De Westinghousestraat

Het benoemen van een straat in dit complex naar George Westinghouse (1846-1914) is juist hier in de wijk heel erg op zijn plaats. Westinghouse verdiende zijn sporen c.q. straatnaam omdat hij belangrijke remsystemen voor treinen ontwikkelde. Die worden dan ook Westinghouse-remmen genoemd.

De Oude Bouw

Door de komst van de Wagon- en Bruggenfabriek Werkspoor en de Staalfabrieken van Demka aan het begin van de twintigste eeuw, ontstond een grote behoefte aan woningen in de omgeving van de beide fabrieken. Vrijwel gelijk met de bouw van de wijk ‘Elinkwijk’ aan de andere kant van de Amsterdamsestraatweg, bouwde woningbouwvereniging ‘Zuilen’ haar eerste complex, met de De Lessepsstraat als hoofdstraat. De straten in deze wijk werden net als aan de andere kant ook genoemd naar uitvinders. Het Complex 1 van deze woningbouwvereniging werd ontworpen door architect Ph.J. Hamers. Na het gereedkomen van complex 2 (’t Zand) werd dit complex niet de ‘Lessepsbuurt’ genoemd, maar kreeg het de Geuzennaam ‘De Oude Bouw’.

De Westinghousestraat

Het bestuur van woningbouwvereniging ‘Zuilen’ gaf graag goede raad aan zijn huurders. Dat herkent u onder andere aan de gevelsteen in de zijgevel van het pand op de hoek van de Amsterdamsestraatweg. Daar leest u de tekst: ‘RUIMTE, VOOR HARE MAJESTEIT DE ZON!’.

Winkels vinden we niet in deze straat. Op nummer 3 woonde de in heel Zuilen bekende K. Bloemendaal. Hij was bode op het Zuilense gemeentehuis.

De enige van wie het Museum van Zuilen weet dat hij in de (melk)handel zat, was de heer Verhoef. Deze heer Verhoef woonde op nummer 4. Hij had daar geen winkel maar ventte de melk. – Met melk, groenten en brood kwam men vroeger dagelijks langs de deur. – De familie Verhoef zat met meerdere broers in de melkhandel: ook een broer Verhoef in de De Bazelstraat verdiende zo zijn brood. In de Utrechtse Seringstraat 79 kwamen we de derde melkb(r)oer tegen.

De bewoners van de Westinghousestraat aan de Maarssense kant hadden vele jaren nog geen achterburen. Dat wil zeggen: daar was tot kort voor de Tweede Wereldoorlog geen bebouwing. Nadat men midden jaren twintig van de vorige eeuw de koeien van het weiland van slager Vergeer had gehaald, realiseerde men hier drie naast elkaar liggende voetbalvelden (tussen de Amsterdamsestraatweg en de Edisonstraat, die overigens toen nog ‘Daalseweg’ heette) voor drie verschillende voetbalverenigingen. Dit waren E.D.O. (bestaat nog steeds), Victoria (voetballers kwamen uit de wijk Elinkwijk, de vereniging is opgeheven), en De Toekomst, (dit werd Ultrajectum en is later gefuseerd met D.S.O.).

(Het gemeentebestuur van Zuilen heeft per september 1949 bepaald dat het gedeelte van de Daalseweg tussen de Sweder van Zuylenweg en de F. Koolhovenstraat vanaf dat moment Edisonstraat genoemd werd.)

Komt dat zien, komt dat zien! Hier is duidelijk wat aan de hand. Een grote menigte heeft zich verzameld op de hoek van de Westinghousestraat en de Amsterdamsestraatweg. Het is 1923 als de eerste tram over het doorgetrokken traject tot ‘diep in Zuilen’ kan komen. – tot dan was het eindpunt van lijn 3 bij de Geraniumstraat. – Links op de achtergrond herkennen we de winkel van Coöperatie ‘Oostenburg’, het pand waarin tot in 2020 Café Elinkwijk gevestigd was.

Meer weten over de Westinghousestraat en/of Zuilen: www.museumvanzuilen

Facebook reacties