De Wethouder D.M. Plompstraat

De familie Plomp heeft op de geschiedenis van Zuilen een nadrukkelijk stempel gedrukt: twee burgemeesters, een wethouder en een gemeenteontvanger. De heer D.M. Plomp was gedurende twee perioden wethouder van Zuilen, van 1920 tot 1927 en van 1929 tot 1933. Zijn overlijden, kort voor de realisatie van de Vliegerswijk, bracht het gemeentebestuur van Zuilen ertoe de man te eren met een naar hem vernoemde straat.

Voor een beschrijving van de Wethouder D.M. Plompstraat ‘van toen’ lopen we vanaf de Amsterdamsestraatweg.

Aan de linkerkant bevond zich een groothandel in koek van de heer Dijkstra. Op de kruising met Clement van Maasdijk waar we vervolgens aankomen, zat een aantal winkels. Op nummer 8 bijvoorbeeld de melkhandel van J.A. van der Horst en op nummer 10 zat korte tijd bakker Hus. In 1950 lezen we al een advertentie die aangeeft dat in dit pand brood verkocht wordt door de opvolger van Hus, Herman Wijnhof.

De winkel op de hoek aan de oneven kant was de groentewinkel van de Groot. Hierna kwamen we tot aan de Adr. Mulderstraat vrijwel alleen nog maar woningen tegen. Op nummer 48, naast het poortje, zat melkboer de Bruin, die ook schoolmelk verzorgt. Links en rechts aan het einde van de straat zaten nog twee winkels: links de melkhandel B. Lagendijk en rechts slagerij ‘De Tijdgeest’.

Op deze foto is de nieuwbouw van Mariëndaal in beeld, het winkelwoonhuis op de hoek van de Wethouder D.M. Plompstraat en de Clement van Maasdijkstraat. In de Clement van Maasdijkstraat staan de woningen nog te huur.

De gemeente-architect W.C. van Hoorn slaagde er vrijwel altijd in een nieuwigheid in zijn plannen naar voren te brengen. Wat hij voor de middenstandswoningen op de hoeken van de straten in Mariëndaal bedacht werd beschreven in het Utrechts Nieuwsblad:

‘…Het complex dat hier zal verrijzen staat onder architectuur van den heer W.C. van Hoorn te Zuilen, die zoo welwillend was ons aan de hand van het ontwerp nadere mededeelingen te verschaffen omtrent indeeling, architectuur en de nieuwe vinding van hem omtrent trappenbouw.

De heer van Hoorn heeft in zijn ontwerp een nieuw idee verwerkt, waarvan hij groote verwachtingen voor de toekomst koestert, inzake oplossing van de moeilijke problemen welke zich voordoen bij het bouwen van hoekwinkelhuizen met bovenwoningen. Hij verklaarde hiervoor dat volgens zijn inzien de voordeelen van deze buitentrap vele zijn en noemde er ons enkele. Om te beginnen, aldus de heer van Hoorn, is in de tot heden gevolgde bouwwijze steeds de opgang tusschen woonvertrekken van den winkel geprojecteerd.

Dit heeft tot gevolg dat indien uitbreiding van den winkel noodig is, men op ’t bezwaar stuit dat deze verandering niet mogelijk is zonder groote en kostbare veranderingen. Bij de nieuwe toepassing, en ook in dit ontwerp verwerkte plan, zijn de kosten van uitbreiding zeer gering, daar deze alleen bestaan in het wegbreken van een halfsteens-muurtje, waar bij het bouwen van de winkel van tevoren reeds rekening mee dient te worden gehouden’.

In de Wethouder D.M. Plompstraat staan twee monumenten: het Vliegermonument – een initiatief van gemeentesecretaris A.E. van der Weerd – en de Beatrixbank aan de overzijde, compleet met de op 1 februari 1938 geplante Beatrixboom.

Om het Vliegermonument beter tot zijn recht te laten komen besloot het gemeentebestuur een zogenoemde Beatrixboom en -bank te planten tegenover het te bouwen Vliegermonument. ‘Enige‘ omwonenden kwamen eens kijken hoe zo’n boom nou precies in de grond gaat.

Het Vliegermonument is een eerbetoon aan de Nederlandse luchtvaartpioniers. De straten in deze wijk werden naar verschillende van hen genoemd en zo ontstond het idee voor een monument in Zuilen. Het monument werd een zogenoemd werklozenproject. De gemeente-architect W.C. van Hoorn ontwierp het, de werklozen bouwden het. De Utrechtse kunstenaar Uiterwaal maakte de ‘elementen’: de vleugels, de tekstpanelen en de verdere versieringen.

Een aantal nieuwsgierigen is zelfs op het dak van hun woning geklommen om toch maar niets van het schouwspel te hoeven missen. De heer A. Mulder, een van de aanwezige luchtvaartpioniers, legt onder toeziend oog van burgemeester O. Norbruis een krans bij het monument ter nagedachtenis aan de om het leven gekomen mede-pioniers

Meer weten over de Wethouder D.M. Plompstraat en/of Zuilen: www.museumvanzuilen.nl

Facebook reacties