De Edisonstraat 1

De toenmalige gemeenteraad van Zuilen besloot 27 september 1949 de naam Daalseweg te wijzigen voor het traject vanaf de Sweder van Zuylenweg tot aan de F. Koolhovenstraat. De nieuwe naam voor dit stuk werd Edisonstraat. Een logisch besluit: in het deel van Zuilen waar ook de Edisonstraat door loopt, werden de straten voorzien van namen van grote internationale uitvinders.

Thomas Alva Edison hoort daar ook bij, hij bracht meer dan duizend patenten op zijn naam. De bekendste zijn de fonograaf (de voorloper van de platenspeler, ehh… de MP3-speler dan toch) en de gloeilamp. Een hele prestatie, zeker als je bedenkt dat Edison in zijn jeugd door een onderwijzer als ‘een afwezige en wat achterlijke jongen’ werd bestempeld.

Voor een beschrijving van de bedrijvigheid in deze straat is een stratengids uit 1938-’39 gebruikt.

Op de hoek van de Sweder van Zuylenweg komen aan de rechterkant een van de bekendste winkeltjes van Zuilen tegen: Tjepkema: huishoudelijke artikelen en klein speelgoed.

In het pand aan de overzijde zit de heer C. van Mourik. Hij verkoopt tabaksartikelen. De volgende winkel aan de oneven kant zat op de hoek met de St.-Winfridusstraat de melkwinkel van de heer De Ruig, die nog met een hondenkar vent. Later komt hier de heer Stam.

Als we de St.-Winfridusstraat oversteken, zit op de hoek een winkel van de Coöperatie ‘Oostenburg’, waar kruidenierswaren verkocht worden. Later werd het een fietsenwinkel waarin de heer en mevrouw Meeuwsen fietsen aan de man trachten te brengen.

Het echtpaar Meeuwsen ging hier later patat verkopen.

Naast Meeuwsen zat kapper Bliekendaal. Aan de overkant op nummer 18 zat Henny van ter Beek met haar kapsalon. Zij verhuisde naar de Amsterdamsestraatweg.

Voorbij de hoek met de St.-Bonifaciusstraat, zat op nummer 20a de kapsalon van Willy Joosten. Zij ging later óók op de Amsterdamsestraatweg knippen, en wel onder de naam Kapsalon Jansen-Joosten.

Op nummer 20, naast de kapsalon, kon u voor een andere woning naar binnen bij woningbureau ‘Nieuw Zuilen’. Zij hadden ‘goede woningen’ te huur vanaf f 4,50 per week!

Aan de overzijde van de straat zat een winkel op nummer 25. Voor dit pand was veel belangstelling. De eerst bekende winkelier is D.M. van Wijk die hier aardappelen, groenten en fruit verkocht. In 1934 werd op dit adres geadverteerd door de heer F. Venema die hier schoenen verkocht.

In 1938 zat hier Van der Bildt brandstoffen. Bij de verkoop van brandstoffen werd over het algemeen bedoeld: kolen. Het was de winkel die de Zuilenezen onder de naam ‘Limburgia’ het best in hun geheugen zouden houden. Er kwam op deze hoogte aan de Edisonstraat lange tijd een van de weinige ‘Zuilense’ telefooncellen te staan.

Toen dit deel van Zuilen nog niet echt als woonwijk was volgebouwd, stond aan de overkant de noodkerk van de St.-Ludgerus-parochie.

Op nummer 27 zat in 1936 de Fa. De Graaf & Co. Die had zich hier gevestigd en kwam indien gewenst uw hele huis behangen en stofferen. Deze firma maakte al gauw plaats voor Van Berkel met zijn handel in sigaren en sigaretten.

Op nummer 45 zat Van de Brink met zijn kaashandel. De Brabander schoenhandel adverteerde in 1935 met als adres Daalseweg 49. Op nummer 51 kwamen we de aardappelhandel van Visser tegen.

Op nummer 59 handelde Smitje in kruidenierswaren. Aan de even zijde van de weg zat slagerij Bosch.

De eerste winkel van de heer F. Venema was aan de Edisonstraat 23 in Zuilen. Later werd de zaak voortgezet door de zoon van de heer en mevrouw Venema, Karel die op deze foto nog naast zijn moeder staat. Karel ging met de winkel verder op de Sweder van Zuylenweg.

 Meer weten over de Edisonstraat en/of Zuilen: www.museumvanzuilen.nl

Bakkerij Amsing Hofleverancier

Bakkerij Amsing Hofleverancier

In dit pand, een ontwerp van Jan van Leeuwen, architect uit Zeist, vestigde zich in oktober 1931 F.B. Amsing.
Bakker Amsing had een broodbakkerij aan de Helling 124 te Utrecht en verspreid over de stad – en Zuilen – werden verschillende verkooppunten geopend. In Zuilen was dat op de Hubert Duyfhuysstraat 35 en hier.
Het postadres was toen nog Daalseweg 34. Per september 1949 besloot het gemeentebestuur van Zuilen het stuk van de Daalseweg tussen de Sweder van Zuylenweg en de F. Koolhovenstraat ‘Edisonstraat’ te noemen.

Bakkerij Amsing op de hoek van de Daalseweg en de Ampèrestraat.

