De Linnaeusstraat

Deze straat werd genoemd naar Carl Linnaeus (1707-1778). Zijn invloedrijkste werken zijn Species plantarum, dat sinds 1905 geldt als beginpunt van de botanische nomenclatuur, en Systema naturae en waarvan de tiende druk (1758) geldt als beginpunt van de zoölogische nomenclatuur. (bron: Wikipedia)

Voor een beschrijving van de Linnaeusstraat ‘van toen’ gaan we aan de wandel alsof het 1938-’39 is. Dit tijdspad is niet toevallig gekozen. Het Museum van Zuilen beschikt over een adressenbestand uit die tijd, dus kunnen we als we door deze straat lopen aangeven wie er woont of welke winkel er zat.

We starten de wandeling bij de Galvanistraat.

Op de hoek is het meteen raak. Op nummer 2 zat de groenten- en fruitwinkel van A.W.G. Middelkoop.

Op nummer 10 woonde de familie Tielen. Tielen had een bekende naam als het ging om brandstoffen: Tielen’s Kolenhandel. De familie verhuisde naar de Ampèrestraat waarna op dit adres de familie Van der Mark kwam wonen. Ties van der Mark (hij verhuisde later ook naar de Ampèrestraat) was bakker en werkte in het dorp Oud-Zuilen bij bakker Lamfers.

Op nummer 18, halverwege dit eerste stuk, zat Th. van Rooijen, óók met een groentehandel.

Naast Van Rooijen werden kruidenierswaren verkocht ‘door de vrouw van P. van Dijk’ die brood bezorgde voor bakkerij ‘Amsing’, een bekende bakkerswinkel op de hoek van de Ampèrestraat en de Edisonstraat. Hij deed ook het onderhoud aan het machinepark van de bakkerij, én de bakfietsen. Mevrouw van Dijk was ondertussen druk op nummer 20 een winkeltje met de naam ’t Bakkertje.

Voordat we de Swammerdamstraat oversteken, troffen we op de hoek A. den Bol aan. Hij ging heel veel jaren – tot diep in de jaren tachtig van de vorige eeuw – naar zijn Zuilense klanten met voorop zijn transportfiets een mand vol met grote navelsinaasappels.

We komen bij de kruising met de Swammerdamstraat.

Op de tegenoverliggende hoek (postadres Swammerdamstraat 17) zat S.P. de Vries. Hij adverteerde in 1932 nog met ‘bakkerij Economia’ in de gemeentegids van Zuilen. Omstreeks 1938 zat in dit pand de heer Van de Pol die de bakkerij een andere naam heeft gegeven: ‘De Kampioen’. Hij kreeg nog een compagnon, Bep Damen. Onder hun leiding werd het grootste krentenbrood van Zuilen gebakken voor het personeel van de Demka-fabrieken.

In het pand van De Kampioen kwam later Van Mechelen met zijn glashandel zich in de vingers snijden.

Verder wandelend komen we links en rechts de woningen met bovenhuizen tegen, tot aan de Edisonstraat.

Op nummer 33 bis woonde C. de Knecht, sigarenmaker van beroep. Op nummer 35 woonde M. de Knecht en die deed hetzelfde om den brode.

M.L. van Deutekom op nummer 35 was groentehandelaar. Het is niet bekend of hij ook met zijn waren langs de deur ging.

Het eind van de Linnaeusstraat is in zicht. Op de beide hoeken, links en rechts zaten winkels, deze hebben als postadres Edisonstraat.

Aan de rechterkant zat drogisterij G. Mijinke, aan de linkerkant van de kruising zat vroeger (1932) de Friese Melkhandel van S. Wiersma. In de gebruikte gids uit 1938-’39 staat op dit adres een kruidenierswinkel met de naam Zuilense Consumptie Handel, gedreven door C. Koes. De winkel wordt nog van De Kroon en komt later in handen van A.R. van Schaick. Op zijn beurt wordt Van Schaick opgevolgd door de heer en mevrouw Van Zuijlen, die in dit pand aan de slag gingen met de verkoop van wat ondertussen ‘levensmiddelen’ was gaan heten.

Mevrouw Van Dijk achter de toonbank van haar winkeltje. De klant was mevrouw Marré, die woonde in de Swammerdamstraat, tegenover ‘De Kampioen’.

 Meer weten over de Linnaeusstraat en/of Zuilen: www.museumvanzuilen.nl

Facebook reacties