De Van der Pekstraat

Jan Ernst van der Pek werd te Amsterdam geboren op 5 oktober 1865 en overleed (ook te Amsterdam) op 23 maart 1919. Van der Pek was een Amsterdams architect, die veel heeft betekend voor de ontwikkeling van de volkshuisvesting, door in Amsterdam diverse complexen arbeiderswoningen te ontwerpen die degelijk en betaalbaar waren en als voorbeeld dienden voor andere architecten.

De woningen aan deze straat werden gebouwd in opdracht van woningbouwvereniging ‘Zuilen’. De Van der Pekstraat is onderdeel van Complex 2 van deze woningbouwvereniging (Complex 1 zijn de woningen rond de De Lessepsstraat.) Samen met o.a. de La Croixstraat, M. de Klerkstraat en de Hanrathstraat werden deze straten aangelegd op een opgespoten stuk zand. Het hele complex lag nogal geïsoleerd en kreeg de wijkaanduiding: ’t Zand.

De beschrijving van de ‘geschiedenis’ van de Van der Pekstraat is aan de hand van de stratengids uit 1938-’39, waarin per straat, per huisnummer de naam van de hoofdbewoner en zijn of haar beroep staat vermeld.

De enige winkel in de Van der Pekstraat zat op nummer 32, de melkwinkel van Van der Sluis.

Bij een wandeling door deze straat hoefden we in de jaren vóór de Tweede Wereldoorlog geen zorgen te maken over het vegen van het stoepje. Hierom stond mevrouw Huiberts van nummer 54 bekend. Bijna net zo bekend als de familie Vonk, die later in deze straat kwam wonen. Op bijna alle foto’s in de glorieperiode van voetbalvereniging ‘Elinkwijk’ komt J. Vonk voor. (En Otto Blom natuurlijk, en Ooijevaar en Delfgau, en… ja, ja, daar gaan we weer. Het is niet eerlijk [en ondoenlijk] om te proberen alle grote namen van voetbalvereniging ‘Elinkwijk’ te noemen.) Maar J. Vonk dan? Nou die woonde hier toevallig, dus dat is wat anders.

De Van der Pekstraat is de langste straat van dit complex. Hier staan de meeste huizen en woonden dus (waarschijnlijk) ook de meeste kinderen. Voor deze kinderen werden al vroeg verschillende activiteiten georganiseerd. In 1936 heeft het bestuur van de woningbouwvereniging ‘Zuilen’ daarom een stichting in het leven geroepen die ervoor moet zorgen dat er een speeltuin komt in dit deel van Zuilen.

De ‘Stichting Woningbouw Zuilens Belang’ maakte zich in 1938 sterk om geld bijeen te krijgen zodat met de bouw kon worden begonnen. In de archieven van de woningbouwvereniging staat dan ook te lezen dat in de vergadering van 28 december 1938 de aanwezigen te horen kregen dat opdracht is gegeven voor de bouw van zes grote schommels, twaalf kleine schommels en een Oceaangolf.

De bouw werd uitgevoerd en de toestellen geplaatst. In 1939 kwam een van de zonen van burgemeester Norbruis het lint doorknippen en vanaf dat moment kon de jeugd in de omgeving zich uitleven. Het speeltuintje lag in de driehoek achter de Van der Pekstraat en de Hanrathstraat.

De speeltuin achter de woningen aan het begin van de Van der Pekstraat en achter de Hanrathstraat die door de jeugd zo te zien druk bezocht werd. Op de voorgrond de genoemde ‘Oceaangolf’.

Meer weten over de Van der Pekstraat en/of Zuilen: www.museumvanzuilen.nl

Facebook reacties