De Petrus Dathenusstraat

Deze straat werd genoemd naar Petrus Datheen, ook wel Pieter Datheen, Pieter Dathen of Petrus Dathenus (ca 1531-1588) Hij speelde een belangrijke rol bij de Calvinistische Reformatie in de Zuidelijke Nederlanden. Hij werd, na omzwervingen in ballingschap, een van de leidende theologen van de officiële hervormde kerk in de Noordelijke Nederlanden, waarin hij de orthodoxe partij koos. (bron: Wikipedia)

Het noemen van de straat naar Petrus Dathenus werd vermeld in het Utrechts Nieuwsblad van 29 maart 1929:

VASTSTELLING NAMEN NIEUWE STRATEN

Bij de herziening van de huisnummering die in het afgeloopen jaar werd voorbereid en dit jaar werd uitgevoerd, bleek de wenschelijkheid om enkele wegen van namen te voorzien.

Naar aanleiding hiervan stellen B. en W. voor de volgende straten vast te stellen.

… Voorts is door het gemeentebestuur van Utrecht verzocht, om de aangelegde of nog aan te leggen straten nabij de Oranjekerk, de volgende namen vast te stellen:

1e: Cornelis Mertenssstraat, 2e: Herman Modedstraat, 3e: Hubert Duyfhuysstraat; 4e: Werner Helmichstraat, 5e: Hermannus Elconiusstraat, 6e: Johannes Uitenbogaertstraat, 7e: Nicolaas Sopingiusstraat, 8e: Petrus Dathenusstraat, 9e: Joh. van Andelstraat, 10e: Jodocus van Lodensteinstraat.

Voor een beschrijving van de Petrus Dathenusstraat ‘van toen’ kijken we in de Stratengids die door de gemeente Utrecht werd uitgegeven in 1940. Daarin staat het volgende vermeld:

3            M. Saarloos.

5            A. van Deudekom              instrumentmaker N.S.

7            P.H. Ellens.

2            A.J.R. de Groot                  vischhal.

Het is slechts een momentopname. Dat blijkt onder andere uit het gegeven dat op de hoek met de Amsterdamsestraatweg zowel links als rechts vermeldenswaardige ondernemers zitten/zaten.

Links Meijers trouwauto’s. Dit bedrijf is vanaf 1 september 1928 zonder onderbreking op deze plek gevestigd met ‘Luxe Verhuur’. Zo is het niet begonnen. De heer Meijers Sr. startte zijn koetsen- en later autoverhuurbedrijf onder de naam V.I.O.S. (Vooruitgang Is Ons Streven). Mevrouw Meijers, die bij de oprichting nog niet in beeld was, vond deze naam maar niks. ‘Meijers’ moest het worden dat werd het vijf jaar later ook en dat is het in 2022 nog steeds.

Rechts de ‘sigarenwinkel van Noz’, die grote bekendheid kreeg door de verkoop van tickets voor (landelijke) evenementen.

In de Petrus Dathenusstraat komen we ‘pas aan het einde van de straat’ nog een ondernemer tegen: het is een ondernemer die samen met zijn vrouw de winkel dreef van 1934 tot 1938. Zij hebben daarvoor vijfhonderd gulden moeten betalen om een filiaal van de broodfabriek van ‘de Korenschoof’ te mogen runnen. (bron: Piet Koedijk).

Hans Xaverius Noz, zoon van de sigarenwinkelier (ticketverkoop) aan de Amsterdamsestraatweg, aan het ‘pikken’ tegen de gevel van de huizen in de Petrus Dathenusstraat.

Pikken: op ieder snijpunt van de stoeptegels werd (samen met één of meer vriendjes) een knikker gelegd. Dan werd met een kei geprobeerd een knikker te raken: alles wat onder de geraakte knikker lag, was voor de werper. Het verklaart ook de holten in de muur van de populaire plekken om de pikken. (bijvoorbeeld de muur van de school in de Balderikstraat)

 Meer weten over de Petrus Dathenusstraat en/of Zuilen: www.museumvanzuilen.nl

Facebook reacties