De Edisonstraat 1

De toenmalige gemeenteraad van Zuilen besloot 27 september 1949 de naam Daalseweg te wijzigen voor het traject vanaf de Sweder van Zuylenweg tot aan de F. Koolhovenstraat. De nieuwe naam voor dit stuk werd Edisonstraat. Een logisch besluit: in het deel van Zuilen waar ook de Edisonstraat door loopt, werden de straten voorzien van namen van grote internationale uitvinders.

Thomas Alva Edison hoort daar ook bij, hij bracht meer dan duizend patenten op zijn naam. De bekendste zijn de fonograaf (de voorloper van de platenspeler, ehh… de MP3-speler dan toch) en de gloeilamp. Een hele prestatie, zeker als je bedenkt dat Edison in zijn jeugd door een onderwijzer als ‘een afwezige en wat achterlijke jongen’ werd bestempeld.

Voor een beschrijving van de bedrijvigheid in deze straat is een stratengids uit 1938-’39 gebruikt.

Op de hoek van de Sweder van Zuylenweg komen aan de rechterkant een van de bekendste winkeltjes van Zuilen tegen: Tjepkema: huishoudelijke artikelen en klein speelgoed.

In het pand aan de overzijde zit de heer C. van Mourik. Hij verkoopt tabaksartikelen. De volgende winkel aan de oneven kant zat op de hoek met de St.-Winfridusstraat de melkwinkel van de heer De Ruig, die nog met een hondenkar vent. Later komt hier de heer Stam.

Als we de St.-Winfridusstraat oversteken, zit op de hoek een winkel van de Coöperatie ‘Oostenburg’, waar kruidenierswaren verkocht worden. Later werd het een fietsenwinkel waarin de heer en mevrouw Meeuwsen fietsen aan de man trachten te brengen.

Het echtpaar Meeuwsen ging hier later patat verkopen.

Naast Meeuwsen zat kapper Bliekendaal. Aan de overkant op nummer 18 zat Henny van ter Beek met haar kapsalon. Zij verhuisde naar de Amsterdamsestraatweg.

Voorbij de hoek met de St.-Bonifaciusstraat, zat op nummer 20a de kapsalon van Willy Joosten. Zij ging later óók op de Amsterdamsestraatweg knippen, en wel onder de naam Kapsalon Jansen-Joosten.

Op nummer 20, naast de kapsalon, kon u voor een andere woning naar binnen bij woningbureau ‘Nieuw Zuilen’. Zij hadden ‘goede woningen’ te huur vanaf f 4,50 per week!

Aan de overzijde van de straat zat een winkel op nummer 25. Voor dit pand was veel belangstelling. De eerst bekende winkelier is D.M. van Wijk die hier aardappelen, groenten en fruit verkocht. In 1934 werd op dit adres geadverteerd door de heer F. Venema die hier schoenen verkocht.

In 1938 zat hier Van der Bildt brandstoffen. Bij de verkoop van brandstoffen werd over het algemeen bedoeld: kolen. Het was de winkel die de Zuilenezen onder de naam ‘Limburgia’ het best in hun geheugen zouden houden. Er kwam op deze hoogte aan de Edisonstraat lange tijd een van de weinige ‘Zuilense’ telefooncellen te staan.

Toen dit deel van Zuilen nog niet echt als woonwijk was volgebouwd, stond aan de overkant de noodkerk van de St.-Ludgerus-parochie.

Op nummer 27 zat in 1936 de Fa. De Graaf & Co. Die had zich hier gevestigd en kwam indien gewenst uw hele huis behangen en stofferen. Deze firma maakte al gauw plaats voor Van Berkel met zijn handel in sigaren en sigaretten.

Op nummer 45 zat Van de Brink met zijn kaashandel. De Brabander schoenhandel adverteerde in 1935 met als adres Daalseweg 49. Op nummer 51 kwamen we de aardappelhandel van Visser tegen.

Op nummer 59 handelde Smitje in kruidenierswaren. Aan de even zijde van de weg zat slagerij Bosch.

De eerste winkel van de heer F. Venema was aan de Edisonstraat 23 in Zuilen. Later werd de zaak voortgezet door de zoon van de heer en mevrouw Venema, Karel die op deze foto nog naast zijn moeder staat. Karel ging met de winkel verder op de Sweder van Zuylenweg.

 Meer weten over de Edisonstraat en/of Zuilen: www.museumvanzuilen.nl

Facebook reacties