De Nicolaas Sopingiusstraat

Nicolaas Sopingius (1545-1592) past als naamgever uitstekend bij de omliggende straten: Sopingius was achtereenvolgens Gereformeerd predikant in Oost-Friesland te Weener en Greetzyl, in Leeuwarden in 1578, in Utrecht van 1579 tot 1589 en in Breda van 1590 tot 1592.

Voor een beschrijving van Nicolaas Sopingiusstraat ‘van toen’ gaan we aan de wandel en doen alsof het 1938-’39 is. Dit tijdspad is niet toevallig gekozen. We beschikken over een adressenbestand uit die tijd, dus kunnen we als we door deze straat lopen aangeven wie er woonde of welke winkel er zat. Als we gaan wandelen door de straat merken we dat hier maar weinig winkels en slechts een klein aantal bedrijfjes gevestigd zijn.

Op nummer 1, hoek Hermannus Elconiusstraat zat kruidenier Droog. Over deze kruidenier schreef oud-bewoner Van den Eshof: ‘Kruidenier Droog werd bij ons thuis kortweg “Drogie” genoemd. Het winkeltje was op de hoek van de Nicolaas Sopingiusstraat en de Hermannus Elconiusstraat. Het werd bestierd door een ouder echtpaar dat naast de winkel woonde. Zij hadden geen kinderen. Wij hadden een opschrijfboekje, alles wat we haalden werd erin geschreven en wanneer het uit kwam werd er afgerekend! Toen ze te oud voor de winkel waren zijn ze in dezelfde straat blijven wonen, richting Joh. Uitenbogaertstraat. Er kwam een ijzerwarenwinkel voor in de plaats’.

Op nummer 9, op de hoek met de Johan van Andelstraat, zat volgens een advertentie van 24 juli 1936 K.H. de Buck. Hij had hier een brandstoffenhandel en heetwaterstokerij. ‘Kokend waschwater wordt de geheele week bij U aan huis geleverd, op de door U vastgestelde tijd tegen 8 ct per vaatje van 2 emmers. Vlugge bediening.’

Het was hard werken voor een mager belegde boterham. Hoewel de heer de Buck samen met zijn echtgenote er veel aan deed de winkel tot een succes te maken, kiest hij er na een paar jaar voor om bij de staalfabriek J.M. de Muinck Keizer te gaan werken.

De heetwaterstokerij wordt tegenwoordig (1938) voortgezet door de heer Bronius.

De heetwaterstokerij in de Nicolaas Sopingiusstraat bracht het warme water ook bij u thuis. ‘kokend waschwater wordt de geheele week bij U aan huis geleverd, op door U vastgestelde tijd tegen 8 ct. per vaatje van 2 emmers. Vlugge bediening’. Daarvoor had de heer de Buck de beschikking over een echte vrachtauto. Het vullen van de vaten en het laden van de vracht werd op de gevoelige plaat vastgelegd.

Een stuk verder zit aan de overkant J. Engelen met zijn meubelmakerij. In de verhalen over (dat is weer eens iets anders: ‘over’ en niet ‘van’!) de heer Pasman, de uitgever van het Zuilens Nieuwsblad, blijkt dat hij zijn uitgeverij en drukwerk begon in de Nicolaas Sopingiusstraat, maar waar precies is (nog) niet bekend.

Op de hoek met de Nicolaas Sopingiusstraat met de Johan Uitenbogaertstraat zit nog wel een winkel, al een tijdje zelfs, het is de kruidenierswinkel van Paul Koorn. Hij heeft als postadres de Johan Uitenbogaertstraat, maar omdat ook veel van klanten uit de Nicolaas Sopingiusstraat komen, schenken we ook aandacht aan zijn winkel.

Het echtpaar Koorn nodigt u uit voor een kijkje in hun rijkelijk gevulde winkel.

Meer weten over de Nicolaas Sopingiusstraat en/of Zuilen: www.museumvanzuilen.nl

Facebook reacties