De Edisonstraat 2

De toenmalige gemeenteraad van Zuilen besloot 27 september 1949 de naam Daalseweg te wijzigen voor het traject vanaf de Sweder van Zuylenweg tot aan de F. Koolhovenstraat. De nieuwe naam voor dit stuk werd Edisonstraat. Een logisch besluit: in het deel van Zuilen waar ook de Edisonstraat door loopt, werden de straten voorzien van namen van grote internationale uitvinders.

Thomas Alva Edison hoort daar ook bij, hij bracht meer dan duizend patenten op zijn naam. De bekendste zijn de fonograaf (de voorloper van de platenspeler, ehh… de i-phone  dan toch) en de gloeilamp. Een hele prestatie, zeker als je bedenkt dat Edison in zijn jeugd door een onderwijzer als ‘een afwezige en wat achterlijke jongen’ werd bestempeld.

Voor een beschrijving van de bedrijvigheid in deze straat is een stratengids uit 1938-’39 gebruikt. Dit is een vervolg op de beschrijving van de Edisonstraat ‘van toen’, vanaf de St.-Ludgerusstraat.

Richting Maarssen kijkend was aan de rechterzijde het pand waar De Zaankanter kruidenierswaren verkocht. In 1938 werden hier de groenten verkocht door Schalij. Nadat Schalij dit pand verliet kwam P. Post uit de Hubert Duyfhuysstraat de groentenhandel voortzetten. Aan de overkant was en is garage Van Angeren, maar tijdens deze denkbeeldige wandeling in 1938-’39 zat op de hoek Ampèrestraat bakkerij ‘Amsing’. Een wat grotere bakkerij die behoorlijke bekendheid genoot in Zuilen en Utrecht.

Amsing heeft ook een stukje grond aangekocht aan het eind van de Balderikstraat, door de bewoners van die straat aangeduid als ‘het landje van Amsing’. Op dat landje begon W. van ’t Hoog met de bouw van bakfietsen, o.a. voor Amsing.

Op de andere hoek van de Ampèrestraat zat een winkel voor sigaren en sigaretten. De heer C. de Veer zwaaide hier samen met zijn twee zusters de aansteker. De Veer kwam in 1933 naar Zuilen ‘waar hij veel sociaal werk verrichtte als lid van het rooms-katholieke Armenbestuur en St.-Vincentius’.

Er is weer een groentehandelaar in beeld als we doorlopen, B(ertus) van Keulen heeft zich op nummer 77 gevestigd. Hij begon met een handkar, groeide naar een paard-en-wagen voor het uitventen van zijn waren en uiteindelijk had Van Keulen de beschikking over een bestelauto waarmee hij zijn klanten af ging.

Nummer 87 was het adres waar u bij Gravendaal terecht kon voor manufacturen. Op nummer 89 kwamen we bij de (heren)kapsalon van de heer en mevrouw Morsman.

Op de hoek met de Balderikstraat zat aan deze kant van de Edisonstraat De Ruig die zijn brood verdiende als melkslijter. Later kwamen de heer en mevrouw van Schaick de melkhandel overnemen.

Aan de overkant, de even zijde, zat op de hoek van de Linnaeusstraat de winkel van drogist Mijnke. (Er is wat bijgebouwd nadat onze gids werd uitgegeven; het pand op deze hoek heeft nu huisnummer 118, terwijl het in de gids uit 1938-‘39 slechts nummer 48 is.)

Als we de Linnaeusstraat oversteken, kwamen we bij het pand waar in 1932 nog de Friese Melkhandel van S. Wiersma zat. In 1938 was het een kruidenierswinkel met de naam Zuilense Consumptie Handel, gedreven door de heer C. Koes. Het is laatste winkel aan de even zijde van de Edisonstraat.

Aan de oneven kant woonde op nummer 95bis tot 1936 C. Kop. Hij ventte met boter, kaas en eieren.

Op nummer 107 kwamen we bij het pand waarvoor in 1934 werd geadverteerd voor ’t Nachtegaaltje, sigaren en sigaretten. In een krant uit 1942 zien we een advertentie van de heer I.A. van Ieperen op dit adres voor zijn schoenmakerij.

Op de hoek met de De Lessepsstraat zat sinds 1932 slager Lamme. Zijn winkel werd voortgezet door de zoon van de heer en mevrouw Lamme. Voordat de heer Lamme sr. in dit pand kwam, heeft deze winkel drie jaar leeg gestaan. Dáárvóór zat hier ‘De Onnozele Melkboer’.

In de woning op nummer 100 woonde Van Ling die grote bekendheid genoot in Zuilen als ‘de Bokkenboer’. Hij heeft verschillende bokkenwagens gemaakt en kreeg bij zijn pensionering bij Werkspoor van zijn collega’s zelfs een bok cadeau!

De heer van Ling van de Edisonstraat 100 staat wel erg trots op deze foto. Maar, dat mag ook wel, hij maakt hier zijn bijnaam waar: de Bokkenboer. Voor de deur van de woning ging de hele familie op de kiek, zelfs de bok lijkt er trots op om zo’n mooie bokkenwagen te mogen trekken.

Meer weten over de Edisonstraat en/of Zuilen: www.museumvanzuilen.nl

Facebook reacties