De De Bazelstraat

De heer K.P.C. de Bazel was, net als de naamgevers van de andere straten van ’t Zand, architect. Hij was een leeftijdgenoot van Hanrath, La Croix, Van der Pek en de meeste andere heren die we in deze wijk in de straatnamen terugvinden. De Bazel leefde van 1869 tot 1923 en werd – net als zijn ‘straatnaamgenoten’ – niet oud, slechts 54 jaar en kon er dus ook niet bij zijn toen in deze straat zijn straatnaambord op de muur werd geschroefd.

De woningen aan deze straat werden gebouwd in opdracht van woningbouwvereniging ‘Zuilen’. De De Bazelstraat is onderdeel van Complex 2 van deze woningbouwvereniging (Complex 1 zijn de woningen rond de De Lessepsstraat.) Samen met o.a. de La Croixstraat, M. de Klerkstraat, Van der Pekstraat en de Hanrathstraat werden deze straten aangelegd op een opgespoten stuk zand. Het hele complex lag nogal geïsoleerd en kreeg de wijkaanduiding: ’t Zand.

De beschrijving van de ‘geschiedenis’ van de De Bazelstraat is aan de hand van de stratengids uit 1938-’39, waarin per straat, per huisnummer de naam van de hoofdbewoner en zijn of haar beroep staat vermeld.

Als we een denkbeeldige wandeling maken door deze straat en doen alsof het 1938 – ‘39 is, dan kwamen we op nummer 6 al meteen bij iemand met een uitstervend beroep, hier woonde namelijk de heer M. van Ginkel. Hij was petroleumventer en die kom je na ongeveer 1980 niet meer tegen.

Even verder, op nummer 23, kwamen we bij de groentehandel van J.G. Saveur. In dit pand ging enige jaren later de heer Van Baaren zijn klanten kortwieken in de door hem geopende kapperszaak. Van Baaren hield het na een tijdje voor gezien en dan komen we een andere kapper tegen, de zoon van kapper Van der Zeijden (van de Amsterdamsestraatweg).

Naast Saveur zat een andere bekende voor Zuilen: melkhandelaar H. Verhoef. – Overigens, de heer Verhoef van de melkhandel op nummer 25 is één van de drie broers die dit vak uitoefenen. In de Westinghousestraat 4 woonde een broer van hem die geen winkel had maar alleen uitventte. Dat deed men wel vaker in 1938-‘39. En in de Utrechtse Seringstraat 79 kwamen we de derde melkb(r)oer Verhoef tegen.

Twee huizen verder zat schoenmaker P.A.C. Wouters. Er waren meerdere schoenmakers actief op ’t Zand, zou dat te maken hebben gehad met de grotere afstanden die de bewoners moesten (naar de fabrieken van Werkspoor en Demka) lopen?

Op nummer 48 woonde kraandrijver Kramer, lid van de Vereniging Vrijwillige Brandweer Zuilen. Meldde zich altijd als een der eersten bij de brandweerkazerne (maar die stond dan ook min of meer om de hoek!).

Twee huizen verder woonde ‘groenteventer’ Heinz, wiens zoon voor bakker Lamfers in Oud-Zuilen ging werken. De laatste winkel in de De Bazelstraat was de winkel aan de overkant, de groentewinkel van J. Verbaan.

(Van B. Stegeman uit Oude Pekela vernam ik van een ondernemer die niet in ‘onze’ gids wordt vermeld en vermoedelijk dus pas later in de De Bazelstraat actief werd: de radiomonteur van Middendorp.) 

 

Op de hoek van de La Croixstraat en de De Bazelstraat was de ‘melkinrichting’ van H. Verhoef gevestigd. Zoals u ziet, ventte hij ook, met paard en wagen nog wel! Hier, voor de zaak, werd een foto gemaakt met, van voor naar achter: vader Henk Verhoef, zoon Hennie met zijn broer Kees Verhoef, mevrouw Roos en Jantje Baart.

Meer weten over de De Bazelstraat en/of Zuilen: www.museumvanzuilen.nl

Facebook reacties