Openbare Lagere School 2

Dit gebouw maakt deel uit van het ‘Vorstelijk Complex’: de Prinses Beatrixschool en de Prins Bernhardschool, twee openbare scholen van Zuilen, die met een theaterzaal zijn samengevoegd tot één complex.

Deze school begon als Openbare Lagere School 2. Het gemeentebestuur van Zuilen besloot in de jaren veertig van de vorige eeuw haar openbare scholen te vernoemen naar leden van het koninklijk huis.

De school werd in 1925 gebouwd aan het stukje Daalseweg dat later, na de aanleg van de Prins Bernhardlaan, bij de meeste inwoners van Zuilen ‘het Binnenweggetje’ werd genoemd. Architect was C. van Dillewijn.

Na de naamswijziging van de openbare scholen in Zuilen werd dit de Prins Bernhardschool. – Door een misverstand werd deze school Prinses Christinaschool genoemd, omdat de gemeente Utrecht in de jaren zestig van de vorige eeuw aan ‘het Binnenweggetje’ de naam Prinses Christinalaan gaf. Dan is de verwarring logisch: de Prinses Beatrixschool staat aan de gelijknamige laan, de Prinses Margrietschool ook en dan ‘zal aan de Prinses Christinalaan wel de school met die naam hebben gestaan.’

openbare lagere school 2 buiten
De groei van het aantal leerplichtige kinderen in Zuilen noopte het gemeentebestuur van Zuilen tot de bouw van een nieuwe Openbare Lagere School. In het dorp Oud-Zuilen stond de eerste openbare lagere school. Déze school werd vervolgens ‘Openbare Lagere School 2, later de Prins Bernhardschool.

Het eerste schoolhoofd van deze school was J.C. van der Wilt. Hij begon in 1922 op de school in Oud-Zuilen en werd in 1925 benoemd tot schoolhoofd van de Openbare Lagere School 2. Van der Wilt blijft het onderwijs in Zuilen meer dan 40 jaar trouw, maar doet dat niet alleen op deze school: hij werd in 1948 benoemd tot schoolhoofd van de Koningin Juliana U.L.O. aan de Prinses Irenelaan.

Een ander bekende leerkracht van deze school was de heer Osinga. Ook hij heeft vele jaren de leerlingen hier lesgegeven. De hobby van Osinga was fotograferen. In de collectie van het Museum van Zuilen bevinden zich vele honderden foto’s van leerlingen die hij vastlegde voor later.

openbare lagere school 2 binnen
Foto van ‘meester Osinga’. Niet alleen leuk voor de personen die er op staan, het interieur van de klas komt ook mooi in beeld. Houten vloer, banken met inktpotjes, een verhoogde lessenaar voor de leerkracht. En… (bijna) allen steken een koekje in de mond!

Door teruglopend leerlingental kwam de school uiteindelijk midden jaren negentig van de vorige eeuw leeg te staan.
De bijzondere architectuur van zowel deze school als de Beatrixschool heeft de scholen gered.

Mooie bijkomstigheid was, dat juist in die periode werd uitgezien naar een theaterruimte in Zuilen. Uiteindelijk kregen de plannen vorm die de beide scholen samenvoegt door het bouwen van een theaterzaal tussen de scholen in en de ruimtes van de scholen – de klaslokalen van weleer – voor verschillende functies te gebruiken.

Het ZIMIHC (Zat Ik Maar In Hoog Catharijne) theater kreeg hier in Zuilen zijn zaal, The Colour Kitchen en de buurthuis-organisaties kregen hier een vaste plek. Ook worden ruimtes verhuurd aan verschillende organisaties en verenigingen.

De opening van het Vorstelijk Complex werd gedaan door (toen nog) prinses Maxima op 14 september 2010.

Facebook reacties