Frans Amsing en zijn vrouw Maaike Amsing-Stehouwer woonden op De Helling in Utrecht voordat zij op dit adres neerstreken.
Het vervoer van het brood van de bakkerij op De Helling te Utrecht naar de filialen werd gedaan door W. van Haarlem, wiens bedrijf uitgroeide tot een bekend Zuilens verhuisbedrijf. Van Haarlem stalde zijn vrachtauto’s op het terrein aan het eind van de Balderikstraat, wat toen nog ‘het landje van Amsing’ heette.
Het vervoer van de filialen naar de klanten in de verschillende wijken werd gedaan door broodbezorgers met bakfietsen. Deze bakfietsen werden – op het landje van Amsing – gemaakt door W. van ’t Hoog, later garagehouder in de… Hubert Duyfhuysstraat 35!

Wim van ’t Hoog toont de bakfietsen die hij maakte voor Amsing.

Amsing verwarmde na de Tweede Wereldoorlog de oven onder andere met hout dat hij een keer per maand haalde bij de grootste werkgever in de regio, de Wagon- en Bruggenfabriek Werkspoor.

Zuilens Nieuwsblad 23 juni 1949:

WEGGELOPEN Wie heeft mijn grijs gekleurd aapje gevonden of gezien? Gaarne bericht aan bakkerij Amsing, Daalseweg 34.

Zuilens Nieuwsblad 16 september 1954:

Huwelijk breekt de trouwste banden.
Mejuffrouw J.M. Hazendonk, die zeer binnenkort haar zilveren jubileum zal vieren als winkeljuffrouw bij Amsing’s bakkerijen, treedt in het huwelijk en verlaat haar firma.
Ongetwijfeld wordt dat voor beide partijen een tijd van wederzijds gemis. Wie kent de clientèle van Amsing als zij, die als lid van de familie werd beschouwd! Maar een eigen gezin gaat haar toch nog boven alles.

Het bord ‘hofleverancier’ dateert uit de periode dat koningin
Emma regentes was: 1890-1898. Het wapenschild bestaat uit het Nederlandse wapen van Nassau met de tekst ‘Je Maintiendrai’ (‘Ik zal handhaven’) en het wapen van Waldeck Pyrmont, de familie van Emma, met haar lijfspreuk ‘Palma Sub Pondre Crescit’ (‘de palm groeit tegen de verdrukking in’).

Meer weten over Bakkerij Amsing en/of Museum van Zuilen: www.museumvanzuilen.nl

 

 

100 jaar De Oude Bouw

Nieuw op onze nieuwe site: 100 jaar De Oude Bouw

In 1916 – honderd jaar gelden dus – betrokken de eerste bewoners hun huizen die gebouwd werden door Woningbouwvereniging ‘Zuilen’ (later opgegaan in het huidige Mitros).

De medewerkers van woningbouwvereniging Zuilen stellen zich aan u voor, staande voor de directiekeet, achter een rij wuivende palmen. Zij kwamen samen voor een heuglijk feit: het leggen van de eerste steen van het eerste complex dat voor deze woningbouwvereniging gebouwd gaat worden. Het wordt een complex van maar liefst 368 woningen en dat is wel iets om trots op te zijn. De sigaar was erg in trek zo te zien. Ook een hoed hoorde er duidelijk bij, maar hield je die nu op of deed je die af? De heren in het midden zijn er wel uitgekomen, de rest weet het nog niet. Toch drukte de fotograaf (de heer M. Knap van de Heerenweg 5 te Utrecht) maar af.

De medewerkers van woningbouwvereniging Zuilen stellen zich aan u voor, staande voor de directiekeet, achter een rij wuivende palmen. Zij kwamen samen voor een heuglijk feit: het leggen van de eerste steen van het eerste complex dat voor deze woningbouwvereniging gebouwd gaat worden.

 

Het betreft de huizen aan de De Lessepsstraat, Marconistraat, Westinghousestraat, Franklinstraat, Galvanistraat, Swammerdamstraat en stukjes van de Amsterdamsestraatweg en Edisonstraat. Natuurlijk werden de meeste woningen in gebruik genomen door de werknemers van de twee grote fabrieken die kort daarvoor naar Zuilen waren verhuisd: Werkspoor en Demka.

Het was – samen met de woningen die aan de andere kant van de Amsterdamsestraatweg gebouwd werden door de ‘N.V. Bouwvereniging Elinkwijk’ – de aanzet tot de groei van Zuilen van ruim 900 inwoners in 1916 tot ruim 26.000 inwoners op het moment van de annexatie per 1 januari 1954.

Deze mijlpaal, de ingebruikname van de eerste woningen van Nieuw-Zuilen willen we graag extra onder de aandacht brengen. Onze vernieuwde site hebben we daarom voorzien van een extra pagina, waarin we alle straten – en de ons bekende verhalen over die straten – van die 100 jaar Oude Bouw aan u voorstellen.

 

Inleiding, woningbouw in Zuilen

Woningbouwvereniging ‘Zuilen’

Ferdinand Marie de Lesseps

Guglielmo Marconi

George Westinghouse

Benjamin Franklin

Luigi Galvani

Jan Swammerdam

Thomas Alva Edison

De Oude Bouw aan de Amsterdamsestraatweg

De Oude Bouw aan de Amsterdamsestraatweg tijdens de Tweede Wereldoorlog

Nederlands-Indiëgangers uit de Oude Bouw

Dagboekfragmenten van Jacobus van Zuilen

Namenlijstje van De Oude Bouw