De Muyskenweg

Deze weg werd vernoemd naar Ir. Joan Muysken, directeur van Werkspoor, toen in 1912 het besluit viel om een deel van de fabriek te Amsterdam te verhuizen naar Zuilen. J. Muysken overleed op 62-jarige leeftijd in 1928.

De wijk ‘Elinkwijk’

Door de komst van Werkspoor (1913)  en Demka (1916) ontstond een grote behoefte aan woningen in de omgeving van de beide fabrieken. Om een ‘mooie tuinwijk’ mogelijk te maken werd de benodigde grond door de familie Elink Schuurman, voor een matige prijs verkocht. Om de familie voor dit gebaar te eren werd daarom aan de wijk de naam Elinkwijk gegeven.

Het bouwplan is van architect Karel Muller en omvatte: ‘… 310 huizen, met enkele uitzonderingen van winkelhuizen en beambtenwoningen, alle voor werknemers bestemd, die hier voor een lage huur een ruime woning met flinke tuin voor het kweken van groenten verkrijgen.’ De huizentypes verschillen enorm: grote woningen voor de chefs en bazen en kleinere voor de arbeiders.

De Muyskenweg

De Muyskenweg was al een deel van een oudere bestaande weg, lopende van de Lageweide naar de Amsterdamsestraatweg  voordat het kanaal werd gegraven. Na het overlijden van de heer Muysken kreeg deze weg zijn naam. Van de periode ervoor zijn verschillende namen bekend: de Kanaalweg, Havenweg en het Staalweggetje komen voor.

Op nummer 25 werden de fietsen en tandems verkocht en ook verhuurd. Op dat nummer woonde toen de familie Meeuwsen. De heer J.C. Meeuwsen was kraandrijver bij Demka en hij kwam in de oorlog om tijdens een bombardement op de fabriek.

Zijn vrouw zette deze nering voort met de heer Van der Kwast die als knecht al in de zaak werkte. De heer Van der Kwast begon met de heer H. Roerhorst later een lasbedrijf aan de C. van Maasdijkstraat.

Iets verder, op nummer 41, woonde de heer Beaumont, die op schaal hele kermissen maakte. Daarvan stonden meestal een of meerdere exemplaren in de ‘voorkamer’. De heer Beaumont maakte ze compleet met verlichting en de draaimolens konden ook draaien. Op een kermis hoorde vroeger ook ‘schuitjes’ (een schommelvariant) en ook die werden door zijn vaardige handen gemaakt.

Nog even verder woonde de familie De Jongh. Als de kinderen De Jongh in de jaren twintig van de vorige eeuw naar de lagere school – toen nog in Oud-Zuilen – liepen, mochten zij onderweg in het kruidenierswinkeltje van de heer Van der Vaart, net om de hoek van Amsterdamsestraatweg, twee toffees kopen.

Aan het begin van deze straat was aan de rechterkant nog wat open bebouwing, de boerderij die op de hoek met de Amsterdamsestraatweg stond. Nadat de boerderij gesloopt was, kon Demka verder uitbreiden en werd de gehele rechterkant van de Muyskenweg door de enorme fabriek in beslag genomen.

Aan het einde rechts stond de bedrijfsschool A.M. de Muinck Keizer. Op deze school werd de interne opleiding gegeven aan jong personeel dat bij Demka kwam werken.

Een van de vele schaalmodellen van een kermis die de heer Beaumont van de Muyskenweg maakte. Dit is de heer Beaumont zelf die de laatste hand legt aan de draaimolen.

Meer weten over de Muyskenweg en/of Zuilen: www.museumvanzuilen.nl

Facebook reacties