De Kenaustraat

De huidige woordenboeken geven als omschrijving van het woord ‘kenau’ de volgende uitleg: bazige, potige vrouw. De naamgeefster aan deze straat was mevrouw Kenau die in de periode 1572-1573, tijdens de 80-jarige oorlog, haar vrouwtje stond in de verdediging van Haarlem.

De eerste opgeleverde woningen van woningbouwvereniging ‘Utrecht’ stonden aan de Kenaustraat. Vanwege het socialistische karakter van de bewoners van dit complex, kreeg het de bijnaam ‘De Rode Bouw’.

Om een beeld te krijgen van de geschiedenis van de Kenaustraat gebruiken we de Stratengids 1940. Hierin staan per straat de huisnummers, de naam van de hoofdbewoner en zijn of haar beroep. Deze gegevens zijn aangevuld met advertenties en andere boekwerkjes.

De gemeentegrens Utrecht/Zuilen liep diagonaal door de Kenaustraat ter hoogte van de kruising Van der Werffplein. Het is een typische straat met woningen en weinig winkels. Op nummer 3 woonde de heer De Haan. Hij hield zich als regisseur heel lang bezig met de kinderoperette van de Culturele Ontspannings Vereniging Utrecht (C.O.V.U.) die in deze bouw actief is. De leidster van de kinderoperette was mevrouw Brouwer uit de Van Egmontkade. Zij werd opgevolgd door Trijn de Vries, die ook nog meewerkte aan de toneelspelen die werden georganiseerd in verband met het 1200-jarig bestaan van Zuilen in 1950.

Op de kruising met de Jan van der Doesstraat kwamen we bij de vier winkels die de bewoners van deze wijk voorzien van de dagelijkse levensbehoeften. Op nummer 19 zat A. Griffioen (later Van der Wurff) met zijn handel in groenten. Nummer 20 huisvestte slager Beerthuizen. Op nummer 21 zat in 1938 nog de heer T.W. Speld met zijn melkwinkel maar hij werd na enkele jaren opgevolgd door B.J. van Oort. Nummer 22 tenslotte, was de winkel waar u terecht kon voor levensmiddelen. Dit was de winkel van de heer J.C. de Lang.

U kon in 1938 nog heel ver weg kijken als u de Kenaustraat richting Maarssen uitkeek. Swesereng, het gebouw dat op de ‘punt’ kwam, is er nog lang niet, dat kwam pas in 1986 tot stand.

Deze situatie geeft de organisaties van ‘evenementen’ in Zuilen een mooie plek om deze te organiseren, het braakliggende veldje aan het einde van de Kenaustraat.

Er werd op deze plek verschillende jaren kermis gehouden, maar de bewoners uit de omgeving hebben de locatie ook gebruikt voor de aanleg van een wielerbaan.

Damvereeniging Vriendenkring uit Zuilen bestond in 1941 vijf jaar. Om dat te vieren werd op deze open plek een openlucht-damwedstrijd gehouden. De witte ‘schijven’ waren leden van gymnastiekvereniging ‘Sport Vereent’, de zwarte ‘schijven’ waren leden van de mondaccordeonvereniging ‘Ons Genoegen’.

Voor het geven van een grootschalige demonstratie van de Vereniging Vrijwillige Brandweer Zuilen, ter gelegenheid van het 12,5-jarig bestaan in 1948, leende de plek zich uitstekend.

De complete ‘cast’ van de kinderoperette vereniging van de C.O.V.U., die zojuist een geslaagde opvoering te zien gaf van het sprookje ‘Goudmuiltje’, ging na afloop op de foto. Niet alleen de kinderen staan er allemaal schitterend op, we zien ook nog een mooi deel van het typische decor van het toneel van het Pastoor Schiltehuis. Dit optreden vond plaats in 1947.

 Meer weten over de Kenaustraat en/of Zuilen: www.museumvanzuilen.nl

Facebook reacties