De Johannes Gerobulusstraat

Johannes Gerobulus leefde van 1540 tot 1606 en was in Utrecht predikant van 1590 tot zijn dood. Het is maar een kleine straat en toch is hier wat meer over te schrijven dan over menige lange straat in Zuilen.

Om een beeld te krijgen van de geschiedenis van de Johannes Gerobulusstraat gebruiken we de Stratengids 1940. Hierin staan per straat de huisnummers, de naam van de hoofdbewoner en zijn of haar beroep. Deze gegevens zijn aangevuld met advertenties en andere boekwerkjes. We lopen een denkbeeldige wandeling in de periode 1938-’39 over de Johannes Gerobulusstraat.

De straat loopt van de Werner Helmichstraat tot de Van Egmontkade. Op nummer 1 was vroeger (1932) manufacturenmagazijn ‘De Duif’ gevestigd. Uit een bericht uit het HandeIsregister blijkt dat hier in 1937 ‘De Witte Slagerij’ gevestigd was, maar in 1938 zat Bien hier, hij was vishandelaar.

Op nummer 3 zat volgens een advertentie uit 1942 de ‘Fa. van de Kuy en Co’, handelend in ‘warenhuisartikelen’.

De Vrijwillige Brandweer van Zuilen rukte 7 maart 1963 uit voor de brand op een zolderkamer van nummer 2, met gelukkig alleen materiele schade: ‘…een hoeveelheid beddegoed en enkele stapels studieboeken verbrand. Enkele honderden guldens schade betekende dit voor de heer Dekker …’

Aan de overkant op nummer 4 zat de kruidenierswinkel van Dufay.

Het laatste pand aan de oneven kant werd onderdeel van de kruidenierswinkel van de heer en mevrouw Klaarenbeek. De winkel van het echtpaar Klaarenbeek groeide. Het werd een – voor die tijd – grote zelfbedieningszaak. Dat kon, omdat hij verschillende woningen in de straat bij de winkel betrok.

Na enige jaren een filiaal van de kruideniersketen Simon de Wit te zijn geweest werd het een Albert Heijn vestiging. Toen ook Albert Heijn het pand verliet bleef het nog enige tijd een zelfbedieningswinkel. Omstreeks 2018 werd de situatie weer teruggebracht: de in het winkelpand opgenomen woningen werden omgebouwd tot appartementen.

In het laatste pand aan de even zijde van de Johannes Gerobulusstraat stond Schippers zijn huishoudelijke producten aan te prijzen. Hier kwam eind 1937 H.H. Smit bromfietsen verkopen aan de inwoners van Zuilen, Cyclestar en Berini, Smit was van alle merken thuis. U kon in de beginperiode bij hem ook terecht voor ijzerwaren, radio’s, elektra en fietsen. Bovendien verkocht Smit u ook graag de brandstoffen voor uw rijwiel met hulpmotor.

De heer Klaarenbeek schreef een kleurwedstrijd uit. De prijswinnaars van deze kleurwedstrijd werden door medewerkers van ‘Kinderfeest Citytheater’ op gepaste wijze van hun prijs voorzien. In afwachting daarvan werden zij even op de foto gezet, zodat wij kunnen zien hoe succesvol zo’n actie anno 1950 kon zijn.

De vergrote kruidenierswinkel van de heer en mevrouw Klaarenbeek was de aanleiding tot het maken van deze foto. Ook de dochter mocht mee op de kiek. Het was nog geen zelfbediening: u werd vanachter de toonbank geholpen.

Meer weten over de Johannes Gerobulusstraat en/of Zuilen: www.museumvanzuilen.nl

Facebook reacties