het wel of we in het studiecentrum van Zuilen zijn beland. Wat begon met de Openbare Lagere School 5 (Prinses Margrietschool, weet u nog?), kreeg aan de overkant een vervolg met de nummer 6, de latere Prinses Marijkeschool (Hierover leest u meer met de qr-tegel over de even zijde die aan het einde van de Prinses Margrietstraat ligt.) Er werd nóg een school in deze straat gebouwd, een school voor de Rooms-katholieke jeugd, de Titus Brandsmaschool.

Bijna gelijk met de Prinses Marijkeschool is ook deze school afgebroken. Op de plaats van de Titus Brandsmaschool verrees een nieuwe school, de Cirkel genaamd.

Aan de Prinses Margrietstraat, tegenover het Niftarlakeplantsoen staat de Opstandingskerk. Deze kerk werd eind jaren vijftig van de vorige eeuw geheel door vrijwilligers gebouwd! Over het huidige gebruik ervan lezen we op Reliwiki: ‘Moderne zaalkerk zonder toren. Als kerkgebouw van het Apostolisch Genootschap buiten gebruik gesteld 2010, toen deze gemeente samenging met, en in, het andere kerkgebouw van het AG in het zuiden van Utrecht. In 2010 verkocht aan de Gereformeerd Kerk Vrijgemaakt “Utrecht-Noord/West”. Op 4 juli 2010 eerste dienst van de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Het kerkgebouw draagt sindsdien de naam “Opstandingskerk”, zoals het door de gemeente verlaten kerkgebouw aan de Royaards van den Hamkade.’

Voorbij de kruising met de Zwanenvechtlaan is er in de Zuilense periode geen bebouwing aan de Prinses Margrietstraat. Dat wil zeggen… er is een stuk bebouwing langs de Fortlaan (Het deel dat tegenwoordig als Huis te Zuylenlaan bekend staat). Daar stond onder andere een boerderij van Van Rooijen.

Dit laatste deel van de Prinses Margrietstraat is na de annexatie, én door de aanleg van de Prins Bernhardlaan én door enkele naamsveranderingen van straten (o.a. de Fortlaan die Huis te Zuylenlaan werd), lastig in beeld te brengen:

Door de aanleg van de Prins Bernhardlaan werd de Daalseweg ter hoogte van de kruising Prins Bernhardlaan en de Burgemeester Norbruislaan enigszins gekanaliseerd. Een deel van de oude Daalseweg werd daarna in de volksmond ‘Het Binnenweggetje’ genoemd. Dit Binnenweggetje begon ongeveer ter hoogte de A.H.G. Fokkerstraat.

Ook nu nog is een deel van deze oude loop van de Daalseweg te zien: het is de oprit geworden van de twee woningen die bijna aan het eind van de even zijde van de Prinses Margrietstraat staan. Wie goed kijkt, zal opvallen dat deze woningen met hun achterkant aan de Prinses Margrietstraat staan. Ze stonden oorspronkelijk aan de Daalseweg. Omdat de bebouwing van de Prinses Beatrixlaan ook werd doorgevoerd tot aan de – nieuwe –Prins Bernhardlaan, ontstond deze vreemde situatie: twee huizen met hun voorkant naar de achterkant van de – later gebouwde – huizen aan de Prins Bernhardlaan.

Bouwfase van de woningen in de Prinses Margrietstraat, augustus 1950

Meer weten over de Prinses Margrietstraat en/of Zuilen: www.museumvanzuilen.nl

Facebook reacties