De Julianaparklaan

De Julianaparklaan werd natuurlijk genoemd naar het naastgelegen Julianapark, maar dat is niet altijd zo geweest. De laan begon als Herculeslaan, werd het ‘Werkspoorlaantje’ en gaf toegang tot het terrein van de Wagon- en bruggenfabriek Werkspoor, dat net onder het viaduct begon.

Het is vermoedelijk het meest belopen straatje van Zuilen en misschien wel van heel Utrecht. Vele honderden supporters kwamen naar de wedstrijden van Hercules kijken en Werkspoor telde op zijn hoogtepunt meer dan 5000 personeelsleden die vrijwel allemaal via deze laan dagelijks naar hun werk gingen – en soms tijdens de schaft snel thuis de warme maaltijd aten.

Vanaf de Amsterdamsestraatweg gezien ligt het Julianapark aan de linkerzijde. In 1904 liet Jan Kol III van het bankiershuis Vlaer & Kol dit park aanleggen met uitheemse dier- en plantsoorten ter lering en vermaak van het volk. Bijzonder: het park werd aangelegd in de tijd dat er nog geen huizen in deze omgeving stonden: Werkspoor begon in 1913 in Zuilen en de Demka-staalfabrieken enkele jaren later!

Het pand rechts op de hoek met de Amsterdamsestraatweg werd gebouwd in opdracht van notaris J.A.M. Koch en is een gemeentelijk monument. Even verderop in de laan staat op de hoek met de Celsiuslaan het pand dat de chirurg Koppert liet bouwen, ontworpen door de gemeente-architect van Zuilen, W.C. van Hoorn.

De vlag is in top. Het hoogste punt is bereikt. De bouw van het monumentale pand voor Notaris Koch heeft de mijlpaal bereikt. De bouwers poseren voor de foto. Deze werd genomen vanaf de Sweder van Zuylenweg.

Op het terrein tegenover het Julianapark waren de voetbalvelden waar van 1912 tot 1936 voetbalvereniging ‘Hercules’ zijn thuiswedstrijden speelde. Om plaats te maken voor woningbouw verhuisde Hercules naar Galgenwaard.

Op een deel van het terrein – tussen de woningen en het park – werd in de jaren vijftig de Finse school gebouwd, de Christelijke U.L.O. (Uitgebreid Lager Onderwijs) school Koningin Wilhelmina. Het was een noodgebouw dat verhuisde naar de Adriaan Mulderstraat.

De Koningin Wilhelminaschool – begon als ULO en werd later MAVO – werd gebouwd op het toenmalige Herculesterrein. Op de achtergrond de St.-Ludgeruskerk aan de Amsterdamsestraatweg.

Hier, langs het park, stonden in de jaren zestig van de vorige eeuw ook de tientallen streekbussen – VAGU, Greyhound, Maarse en Kroon en anderen – die het personeel van Werkspoor dat buiten de stad woonde naar de verschillende gemeentes in de regio bracht.

Op de hoek bij de laatste zijstraat rechts staat de honderdduizendste woning van de stad Utrecht.

Net onder het viaduct betrad men het Werkspoorterrein. Rechts op de hoek staan tegenwoordig duivenhokken voor Birminghamrollers. Dat zijn duiven die specifiek worden afgericht voor het doen van ‘kunstjes’ tijdens het vliegen, een in Türkiye vaker voorkomende hobby.

Het gebouw links was het Ontspanningsgebouw dat in 1939 werd gebouwd. De kelder hiervan werd voorzien van gasdichte- en bomvrije ruimtes.

Bij Werkspoor in Zuilen maakte men zich in 1939 grote zorgen over een mogelijke oorlog. Daarom werd bij de opening van het Ontspanningsgebouw een grootschalige oefening georganiseerd die onder enorme belangstelling plaatsvond. Alles werd uit de kast gehaald. De bedrijfsbrandweer bluste bijvoorbeeld een speciaal voor deze demonstratie vervaardigd huisje, maar ook de gas- en ontsmettingsploeg toonde zijn kunnen. Links staan enkele genodigden de openingsactiviteiten te volgen.

Meer weten over de Julianaparklaan en/of Zuilen: www.museumvanzuilen.nl

Facebook reacties