De Jan Overdijkstraat

Wie was Jan Overdijk? Daarvoor kijken we in een oud krantenknipsel dat melding doet van de plannen van woningbouwvereniging ‘Prinses Juliana’, om te gaan bouwen op het ‘Julianaterrein’:

‘Het zal onze lezers, zeker de oude Josephmannen aangenaam treffen, dat het bestuur van ‘‘P. J.’’[1] er in geslaagd is, de medewerking van den Zuilenschen gemeenteraad te verkrijgen voor het vaststellen van de volgende straatnamen: St. Josephlaan, Dr. Schaepmanlaan, Dr. Schaepmanplein, Forstmanstraat, Jan Overdijkstraat, Haarmanstraat en Van Eimerenstraat.

Zoo blijve in dankbare herinnering het vele goede, door twee geestelijke adviseurs en drie leeken-pioniers onder de schutse van ‘‘St. Joseph’’ voor de katholieke arbeiders in Utrecht verricht.’

De Jan Overdijkstraat gaat als onderdeel van Complex 2 van woningbouwvereniging ‘Prinses Juliana’ door het leven. Omdat het, zeker in de tijd dat dit complex tot stand kwam (begin vorige eeuw) nog heel gebruikelijk was dat katholieke gezinnen groot zijn, werd in de bocht van deze straat ook nog complex 5 gebouwd. Dit zijn vier speciale woningen voor grote gezinnen en de laatste die ‘Prinses Juliana’ voor de Tweede Wereldoorlog liet bouwen.

De plannen voor complex 2 werden in eerste instantie afgewezen omdat ze in de ogen van de overheid te luxe waren. De afwijzing werd verdedigd met de opvatting dat het zulke luxe woningen zijn ‘dat het wel middenstandswoningen lijken’! Daarom moesten onderhandelingen de partijen op één lijn brengen en dat viel niet mee. Alle tegenslagen vertraagden de bouw van de 252 geplande woningen aanzienlijk. De eerste kwamen pas in 1928 beschikbaar en het ging in totaal vijftien jaar duren voordat het gehele project gereed is. Het zijn dan wel meer woningen geworden.

De woningen in de Jan Overdijkstraat werden ontworpen door architect Rietbergen. Het zijn uiteindelijk 102 woningen geworden die niet allemaal dezelfde afmetingen hebben.

Over een winkel in deze straat was tot de StraatReünie van 3 juli 2011 in het Museum van Zuilen niets bekend, maar tijdens deze reünie vertelde een mevrouw over de heer De Bruin die de voorkamer van nummer 53 ingericht had als kruidenierswinkeltje. Dus zijn we nu op zoek naar een foto van deze winkel(ier).

Een andere aanvulling werd ook nog gemeld: op nummer 36 woonde mevrouw Hattink. Zij gaf pianoles, en… zij stond model voor de Mariafiguur die in het keramiektableau verwerkt werd naast de ingang van de St.-Ludgeruskerk. – Het tableau kon met de sloop van de kerk niet gespaard worden. Hiervoor in de plaats werd een muurschildering op ware grootte aangebracht op de zijmuur van de flat aan de Amsterdamsestraatweg die op de plaats van de kerk gebouwd werd. – De bakker kwam er (zoals in zovele straten) aan de deur. Ook de heer Klaarenbeek bijvoorbeeld, hij was de broodbezorger van bakker Versteegen. Klaarenbeek heeft in de Jan Overdijkstraat al snel zijn grote liefde gevonden en begon na zijn huwelijk samen met zijn vrouw een bescheiden kruidenierswinkeltje dat uitgroeide tot een grote zelfbedieningszaak op de hoek van de Johannes Gerobulusstraat en de Van Egmontkade.

Op nummer 57 woonde de familie Ummels. De heer Ummels heeft zich als voorzitter van de buurtvereniging vele jaren ingezet voor de bewoners van de ‘Josephbouw’.

De Jan Overdijkstraat in aanbouw. (Foto: Het Utrechts Archief)

Meer weten over de Jan Overdijkstraat en/of Zuilen: www.museumvanzuilen.nl

[1] P.J. staat voor Prinses Juliana. De Rooms-katholieke woningbouwvereniging ‘Prinses Juliana’ zou eigenlijk ‘St.-Jopseph’ gaan heten, maar in 1909, het jaar van oprichting, werd een prinsesje geboren. Het bestuur koos toen voor de naam ‘Prinses Juliana’.

Facebook reacties