De Jodocus van Lodensteinstraat

Jodocus van Lodenstein (1620-1677) stamde uit een Delfts regentengeslacht. In 1650 ging hij naar het Zeeuwse Sluis en in 1653 nam hij een beroep naar Utrecht aan.

Naast predikant was hij ook dichter. De bekendste bundel van hem is Uyt-spanningen.(bron: Wikipedia)

Voor een beschrijving van Jodocus van Lodensteinstraat ‘van toen’ gaan we aan de wandel en doen alsof het 1938-’39 is. Dit tijdspad is niet toevallig gekozen. We beschikken over een adressenbestand uit die tijd, dus kunnen we als we door deze straat lopen aangeven wie er woonde of welke winkel er zat.

We stappen de straat in vanaf de Hermannus Elconiusstraat.

Op deze hoek zaten links en rechts winkels. Op nummer 1 zat A. van der Kleij met zijn melkhandel. Aan de andere kant, op nummer 2 kwamen we bij de eerste winkel van de heren Stroek en Zwarthoed. Zij verkochten op dit adres vanaf 1926 vis onder de naam Eerste Volendammer Vischhandel.

Makreel, augurken, rolmopsen, het was allemaal te koop in de Jodocus van Lodensteinstraat. De heer Zwarthoed heeft de Eerste Volendammer Vischhandel van Zuilen voortgezet aan de Hubert Duyfhuysstraat. ‘En ging toen wonen in de Hermannus Elconiusstraat, aan de even zijde, bij die huisjes die toen nog een voortuintje hadden’. Stroek verhuisde met zijn vishandel naar de Amsterdamsestraatweg.

Na de vishandel kwam J.B.T. Verhaaf het op nummer 2 proberen met een handel in manufacturen, onder de naam ‘De Concurrent’. In dit pand zat tijdens onze wandeling in 1938-’40 L. Scheffer met zijn kapsalon. Nog later kwam hier kapsalon ‘Corrie’ waar u uw haren in model kon laten brengen.

Er waren nog enkele winkels in deze straat gevestigd. Zo zat op nummer 4 A. Dorrestijn, die nog verhuisde naar de Amsterdamsestraatweg. Hij had ook hier een slagerij. Op nummer 23 had J. van der Wal zijn bakkerij. Naast hem zat P. van Lexmond met zijn schoenmakerij.

In 1962 streken nieuwe ondernemers neer in Zuilen. De heer en mevrouw Van Dam hadden hun oog laten vallen op het winkeltje op nummer 29. Ter gelegenheid van hun 40-jarig jubileum verscheen in 2003 een boekje met de titel: Wat hebben we gedraaid vandaag?

Nummer 27 werd de startplaats voor de eerste (motor)winkel van W. van ’t Hoog, die begon op ‘het landje van Amsing’, aan het einde van de Balderikstraat. Daar bouwde hij al ruim voor de Tweede Wereldoorlog bakfietsen, onder andere voor… bakkerij Amsing. Later verhuisde W. van ’t Hoog naar een pand in de Johannes Uitenbogaertstraat en daar groeide het bedrijf uit tot ‘Garage W. van ’t Hoog’.

Op de hoek van de Jodocus van Lodensteinstraat en de Johannes Uitenbogaertstraat opende de heer W. van ’t Hoog zijn eerste echte winkel. Hij begon zijn bedrijf aan de Balderikstraat ‘op het landje van Amsing’ en nadat hij zich hier gevestigd had is de heer Van ’t Hoog nog een keer verhuisd naar een perceel ‘met werkplaats’, in de Johannes Uitenbogaertstraat. In de winkel op de foto was al eerder een garage gevestigd: garage Egmont.

Meer weten over de Jodocus van Lodensteinstraat en/of Zuilen: www.museumvanzuilen.nl

Facebook reacties