De St.-Willibrordusstraat

Clemens Willibrord, ook Willibrordus genoemd (Northumbria, omstreeks 658 – Echternach, 7 november 739) is een christelijke heilige. Hij was aartsbisschop en missionaris (van Angelsaksische afkomst). Willibrord staat ook bekend als de “apostel der Friezen”, soms ook als “apostel van de Lage Landen”.

Voor een beschrijving van de St.-Willibrordusstraat ‘van toen’ gaan we aan de wandel alsof het 1938-’39 is en lopen vanaf de Sweder van Zuylenweg. Dit tijdspad is niet toevallig gekozen. We beschikken over een adressenbestand uit die tijd, dus kunnen we als we door deze straat lopen precies zeggen wie er woont of welke winkel er zit.

Vanaf de Sweder van Zuylenweg gaan we de straat in. Rechts kwamen we bij slager Bosch, één van de beide broers die in Zuilen een slagerij hadden (de andere zat op de hoek van de Edisonstraat en de St.-Ludgerusstraat).

Op de hoek van de St.-Winfridusstraat zat een sigarenwinkel. De rookwaar werd u in eerste instantie aangeboden door de heer J. de Groot. Zijn opvolger is H. v. Veenendaal. Hij heeft zijn winkel heel toepasselijk ‘ ’t Hoekje’ genoemd, alleen heeft de schilder die deze naam op de ruit schilderde daar een ‘te verwaarlozen’ wijziging in aangebracht. Die schilderde namelijk ‘ t’ Hoekje’. Dit heeft de winkelier lang achtervolgd.

Aan de linkerkant, op nummer 22, zat tijdens onze wandeling (1938-’39) nog schoenmaker M. van Erve. Dit werd later de winkel van Jos Saveur. Nog later ging Adrie Otten met de dochter van de heer Saveur de groentenhal runnen en de zoon van Jos Saveur zette het uitventen met een paard-en-wagen voort.

Op de hoek bij de St.-Willibrordusstraat zat een van de vele melk‘boeren’ van Zuilen. De winkel werd gerund door het echtpaar Van Schaik, waarbij (gewoontegetrouw) mevrouw Van Schaik de winkel draaiende hield, terwijl haar man de melk uitventte in de wijk. De winkel groeide uit tot een kruidenierswinkel, een mini Albert Heijn’.

Aan de overkant van de St.-Bonifaciusstraat kwamen we bij de Fröbelschool die lange tijd hoorde bij de rooms-katholieke jongens en meisjesscholen aan de overkant van de straat.

De meeste leerkrachten waren zusters die woonden in het klooster op de volgende hoek.

De per juni 1924 geopende Fröbelschool had ook nog ‘burgerleerkrachten’. Van hen is juf Terlingen wel de meest bekende. Zij bleef het langst in dienst. De school werd gebouwd met een prachtige ‘garderobe’ en ‘zithoekje’ voor de Zuilense kleuters. Maar de school komt al snel heel veel ruimte tekort en moet dan deze luxe opofferen aan nieuwe lokaalruimte..

In januari 1977 werd de Fröbelschool ondergebracht bij de Ludgerschool aan de overkant. De Fröbelschool bouwde men om tot de Ludgerkapel voor de parochianen die door sloop van de St.-Ludgeruskerk niet meer naar die kerk konden.

Nog later werd ook de Ludgerkapel verkocht, aan de zusters van de congregatie ‘Dienaressen van de Heilige Geest van altijddurende aanbidding’, die tot dan gehuisvest waren in het Cenakel te Soesterberg.

Het gebouw huisvestte nog meer opleiding. De groene deuren van het iets naar voren stekende deel leiden naar de bovenverdieping en daar had zich gevestigd de ‘R.K. Vereeniging tot bevordering industrie onderwijs voor meisjes ‘‘St Anna’’ ’. Deze door de zusters geleidde opleiding stond algemeen bekend onder de naam ‘de Naaischool’.

Als we de St.-Willibrordusstraat oversteken gaan we naar de kruising bij de St.-Bonifaciusstraat en gaan we verder met de beschrijving van de straat. Rechts was eerst nog de speelplaats van de rooms-katholieke meisjesschool ‘St.-Theresia’ en daar voorbij de school zelf. De leerkrachten van de lagere klassen zijn ook hier voornamelijk de zusters van het klooster op de hoek met de St.-Ludgerusstraat.

Voorbij de meisjesschool stond het pand van het Wit-Gele Kruis. Hier zorgden de wijkzusters van de St.-Ludgerusparochie voor het lichamelijk welzijn van de parochianen.

Naast ‘De Stins’ stond het Pastoor Schiltehuis, het gebouw dat bijna iedere inwoner van Zuilen kende, van buiten én van binnen. Want ondanks het ‘roomse etiket’ werden in dit gebouw vele activiteiten ondernomen die door iedereen bezocht zouden worden.

Op de hoek van de St.-Willibrordusstraat en de St.-Ludgerusstraat, recht tegenover het Pastoor Schiltehuis stond het klooster van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid.

Toen pastoor G.B.W. Schilte zijn opdracht had aanvaard om een parochie te stichten in Nieuw-Zuilen, wist hij dat daar ook een school bij hoorde. Zijn plannen kregen gestalte in de vorm van de al beschreven scholen aan de St.-Willibrordusstraat. In 1923 opende de eerste school zijn deuren voor de katholieke jeugd in Zuilen.

Voor het huisvesten van de leerkrachten op de Fröbel- en meisjesschool (pastoor Schilte deed een beroep op de congregatie van de Zusters van de Goddelijke voorzienigheid) werd het klooster gebouwd.

Het klooster werd gelijk met de St.-Ludgeruskerk eind jaren zeventig afgebroken.

 

Het klooster van de zusters van de congregatie ‘Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid’. Dit klooster stond op de hoek van de St.-Ludgerusstraat en de St.-Willibrordusstraat. Rechts achteraan is nog een klein stukje van de St.-Ludgeruskerk te zien.

 Meer weten over de St.-Willibrordusstraat en/of Zuilen: www.museumvanzuilen.nl

Facebook reacties